KVĚTEN 2022: Veřejné setkání k úpravám prostranství pod pergolou Mendelova

KDY? v úterý 17. května 2022 od 17.30

KDE? na zpevněném prostranství "pod pergolou"

V úterý 17. května jsme uspořádali veřejné setkání k úpravám prostranství pod pergolou, které vzešlo jako reakce na statické posouzení stavu pergoly. Dřevěná konstrukce totiž byla určena k úplnému odstranění, ke kterému obratem došlo. Železobetonové sloupy ale překvapivě vyšly jako plně funkční a nadále využitelné, proto jsme dospěli k závěru, že je čas na to zeptat se místních obyvatel, zda máme i zbytek pergoly odstranit, nebo pergolu zachovat a obnovit do původního stavu. Další variantou byl také kompromis - tedy částečná obnova. V případě odstranění se otevíraly nové možnosti pro další využití území, pro sport, relax nebo cokoliv jiného.

Klíčové bylo následující:

Všechny související nápady a podněty byly důsledně zapisovány a o všech bodech se potom hromadně hlasovalo. 

Požadavky z tohoto setkání byly i tentokrát poměrně jednoznačné - část pergoly by měla být odstraněna, část obnovena. Na volnou plochu by se doplnily sportovní prvky (fitness prvky, ping-pong) a také hodně zeleně - zejména záhony barevných trvalek. Lavičky by měly být oproti současnosti přesunuty blíž k pěší cestě, aby byly více na očích a snižovaly tak riziko nežádoucích sociopatologických jevů. Všichni účastníci se shodli na zachování vodního prvku - měl by však být upraven tak, aby bylo možné ho spouštět jen v případě potřeby (doplněním mechanického ovládání). Na prostranství by zkrátka měla vzniknout příjemná relaxační zóna, která by sloužila zejména místním.

Zápis z veřejného setkání najdete zde ZÁPIS VEŘEJNÉ SETKÁNÍ 17-05-2022

FOTOREPORTÁŽ

Pergola Mendelova 1
Pergola Mendelova 2
1. Nejen místní, ale i pejsek přišel říct svůj názor                                                                    2. Někteří se přidávali i v průběhu setkání