Zveme Vás na 24. jednání Výboru pro otevřenou radnici a digitalizaci ZMČ Praha 11

Jednání Výboru pro otevřenou radnici a digitalizaci ZMČ Praha 11 je veřejné a bude se konat kombinovanou formou ve čtvrtek 26.05.2022 od 17:00 hod. v zasedací místnosti "C", v budově úřadu MČ Praha 11, Ocelíkova 672/1, 149 00 Praha 4 - Háje.

Návrh programu

1.      Úvod, schválení programu
2.      Návrhy osobností na udělení čestného občanství či Ceny městské části
3.      Závěr

Těšíme se na Vás!