14. ZMČ 22.05.2008

Soukupová - VŘ na prodej pozemků parc.č. 583/88, 583/89 a 583/90 v k.ú. Háje
14. ZMČ - Soukupová - VŘ na prodej pozemnků parc.č. 583/88, 583/89 a 583/90 k.ú. Háje (*.txt)
14. ZMČ - Soukupová - VŘ na prodej pozemnků parc.č. 583/88, 583/89 a 583/90 k.ú. Háje (*.pdf)