Úřední deska

Na elektronické úřední desce se zobrazují aktuální vývěsy, které jsou umístěny na interaktivní elektronické úřední desce umístěné na budově úřadu Vidimova 1325.

Máte zájem dostávat e-mailem nová oznámení z úřední desky?

Po „přihlášení/registraci“ (musíte být registrováni) na naše webové stránky zvolte „Aktuality e-mailem“, zde se Vám zobrazí webové menu, kde si z volíte Vámi vybranou sekci a vyplníte svůj e-mail, na který budete oznámení o nových vývěsech pravidelně dostávat. Po výběru zdroje nebo typu oznámení klikněte na ikonku „Uložit nastavení“.

Třídit oznámení
Zdroj oznámení:
Typ oznámení:
Číslo jednacíVyvěšeníNázev oznámeníZdrojTyp
MCP11/22/064423 30.11.2022 - 16.12.2022 218EX 15/22-28 Draž. vyhláška prodej nem.věci Exekutorský úřad Dražební vyhláška
MCP11/22/070046 30.11.2022 - 30.1.2023 Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace RZ: AHN 0078 Magistrát hl. m. Prahy Veřejná vyhláška
MCP11/22/069659 29.11.2022 - 15.12.2022 oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): Stavební úpravy místní komunikace OV - Odbor výstavby Oznámení
MCP11/22/069811 29.11.2022 - 4.1.2023 VŘ - SOR pronájmu nebyt. prostor OKT - Odbor kancelář tajemníka Výběrové řízení na obsazení pracovního místa
MCP11/22/069771 29.11.2022 - 15.12.2022 Záměr prodloužení pronájmu části plochy objektu Hviezdoslavova čp. 519 pro umístění reklam. zařízení OMP - Odbor majetkoprávní Záměr
MCP11/22/048129 29.11.2022 - 15.12.2022 Záměr pronájmu střecha PANELREKO OMP - Odbor majetkoprávní Záměr
MCP11/22/066875 29.11.2022 - 15.12.2022 ZÁMĚR pronájmu části pochozí plochy objektu v ulici Opatovská, čp. 874, Praha 4, na konk. nájemce OMP - Odbor majetkoprávní Záměr
MCP11/22/067026 29.11.2022 - 15.12.2022 Záměr změny nájemní smlouvy č. 0884-49/N v objektu v ulici Opatovská, čp. 874, Praha 4 OMP - Odbor majetkoprávní Záměr
MCP11/22/067928 29.11.2022 - 15.12.2022 Záměr pronájmu částí pozemku parc. č. 2335/11 a 2334/1, k. ú. Chodov OMP - Odbor majetkoprávní Záměr
MCP11/22/067970 29.11.2022 - 15.12.2022 Záměr pronájmu - konkrétní zájemce OMP - Odbor majetkoprávní Záměr
MCP11/22/068105 29.11.2022 - 15.12.2022 Záměr prodloužení pronájmu části pozemku parc. č. 3473/10 v k.ú. Chodov, ul. Divišovská a Šternovská OMP - Odbor majetkoprávní Záměr
MCP11/22/069702 29.11.2022 - 15.12.2022 Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 2709 v k. ú. Chodov - FYZIOklinika s. r. o. OMP - Odbor majetkoprávní Záměr
MCP11/22/068706 28.11.2022 - 9.12.2022 OOP přechodka OD - Odbor dopravy Veřejná vyhláška
MCP11/22/066527 28.11.2022 - 9.12.2022 OOP přechodka OD - Odbor dopravy Veřejná vyhláška
MCP11/22/064461 25.11.2022 - 12.12.2022 164 D 2811/22-7-Dražební vyhláška NV Exekutorský úřad Dražební vyhláška
MCP11/22/069230 25.11.2022 - 26.12.2022 Správce místních poplatků magistrát Kladno - vyměřen místní poplatek Ostatní Veřejná vyhláška
MCP11/22/068590 24.11.2022 - 31.1.2023 Volba prezidenta 2023 - informace o počtu a sídle volebních okrsků OVV - Odbor vnitřních věcí Volby
MCP11/22/068909 24.11.2022 - 4.1.2023 VŘ - SOR odpadového hospodářství a ochrany ovzduší OKT - Odbor kancelář tajemníka Výběrové řízení na obsazení pracovního místa
MCP11/22/068942 24.11.2022 - 4.1.2023 VŘ - ekonom-rozpočtář (doba určitá) OKT - Odbor kancelář tajemníka Výběrové řízení na obsazení pracovního místa
MCP11/22/065094 23.11.2022 - 9.12.2022 usnesení - zamítnutí prodloužení lhůty: viladomy Kateřinky včetně komunikací a inženýrských sítí OV - Odbor výstavby Oznámení
MCP11/22/067308 22.11.2022 - 5.12.2022 OOP 7AP 5439 OD - Odbor dopravy Veřejná vyhláška
MCP11/22/067326 22.11.2022 - 5.12.2022 OOP 1SJ 7335 OD - Odbor dopravy Veřejná vyhláška
MCP11/22/067336 22.11.2022 - 5.12.2022 OOP 3AE 3399 OD - Odbor dopravy Veřejná vyhláška
MCP11/22/068167 22.11.2022 - 8.12.2022 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: BBP 60365 U Chodovského hřbitova, Praha 11 OV - Odbor výstavby Oznámení
MCP11/22/066897 21.11.2022 - 2.12.2022 TSK - Hrudičkova K+R - přechodka OD - Odbor dopravy Veřejná vyhláška
MCP11/22/065713 21.11.2022 - 7.12.2022 OOP real OD - Odbor dopravy Veřejná vyhláška
MCP11/22/065691 21.11.2022 - 7.12.2022 OOP real OD - Odbor dopravy Veřejná vyhláška
MCP11/22/065675 21.11.2022 - 7.12.2022 OOP real OD - Odbor dopravy Veřejná vyhláška
MCP11/22/064179 21.11.2022 - 7.12.2022 rozhodnutí - společné povolení (U+S): Přístavba a nástavba objektu č.p. 1828 pro bydlení a ubytování OV - Odbor výstavby Rozhodnutí
MCP11/22/066878 21.11.2022 - 7.12.2022 rozhodnutí o umístění stavby: "150 Přípojky 6SVJ" na pozemku parc. č. 172/2, k. ú. Šeberov, Praha 4 OV - Odbor výstavby Rozhodnutí
MCP11/22/067654 21.11.2022 - 7.12.2022 Oznámení o uložení písemnosti - Celní úřad pro Pardubický kraj Celní úřad Oznámení
MCP11/22/067122 21.11.2022 - 7.12.2022 TOP Znak s.r.o.-ZvlUz Magistrát hl. m. Prahy Veřejná vyhláška
MCP11/22/066668 16.11.2022 - 15.2.2023 Oznámení o možnosti vyzvednout odstraněné vozidlo RZ: 4AJ 8054 Magistrát hl. m. Prahy Veřejná vyhláška
MCP11/22/067428 16.11.2022 - 3.4.2023 Rozpočtové opatření č. 143/22 EO - Ekonomický odbor Rozpočtové opatření
MCP11/22/067420 16.11.2022 - 3.4.2023 Rozpočtové opatření č. 140/22 EO - Ekonomický odbor Rozpočtové opatření
MCP11/22/067424 16.11.2022 - 3.4.2023 Rozpočtové opatření č. 141/22 EO - Ekonomický odbor Rozpočtové opatření
MCP11/22/063241 15.11.2022 - 1.12.2022 Záměr změny nájemní smlouvy o nájmu části konstrukce zastřešení poch. plochy v ul. Opatovská čp. 874 OMP - Odbor majetkoprávní Záměr
MCP11/22/063937 15.11.2022 - 1.12.2022 Z Á M Ě R změny nájemní smlouvy o nájmu objektu v ulici Machkova, čp. 1646, Praha 4 OMP - Odbor majetkoprávní Záměr
MCP11/22/066479 14.11.2022 - 1.12.2022 VŘ - ved. Odd. matrik OKT - Odbor kancelář tajemníka Výběrové řízení na obsazení pracovního místa
MCP11/22/066126 14.11.2022 - 30.11.2022 Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.-StDZ Magistrát hl. m. Prahy Veřejná vyhláška
MCP11/22/066127 14.11.2022 - 30.11.2022 Dopravní inženýring Praha s.r.o.-ZvlUz Magistrát hl. m. Prahy Veřejná vyhláška
MCP11/22/064700 9.11.2022 - 8.2.2023 Oznámení o možnosti vyzvednout odstraněné vozidlo RZ: 8B8 8478 Magistrát hl. m. Prahy Veřejná vyhláška
MCP11/22/065138 8.11.2022 - 3.4.2023 Rozpočtové opatření č. 138/22 EO - Ekonomický odbor Rozpočtové opatření
MCP11/22/065124 8.11.2022 - 3.4.2023 Rozpočtové opatření č. 139/22 EO - Ekonomický odbor Rozpočtové opatření
MCP11/22/065123 8.11.2022 - 3.4.2023 Rozpočtové opatření č. 137/22 EO - Ekonomický odbor Rozpočtové opatření
MCP11/22/062682 7.11.2022 - 14.12.2022 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 19 a VVURÚ Magistrát hl. m. Prahy Veřejná vyhláška
MCP11/22/062602 7.11.2022 - 15.12.2022 Oznámení o zahájení řízení o vydání Změny č. 1 Regulačního plánu Anenská Magistrát hl. m. Prahy Veřejná vyhláška
MCP11/22/062704 7.11.2022 - 15.12.2022 Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3580/00 Magistrát hl. m. Prahy Veřejná vyhláška
MCP11/22/062586 7.11.2022 - 14.12.2022 Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3252/15 ÚP SÚ HMP Magistrát hl. m. Prahy Veřejná vyhláška
MCP11/22/062731 7.11.2022 - 14.12.2022 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 37 Magistrát hl. m. Prahy Veřejná vyhláška
MCP11/22/064281 7.11.2022 - 14.12.2022 Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3212/17 vlny 17 – opakované veřejné projednání Magistrát hl. m. Prahy Veřejná vyhláška
MCP11/22/064394 7.11.2022 - 28.2.2023 vývěs na úd - dotace OŽP - Odbor životního prostředí Dotace
MCP11/22/064748 7.11.2022 - 1.12.2022 VŘ - SOR pro OÚR OKT - Odbor kancelář tajemníka Výběrové řízení na obsazení pracovního místa
MCP11/22/064614 4.11.2022 - 9.1.2023 Program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy 2023 Magistrát hl. m. Prahy Oznámení
MCP11/22/064022 3.11.2022 - 5.12.2022 Atelier PROMIKA s.r.o.-StDZ Magistrát hl. m. Prahy Veřejná vyhláška
MCP11/22/064198 3.11.2022 - 3.1.2023 Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace RZ: 2A9 4602 Magistrát hl. m. Prahy Veřejná vyhláška
MCP11/22/064293 3.11.2022 - 1.12.2022 VŘ - ved. Oddělení činností vlastníka s nemovitostmi OKT - Odbor kancelář tajemníka Výběrové řízení na obsazení pracovního místa
MCP11/22/064277 3.11.2022 - 1.12.2022 VŘ - SOR přestupků OKT - Odbor kancelář tajemníka Výběrové řízení na obsazení pracovního místa
MCP11/22/062870 31.10.2022 - 2.1.2023 Výzva ÚD ID 9580,P-11- Halenková Magistrát hl. m. Prahy Veřejná vyhláška
MCP11/22/063352 31.10.2022 - 31.12.2022 Oznámení podle § 59 odst. 1 zákona 372/2011, o zdravotních službách OKS - Odbor kancelář starosty Oznámení
MCP11/22/062275 26.10.2022 - 26.12.2022 Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace RZ: 4A4 3614 Magistrát hl. m. Prahy Veřejná vyhláška
MCP11/22/059928 25.10.2022 - 26.12.2022 Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace RZ: 7S3 0043 Magistrát hl. m. Prahy Veřejná vyhláška
MCP11/22/061463 25.10.2022 - 26.12.2022 Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace RZ: 4AJ 5444 Magistrát hl. m. Prahy Veřejná vyhláška
MCP11/22/061579 24.10.2022 - 26.12.2022 Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace RZ: 2SM 4963 Magistrát hl. m. Prahy Veřejná vyhláška
MCP11/22/060748 19.10.2022 - 3.4.2023 Rozpočtové opatření č. 134/22 EO - Ekonomický odbor Rozpočtové opatření
MCP11/22/060749 19.10.2022 - 3.4.2023 Rozpočtové opatření č. 135/22 EO - Ekonomický odbor Rozpočtové opatření
MCP11/22/060750 19.10.2022 - 3.4.2023 Rozpočtové opatření č. 136/22 EO - Ekonomický odbor Rozpočtové opatření
MCP11/22/060744 19.10.2022 - 18.1.2023 Dotační program pro oblast kultury na rok 2023 - 1. kolo OŠK - Odbor školství a kultury Dotace
MCP11/22/060788 19.10.2022 - 18.1.2023 Dotační program pro oblast sportu a volného času na rok 2023 - 1. kolo OŠK - Odbor školství a kultury Dotace
MCP11/22/060426 18.10.2022 - 28.2.2023 Dotační program městské části Praha 11 v oblasti protidrogové politiky na rok 2023 OSVZ - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Dotace
MCP11/22/060423 18.10.2022 - 28.2.2023 Dotační program městské části Praha 11 v oblasti zdravotnictví na rok 2023 OSVZ - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Dotace
MCP11/22/060411 18.10.2022 - 28.2.2023 Dotační program městské části Praha 11 v sociální oblasti na rok 2023 OSVZ - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Dotace
MCP11/22/058078 11.10.2022 - 12.12.2022 Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace RZ: 1AT 6638 Magistrát hl. m. Prahy Veřejná vyhláška
MCP11/22/058075 11.10.2022 - 12.12.2022 Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace RZ: AHE 6033 Magistrát hl. m. Prahy Veřejná vyhláška
MCP11/22/058868 11.10.2022 - 3.4.2023 Rozpočtové opatření č. 133/22 EO - Ekonomický odbor Rozpočtové opatření
MCP11/22/057462 5.10.2022 - 3.4.2023 Rozpočtové opatření č. 132/22 EO - Ekonomický odbor Rozpočtové opatření
MCP11/22/053793 29.9.2022 - 2.1.2023 Prominutí místního poplatku z pobytu z důvodu mimořádné situace EO - Ekonomický odbor Oznámení
MCP11/22/056096 29.9.2022 - 3.4.2023 Rozpočtové opatření č. 131/22 EO - Ekonomický odbor Rozpočtové opatření
MCP11/22/056095 29.9.2022 - 3.4.2023 Rozpočtové opatření č. 129/22 EO - Ekonomický odbor Rozpočtové opatření
MCP11/22/056092 29.9.2022 - 3.4.2023 Rozpočtové opatření č. 128/22 EO - Ekonomický odbor Rozpočtové opatření
MCP11/22/056012 29.9.2022 - 3.4.2023 Rozpočtové opatření č. 130/22 EO - Ekonomický odbor Rozpočtové opatření
MCP11/22/054500 22.9.2022 - 3.4.2023 Rozpočtové opatření č. 121/22 EO - Ekonomický odbor Rozpočtové opatření
MCP11/22/054501 22.9.2022 - 3.4.2023 Rozpočtové opatření č. 123/22 EO - Ekonomický odbor Rozpočtové opatření
MCP11/22/054502 22.9.2022 - 3.4.2023 Rozpočtové opatření č. 124/22 EO - Ekonomický odbor Rozpočtové opatření
MCP11/22/054504 22.9.2022 - 3.4.2023 Rozpočtové opatření č. 126/22 EO - Ekonomický odbor Rozpočtové opatření
MCP11/22/054150 21.9.2022 - 2.5.2023 Vývěs - oznámení o počtu podpisů OKS - Odbor kancelář starosty Oznámení
MCP11/22/054696 21.9.2022 - 3.4.2023 Rozpočtové opatření č. 127/22 EO - Ekonomický odbor Rozpočtové opatření
MCP11/22/054695 21.9.2022 - 3.4.2023 Rozpočtové opatření č. 120/22 EO - Ekonomický odbor Rozpočtové opatření
MCP11/22/054693 21.9.2022 - 3.4.2023 Rozpočtové opatření č. 119/22 EO - Ekonomický odbor Rozpočtové opatření
MCP11/22/035177 20.9.2022 - 31.12.2023 Záměr pronájmu jednotky č. 1601/608 - NP č. 1601-08 v domě v ulici Podjavorinské, čp. 1601, Praha 4 OMP - Odbor majetkoprávní Záměr
MCP11/22/053037 14.9.2022 - 3.4.2023 Rozpočtové opatření č. 118/22 EO - Ekonomický odbor Rozpočtové opatření
MCP11/22/051858 7.9.2022 - 3.4.2023 Rozpočtové opatření č. 115/22 EO - Ekonomický odbor Rozpočtové opatření
MCP11/22/051570 6.9.2022 - 3.4.2023 Rozpočtové opatření č. 114/22 EO - Ekonomický odbor Rozpočtové opatření
MCP11/22/051586 6.9.2022 - 3.4.2023 Rozpočtové opatření č. 117/22 EO - Ekonomický odbor Rozpočtové opatření
MCP11/22/051573 6.9.2022 - 3.4.2023 Rozpočtové opatření č. 116/22 EO - Ekonomický odbor Rozpočtové opatření
MCP11/22/050149 31.8.2022 - 3.4.2023 Rozpočtové opatření č. 113/22 EO - Ekonomický odbor Rozpočtové opatření
MCP11/22/049014 25.8.2022 - 3.4.2023 Rozpočtové opatření č. 106/22 EO - Ekonomický odbor Rozpočtové opatření
MCP11/22/049031 25.8.2022 - 3.4.2023 Rozpočtové opatření č. 107/22 EO - Ekonomický odbor Rozpočtové opatření
MCP11/22/049034 25.8.2022 - 3.4.2023 Rozpočtové opatření č. 108/22 EO - Ekonomický odbor Rozpočtové opatření
MCP11/22/049035 25.8.2022 - 3.4.2023 Rozpočtové opatření č. 109/22 EO - Ekonomický odbor Rozpočtové opatření