Celkový počet mandátů v ZMČ

V komunálních volbách do zastupitelstva MČ Praha 11 konaných ve dnech: 5. a 6. října 2018, bylo v Praze 11 zvoleno 45-členné zastupitelstvo a podle výsledků převzatých od okrskových volebních komisí byly zjištěny tyto výsledky voleb:

Obec: Praha 11

Výsledky voleb – Obec Praha 11 – souhrnné informace

Počet
volených
členů
zastupitelstva

Počet
volebních
obvodů

Okrsky

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

celkem

zpr.

v %

45

1

62

62

100,00

57 951

25 704

44,35

25 684

1 083 568

Výsledky voleb – Obec Praha 11

Kandidátní listina

Hlasy

Počet
kandidátů

Přepočtený
základ
dle počtu
kandidátů

Přepočtené %
platných hlasů

Počet
mandátů

Podíly
hlasů

číslo

název

abs.

v %

1

Hnutí pro Prahu 11

268 076

24,74

45

1 083 568,00

24,74

13

X

2

Jižní Město - náš domov

65 334

6,03

45

1 083 568,00

6,02

3

X

3

Česká str.sociálně demokrat.

26 934

2,49

45

1 083 568,00

2,48

0

-

4

Česká pirátská strana

200 963

18,55

45

1 083 568,00

18,54

9

X

5

Strana Práv Občanů ZEMANOVCI

995

0,09

14

337 110,04

0,29

0

-

6

ODA + NK -KRÁSNÁ PRAHA 11

5 005

0,46

44

1 059 488,71

0,47

0

-

7

ANO 2011

161 543

14,91

45

1 083 568,00

14,90

7

X

8

Strana svobodných občanů

14 638

1,35

45

1 083 568,00

1,35

0

-

9

Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD)

54 669

5,05

45

1 083 568,00

5,04

2

X

10

Občanská demokratická strana

115 151

10,63

45

1 083 568,00

10,62

5

X

11

Komunistická str.Čech a Moravy

42 643

3,94

40

963 171,55

4,42

0

-

12

TOP 09 a STAN

127 617

11,78

45

1 083 568,00

11,77

6

X