Nepovolená skládka Brodského

na louce vedle TJ Háje, asi 100 metrů kolmo na ulici Brodského, pod elektrickým vedením - dřevěné desky a prkna

Zjištěno dne 26.2.2008, nahlášeno odboru životního prostředí ÚMČ Praha 11.

Řešení:

OŽP vyzval k nápravě vlastníka pozemku, který nepořádek odstranil.