Zveme Vás na společné jednání Finančního výboru ZMČ a Finanční komise RMČ Praha 11

Dovolujeme si Vás pozvat na společné jednání Finančního výboru ZMČ Praha 11 (36. jednání) a Finanční komise RMČ Praha 11 (3. jednání), které se bude konat ve středu 1. června 2022 od 17:30 hod. prostřednictvím elektronického nástroje Microsoft Teams, případně osobně v budově ÚMČ Praha 11, Ocelíkova 672/1, Praha 11, zasedací místnost "C".

Jednání bude probíhat prostřednictvím připojení přes MS Teams a je veřejné. Veřejnost se může připojit na základě žádosti 2 dny před jednáním zaslané tajemnici FV nebo FK na e-mail: jerabkovah@praha11.cz, brezinovah@praha11.cz.


Návrh programu:
1. Zahájení a schválení programu
2. Závěrečný účet a plnění finančního plánu hospodářské činnosti MČ Praha 11 za rok 2021
3. Různé