Kdo bude kontrolovat dodržování režimu obytné zóny?

Kontrolu bude provádět Městská policie hl. m. Prahy za využití všech zákonných prostředků.

Zpět