Mediální komise

předseda:

členové:

tajemník:

Náplň činnosti:

Mediální komise je poradním orgánem RMČ Prahy 11 a věnuje se zejména následujícím aktivitám:

1. Návrh optimalizace obsahu a vzhledu komunikačních kanálů městské části tištěných i elektronických s cílem dosáhnout co nejlepší  komunikace a prezentace činnosti volených orgánů MČ směrem k  veřejnosti, dále návrh způsobu tvorby a provozu těchto kanálů s důrazem na maximální ekonomickou efektivitu a lepší orientaci pro občany.

2. Návrh celkové komunikační strategie MČ směrem k občanům, zájmovým organizacím a spolkům a optimalizace komunikačních kanálů odpovídající potřebách MČ, aktuálním možnostem daným rozvojem moderních technologií, např. infostánky ve vestibulech metra prezentující rozvojové záměry MČ a akce organizované MČ, prezentace těchto záměrů a akcí formou videospotů.

3. Vytváření pravidel pro tvorbu obsahu a  způsobu prezentace v uvedených komunikačních kanálech s cílem dosáhnout maximální názorové vyváženosti a objektivity ve spolupráci s pracovníky úřadu MČ.

4. Navrhování forem organizace a výběr míst pro setkávání představitelů MČ s obyvateli s cílem dosáhnout co největší účasti obyvatel MČ na těchto setkáních.

5. Pomoc radě MČ při výběru dodavatelů potřebných pro realizaci shora uvedených akcí a mediálních služeb.

6. Průzkum veřejného mínění k obsahu a formě časopisu Klíč.

7. Komunikační kanály, k jejichž vzhledu, obsahu a způsobu tvorby se komise vyjadřuje, nebo posuzuje vhodnost jejich vzniku:

časopis Klíč
○ web
○ Facebook
○ Instagram
○ internetová televize
○ Infocentrum
○ Infostánky
○ vývěsky
○ plakátovací plochy
○ akce pořádané MČ – Dny Prahy 11, Ples MČ Praha 11

Termíny jednání komise na rok 2022 

Uvedené termíny nemusejí být vždy využity


měsíc

datum

den

místo, čas

poznámky

pozvánky 

leden . . .
 .
únor 22.2.2022 ÚT Ocelíkova 672/1, zasedací místnost "C"   
březen 29.3.2022 ÚT Ocelíkova 672/1, zasedací místnost "C"
duben 26.4.2022 ÚT Ocelíkova 672/1, zasedací místnost "C" .
 
květen 31.5.2022 ÚT Ocelíkova 672/1, zasedací místnost "C" .
 
červen 21.6.2022 ÚT Ocelíkova 672/1, zasedací místnost "C"  
červenec       prázdniny 
srpen       prázdniny 
září 20.9.2022 ÚT Ocelíkova 672/1, zasedací místnost "C"
říjen 25.10.2022 ÚT Ocelíkova 672/1, zasedací místnost "C" .
listopad . . .  .
prosinec . . .  .