Dům pro sociální začleňování Chodov, Praha 11

Vážení občané,

na území MČ Praha 11, při ul. U Chodovského hřbitova, Praha 11, bude povoleno zařízení staveniště, v rámci stavby „Dům pro sociální začleňování Chodov, Praha 11“,  a to v termínu souběžně  od 27.06.2022 do 30.04.2023, časově PO – PA 07:00 hod. - 18:00 hod.,

        

Investorem je:

Hlavní město Praha, IČO 00064581, Magistrát hl. m. Prahy, Odbor hospodaření s majetkem, Oddělení ekonomicko-realizační, se sídlem nám. Franze Kafky 16/1, 110 00 Praha 1

 

Situace: