Naše městská část má další vlastivědný sborník

Občanskému sdružení Chodov se podařilo vydat druhý Vlastivědný sborník Jižního Města. Sborník shrnuje vlastivědné bádání jihoměstských dobrovolných nadšenců pro historii a přírodu našeho města. Sborník obasuhuje 64 stran textů, 14 příloh a 3x samostatné Supplementum o 67 stranách.

Zájemci o něj mohou požádat na mailu

oschodov@seznam.cz.