Očkování proti vzteklině podzim 2008

Pro majitele pejsků přinášíme důležité informace a termíny týkající se očkování.