Zveme Vás na 25. jednání Dopravní komise RMČ Praha 11

Dovolujeme si Vás informovat, že ve středu 12.01.2022 od 17:00 hod proběhne 25. jednání Dopravní komise MČ Praha 11. 

Vzhledem k současné situaci bude možné se jednání komise zúčastnit prostřednictvím aplikace MS Teams na základě žádosti zaslané nejpozději do 12. hod 1 den před jednáním tajemnici komise na e-mail: ruzickovap@praha11.cz. Veřejnost prosíme, aby k účasti na jednání komise či pro její sledování upřednostnila výše uvedené možnosti.


Návrh programu:
1. Zahájení
2. Schválení zápisu z minulého jednání
3. Schválení programu
4. Architektonická studie Roztyly – Pevný bod v 17:15
5. Návrh na změnu dopravního režimu a dopravního značení v ulici Dědinova
6. Ukončení jednání