Akce duben a květen 2022

Pozvánky na akce v květnu 2022:

PS Matematická gramotnost zve na akci dne 12. 5. 2022 v 15.00 hodin - ZŠ Květnového vítězství 1554


Pozvánka na akci v dubnu 2022:

Pracovní skupina rovné příležitosti zve na setkání, které se koná 27. 4. 22 od 15,30 hod. - Témata ke sdílení: přenos zkušeností, znalosti a dovednosti dětí před nástupem do školy, zápis do 1. tříd


1. 12. 2021

Zahájení pokračování projektu MAP - Místní akční plán vzdělávání III pro Prahu 11