Integrovaný záchranný systém / IZS

Integrovaný záchranný systém vznikl jako potřeba každodenní spolupráce hasičů, zdravotníků, policie a dalších složek při řešení mimořádných událostí. Činnost IZS tak neoddělitelně souvisí s bezpečností života na Jižním Městě a vybavenost a podpora činnosti jeho jednotlivých složek patří mezi základní priority MČ Praha 11.

Integrovany zachrany systemm

Poslání IZS

Základní složky IZS

Nové výjezdové stanoviště zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy

Kontakty na složky IZS

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy

Hasičský záchranný sbor

Policie ČR

Integrovaný záchranný systém / IZS