Udržovací práce energetického zařízení v rámci akce „Oprava PTV Kulatý Chodovec“

Vážení občané,

na území MČ Praha 11 budou realizovány výkopové práce  - udržovací práce energetického zařízení v rámci akce „Oprava PTV Kulatý Chodovec“, a to v termínu souběžně od 27.06.2022 do 04.10.2022, ve čtyřech etapách a termínech:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investorem je:

Pražská teplárenská a. s., IČO 45273600, se sídlem Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7

 

Zhotovitelem je:

TERMONTA PRAHA a. s., IČO 47116234, se sídlem Třebohostická 46/11, 100 00 Praha 10


Situace:
Situace:
Situace:
Situace: