19. ZMČ 8.12.2008

Ing. Soukupová, způsob využití finančních prostředků - dar pro Obvodní ředitelství MP Praha 11
Ing. Soukupová, využití finančních prostředků - dar pro Obvodní ředitelství MP Praha 11

PhDr. Vařbuchta, výše příspěvků za pobyt klientů v a.s. vzniklé transformací CSS
PhDr. Vařbuchta, výše příspěvků za pobyt klientů v a.s. vzniklé transformací CSS

Ing. Soukupová, metodika pro tréninkové bydlení
Ing.Soukupová, Metodika pro tréninkové bydlení