Výkop pro kabel v ulici Janouchova a okolí

Vážení občané,

na území MČ Praha 11 budou realizovány výkopové práce - obnova kabelů kNN, kVN, EVRa to ve dvou etapách a termínech:

ETAPA č. 1 (DIO 1. 2): od 01.07.2022 do 21.07.2022

 

 

ETAPA č. 2 (DIO 2. 2.) od 15.07.2022 do 04.08.2022

 

       

Investorem je:

PREdistribuce, a. s., IČO 27376516, se sídlem Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5

 

Zhotovitelem je:

Energo Praha spol. s r. o., IČO 62916513, se sídlem U Krčského nádraží 228/15, 140 00 Praha 4


Situace: