V knihovně Opatov probíhá výstava Leoše Suchana: Krajina papíru

Knihovna Opatov Vás zve na výstavu Leoše Suchana: Krajina papíru, která bude probíhat ve výstavním prostoru knihovny do 1. července 2022. Autor pracuje tradiční technikou olejomalby a po vzoru barokních malířů využívá ve svých dílech teplý kolorit, díky kterému dosahuje jemnější formy zobrazení.

Výstava Leoše Suchana (*1989), absolventa Akademie výtvarných umění v Praze, představuje sérii pláten z posledních měsíců, ve kterých se zaobírá otázkou prostoru a objemu. 

Autor znázorňuje každodenní objekty. Ve svých hyperrealistických malbách klade důraz na detail, jeho výklad však může být víceznačný a za zdánlivou všedností tušíme vnitřní rozpor. Suchanovy obrazy na jedné straně ukazují  viditelnou skutečnost, na straně druhé se autor nebojí absurdit a paradoxů. Více než na příběh klade důraz na formu, struktury a barevnost, protože věří, že to je právě to, co dovede působit na city a dát impuls imaginaci.

Výstava