Pražští zastupitelé projednají Návrh zadání Územního plánu hlavního města

Rada hlavního města Prahy vzala usnesením č. 499 z 29. dubna 2008 na vědomí návrh zadání Územního plánu hlavního města Prahy (nový územní plán).

Současně tímto usnesením uložila radnímu Martinovi Langmajerovi předložit návrh zadání Územního plánu Zastupitelstvu hlavního města Prahy v termínu 29. května 2008. Usnesení č. 499 s přílohami 1, 2 a 3 viz stránky http://magistrat.praha-mesto.cz/Volene-organy/Usneseni-Rady-HMP

Usnesení Příloha č. 1 Příloha č. 2 Příloha č. 3