Kotlíkové dotace 2022

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR připravilo finanční příspěvek na výměnu starých nevyhovujících kotlů z programu kotlíkových dotací. 

Jedinečná dotační pomoc ve výši až 95 % je určena domácnostem s nižšími příjmy a lze o ni žádat i zpětně. Žádosti budou přijímat kraje, a to do 31. srpna 2022. Spuštění příjmu se předpokládá v průběhu června až července. Příspěvky bude možné čerpat také zálohově. O podporu na výměnu neekologického kotle nepřijdou ani ostatní domácnosti. Ty mají možnost získat dotaci z programu Nová zelená úsporám ve výši až 50 %.

Domácnosti tak dostávají nanejvýš výhodnou možnost k výměně starých kotlů na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy ještě před jejich zákazem.

Více informací naleznete v letáku Kotlíkové dotace 2022.pdf nebo na www.sfzp.cz.

Současně Magistrát hlavního města Prahy spustil program s názvem Čistá energie Praha 2022, v rámci kterého přispívá na přeměnu topných těles na území hl. m. Prahy. Cílem poskytovaných dotací je motivační působení na vlastníky či nájemce bytů k přeměně původních topných systémů (zejména na tuhá paliva) na ekologická topná média a využití obnovitelných zdrojů energie. Více informací naleznete na odkazu ZDE.