Nepovolená skládka Exnárova

ul. Exnerova, poblíž křižovatky s ulicí Výstavní u SVO 421314 - rozmontované staré televize

Zjištěno dne 9.3.2008, nahlášeno dne 10.3.2008 odboru životního prostředí ÚMČ Praha 11.

Řešení:

OŽP vyzval k nápravě vlastníka pozemku, který odpad odstranil.