Probíhá veřejné projednávání Metropolitního plánu

V současné chvíli probíhá veřejné projednávání nového územního plánu hl. m. Prahy, tzv. Metropolitního plánu.

„Podoba tohoto územního plánu ovlivní zásadním způsobem podobu Jižního Města na dalších mnoho let. Je samozřejmé, že obyvatelé naší městské části by měli mít nejen možnost se s navrhovanou podobou tohoto metropolitního plánu seznámit, ale měli by mít i možnost jeho podobu ovlivnit, například podáváním připomínek k představenému návrhu," uvedl Martin Sedeke, místostarosta pro územní rozvoj.

Veškeré potřebné informace jsou k dispozici na webu městské části v sekci „Územní rozvoj a regenerace“, v podsekci „Strategické a územní plánování“, a dále „Územní plán“ v záložce „Metropolitní plán“, přímý odkaz na stránku naleznete ZDE nebo na webu hl. m. Prahy www.praha.eu v záložce titulní strany „To je plán“.

Zastupitelstvo MČ Praha 11 bude tento návrh projednávat na svém zasedání dne 09.06.2022.