Zveme Vás na 8. jednání Komise pro strategické a územní plánování RMČ Praha 11

Jednání komise je veřejné a bude se konat ve středu 15.12.2021 od 18:00 hodin v zasedací místnosti „C“ v budově Úřadu MČ Praha 11, Ocelíkova 672, Praha 4. 

Veřejnost má možnost se na jednání komise připojit přes MS Teams na základě žádosti zaslané nejpozději 2 dny před jednáním tajemnici komise na e-mail: kadlecovaj@praha11.cz. Pro členy komise je umožněn vzdálený přístup přes MS Teams. Veřejnost prosíme, aby k účasti na jednání komise či pro její sledování upřednostnila výše uvedenou možnost. Fyzická přítomnost veřejnosti bude umožněna pouze do naplnění místnosti tak, aby byl zachován odstup mezi jednotlivými osobami nejméně 2 metry.


Návrh programu:
1. Zahájení 
2. Schválení programu
3. Kontrola zápisu z jednání č. 7/2021 komise
4. Architektonická studie Roztyly, 11/2021 – základní informace a výňatek ze studie jsou zveřejněny na webu MČ Praha 11:
https://www.praha11.cz/cs/mestska-cast/uzemni-rozvoj-a-regenerace/zamery-na-jiznim-meste/61-architektonicka-studie-roztyly.html
5. Sociodemografická studie – finální verze – studie je zveřejněna na webu MČ Praha :
https://www.praha11.cz/cs/mestska-cast/uzemni-rozvoj-a-regenerace/strategicke-a-uzemni-planovani/strategicke-a-koncepcni-dokumenty/sociodemograficka-studie-a-jeji-mapova-interpretace.html
6. Různé