Pozvánka na 14. jednání Výboru pro územní rozvoj a životní prostředí Zastupitelstva MČ Praha 11

Dovolujeme si Vás informovat, že v úterý 19. 5. 2020 od 17:30 hod. proběhne 14. jednání Výboru pro územní rozvoj a životní prostředí Zastupitelstva MČ Praha 11. Vzhledem k současné situaci je však jednání svoláno jako neveřejné. 


Veřejnost bude mít možnost sledovat jednání prostřednictvím online přenosu, který bude zajištěn na YouTube kanálu městské části Youtube Praha 11, případně se může s průběhem jednání seznámit ze záznamu, který bude cca 2 dny po konání jednání výboru zveřejněn na webových stránkách a Facebooku městské části.

Program jednání:

17:30 - 17:35 Zahájení

17:35 - 17:40 Schválení programu

17:40 - 17:45 Kontrola a schválení zápisu z 13. jednání

17:45 - 19:15 Bytový Park Roztyly – záměr spol. YIT Stavo s.r.o. (více informací naleznete zde

19:15 - 20:45 Litochlebský Park – koncepce z roku 2019 (více informací naleznete zde)   

20:45 - 21:00 Různé – informace