Nezakryté šachty Bartůňkova

na soukromých pozemcích vedle ul. Bartůňkova a Chilská se nacházejí dvě odkryté šachty

Zjištěno dne 30.12.2008 hlídkou MP hl.m. Prahy, nahlášeno dne 5.1.2009 OŽP ÚMČ Praha 11.

Řešení:

OŽP provedl kontrolu lokality a nalezl celkem čtyři odkryté šachty. K zakrytí otvorů vyzval provozovatele sítí - PVK, Kolektory, Pražskou plynárenskou, a.s. a také vlastníky jednotlivých pozemků. Odkryté šachty byly ihned provizorně zakryté do doby jejich řádného uzavření vlastníky, aby nedošlo k případné ujmě osob.