Pracovní skupina Cyklotrasy a cyklostezky

Rada MČ Praha 11 usnesením č. 0479/8/R/2014 ze dne 02.04.2014 zrušila pracovní skupinu Cyklotrasy a cyklostezky. Stejným usnesení zřídlila Komisi pro cyklotrasy a cyklostezky. Náplň činnosti komise, složení komise i zápisy naleznete v sekci Radnice - Rada MČ - Komise RMČ - Komise pro cyklostezky a cyklotrasy.

Pozn. Pracovní skupina byla zřízena usnesením Rady městské části Praha 11 č. 0978/31/R/2006 a od té doby až po současnost koordinovala činnosti při přípravě a realizaci cyklistické infrastruktury Jižního Města.