Zveme Vás na 4. jednání Sociální a zdravotní komise RMČ Praha 11

Jednání sociální a zdravotní komise je neveřejné a bude se konat ve úterý dne 31.05.2022 od
17:00 hodin v zasedací místnosti v budově Úřadu MČ Praha 11, ulice Vidimova 1324-1325, 
149 41 Praha 415.


Návrh programu:
1. Zahájení a schválení programu
2. Zápis z posledního jednání komise
3. Projednání prodloužení smlouvy o nájmu bytu ze sociálních důvodů OSVZ – M. P.
4. Projednání prodloužení smlouvy o nájmu bytu ze sociálních důvodů OSVZ – M. S.
5. Projednání prodloužení smlouvy o nájmu bytu ze sociálních důvodů OSVZ – L. B.
6. Projednání prodloužení smlouvy o nájmu bytu ze sociálních důvodů OSVZ – I. H.
7. Projednání prodloužení smlouvy o nájmu bytu ze sociálních důvodů OSVZ – P. V. a P. V.
8. Projednání prodloužení smlouvy o nájmu bytu ze sociálních důvodů OSVZ – S. B. a T. B.
9. Vyjádření k návrhu Územního plánu hl. m. Prahy, tzv. Metropolitního plánu 
10. Různé