Zveme Vás na 2. jednání Komise pro seniory RMČ Praha 11

Jednání komise seniorů je veřejné a bude se konat ve úterý dne 28.06.2022 od 16:00 hodin v 
zasedací místnosti v budově Úřadu MČ Praha 11, Vidimova 1324-1325, 149 41 Praha 415.


Návrh programu:
1. Zahájení a schválení programu – stálý bod programu
2. Zápis z posledního jednání komise – stálý bod programu
3. Setkání s paní Janou Vejrovou, vedoucí pobočky Městské knihovny Opatov, Praha 11
4. Různé