Kde mají parkovat řemeslníci nebo návštěvy?

Problémů s parkováním řemeslníků či návštěv se není třeba obávat, neboť jsou zřizovány pouze obytné zóny, nikoliv zóny rezidentní ve smyslu § 23 zákona 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Parkování je tedy volné, není potřeba vlastnit rezidentní kartu.

Zpět