Zveme Vás na 24. jednání Výboru pro otevřenou radnici a digitalizaci ZMČ Praha 11

Na základě osvojení jediného navrhovaného bodu paní Mgr. Böhmovou Vás tímto zvu na 24. jednání Výboru pro otevřenou radnici a digitalizaci ZMČ Praha 11. Materiály jsou shodné s 23. jednání, které jste dostali s předchozí pozvánkou avšak nebyly neprojednány, protože nebyl výbor usnášeníschopný.

Toto jednání se uskuteční kombinovanou formou  dne 26.05.2022 od 17:00 v zasedací místnosti „C“ úřadu MČ Praha 11, na adrese Ocelíkova 672/1, Praha 4 a členům bude umožněn přístup přes MS Teams.


Prosím o potvrzení účasti v aplikaci Cally.com
Pozvánka s možností potvrdit účast Vám přišla do e-mailové schránky.


Návrh programu – 26.05.2022

1.      Úvod, schválení programu
2.      Návrhy osobností na udělení čestného občanství či Ceny městské části