Rozpočet na rok 2009


Schválený rozpočet MČ Praha 11 na rok 2009

Schválený rozpočet na rok 2009 jednotlivých činností v rámci oddílů rozpočtové skladby

Schválený finanční plán hospodářské činnosti MČ Praha 11 na rok 2009

Rozpočtový výhled MČ Praha 11 do roku 2014