MČ Praha 11 odsouhlasila granty pro sociální a zdravotní oblast

Tisková zpráva ze dne 6. října 2005
Rada městské části Prahy 11 na svém zasedání odsouhlasila ve třetím kole osm grantů v sociální a zdravotní oblasti, a to v celkové výši přes 160 000,- Kč. Tyto granty budou po schválení Zastupitelstvem městské části Praha 11 využity z větší části po provoz nízkoprahových klubů, práci s osobami duševně či tělesně postiženými a další účely.