Rada MČ

Rada městské části Praha 11 a Zastupitelstvo městské části Praha 11 tvoří samosprávu Prahy 11. Tyto orgány městské části jsou vymezeny zákonem 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a Statutem hlavního města Prahy (vyhláška hl. m. Prahy č. 55/2000 Sb.).

Městská část Praha 11 má 9člennou radu. Jednání rady jsou neveřejná a konají se zpravidla každých 14 dní.