Výkopové práce pro pokládku trubek HDPE – optický kabel

Vážení občané,

na území MČ Praha 11 budou realizovány výkopové práce - pokládka optického kabelu – trubek HDPE, v rámci akce „Výkopové práce pro pokládku trubek HDPE – optický kabel“,

v termínu od 07.06.2022 do 27.07.2022, v šestnácti etapách a termínech:

 

 

        6. etapa: od 14.06.2022 do 20.06.2022

       8. etapa: od 04.07.2022 do 13.7.2022

       9. etapa: od 11.07.2022 do 24.07.2022

         10. etapa: od 07.06.2022 do 24.06.2022

Investorem je:

Planet A a. s., IČO 00537012, se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4

Zhotovitelem je:

SUPTel a. s., IČO 25229397, se sídlem Hřbitovní 1322/15, 312 00 Plzeň – Doubravka


Situace: