Volba prezidenta ČR 2023

  • Vyhledávání volebních okrsků

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ II. KOLA VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY

Informace pro voliče v nařízené izolaci/karanténě

Oznámení o konání náhradního termínu zasedání OVK

Oznámení o konání 1. zasedání OVK

NABÍDKA PRÁCE V OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISI

PŘENOSNÁ VOLEBNÍ SCHRÁNKA - informace

Informace k delegování členů OVK

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Informace k vydávání voličských průkazů

Žádost o vydání voličského průkazu