Kontrolní výbor

předseda:

místopředseda:

členové:

tajemník:

Náplň činnosti kontrolního výboru

V souladu s § 100 odst. 1 a 2 plní kontrolní výbor úkoly dle § 78 odst. 5 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.

1) kontroluje plnění usnesení Zastupitelstva a Rady městské části Praha 11

2) kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a Úřadem městské části Praha 11 na úseku samostatné působnosti

3) plní další kontrolní úkoly, kterými jej pověří Zastupitelstvo městské části Praha 11


Termíny jednání výboru na rok 2022
Uvedené termíny nemusejí být vždy využity

měsíc datum den místo, čas poznámky pozvánka
leden 19.1.2022 ST Ocelíkova 672/1, zasedací místnost "C" - 17:00  
únor 16.2.2022 ST Ocelíkova 672/1, zasedací místnost "C" - 17:00  
březen 16.3.2022 ST Ocelíkova 672/1, zasedací místnost "C" - 17:00
. 
duben 20.4.2022 ST Ocelíkova 672/1, zasedací místnost "C" - 17:00
 
květen 18.5.2022 ST Ocelíkova 672/1, zasedací místnost "C" - 17:00  .
červen 22.6.2022 ST Ocelíkova 672/1, zasedací místnost "C" - 17:00  
červenec       prázdniny 
srpen       prázdniny 
září . . .
.
říjen . . .
.
listopad . . .
..
prosinec 
.