Finanční výbor

předseda:

místopředseda:

 • Mag. Martin Muzikant, Ph.D.

členové:

 • Milan Minařík
 • Ing. Oldřich Balík - baliko@praha11.cz
 • Iva Molenová
 • Mgr. Blanka Janečková
 • MUDr. Petr Křiváček
 • Ondřej Nováček
 • Ing. Rostislav Korbel
 • Libor Pechmann
 • Ing. Ladislav Kos, st. - kos.ladislav@seznam.cz + 420 603 780 761

tajemník:

Náplň činnosti finančního výboru

V souladu s § 100 odst. 1 a 2 plní Finanční výbor úkoly dle § 78 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.

 1. provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky MČ Praha 11;
 2. dává podněty a doporučení Radě a Zastupitelstvu MČ Prahy 11 vedoucí k efektivnímu nakládání s majetkem a finančními prostředky rozpočtu MČ Praha 11;
 3. plní další úkoly, jimiž jej pověřilo Zastupitelstvo MČ Praha 11, zejména pak:
 • sledování problematiky evropských fondů, především problematiky dotačních programů relevantní pro MČ Praha 11, její zřizované organizace a vlastněné společnosti na období 2014 až 2020;
 • sledování problematiky dalších dostupných dotačních zdrojů.

Termíny jednání výboru na rok 2022 

Uvedené termín nemusejí být vždy využityměsícdatumden

místo, čas

poznámky

 pozvánky

leden12.1.2022STjednání výboru je formou MS Teams - 17:30 23. jednání 
únor9.2.2022
ST
společné jednání s FK formou MS Teams - 17:30
 jednání
březen9.3.2022STOcelíkova 672/1, zasedací místnost "C" - 17:30 
duben14.4.2022ČTOcelíkova 672/1, zasedací místnost "C" - 17:30.
květen.....
červen1.6..2022 ST Ocelíkova 672/1, zasedací místnost "C" - 17:30závěrečný účet.
červenec .prázdniny 
srpen 31.8.2022 ST místo bude upřesněno - 17:30 prázdniny  
září  .
říjen .
listopad  .
prosinec  .