11) Bytový dům Ovčárna, Gregorova ul.

Záměr výstavby bytového domu v ulici Gregorova.

Investor  RION, s.r.o. se sídlem Gregorova 2115/10, 148 00 Praha 4  BD Ovčárna
Generální projektant FACT s.r.o. se sídlem Podolská 401/50, 147 00 Praha 4
Záměr

Záměrem investora je výstavba bytového domu na místě stávajícího objektu garáží v ulici Gregorova v blízkosti hotelu Globus. Bytový dům je navržen s 10 NP - z toho dvě spodní podlaží jsou určená pro parkování a zbylých osm pro bydlení. Dvě nejvyšší podlaží jsou hmotově ustoupená. Záměr počítá také s vybudováním parkoviště u hotelu Globus, s úpravou přilehlých chodníků a komunikací a doplněním veřejné zeleně na přilehlých pozemcích.

Informace

MČ Praha 11 obdržela dne 05.04.2017 žádost o vyjádření ke studii z ledna 2017, upravená v červnu a září 2017 (investor a projektant souhlasili se zveřejněním části studie). Popis záměru ke stažení ZDE. Dne 28.11.2017 přijala Rada MČ Praha 11  usnesení č. 1253/43/R/2017, ve kterém nesouhlasí s bytovým domem Ovčárna.


Dne 22.11.2019 obdržela MČ Praha 11 upravenou studii reagující na vyjádření městské části. Změna spočívá zejména ve snížení objektu o jedno podlaží a přidáním cca 230 m2 nebytových prostor přístupných z parteru objektu. Došlo také k drobným změnám parkovacích stání jejich přeskupením. Výňatek ze studie k dispozici ZDE. V současné době probíhá interní projednávání záměru.


Veřejná prezentace záměru proběhla od středy 30.06.2021 do pátku 02.07.2021 v malé zasedací místnosti hotelu Globus, Gregorova 2115/10.


Dne 11.04.2022 přijala Rada MČ Praha 11 usnesení č. 0352/16/R/2022, kterým vzala záměr na vědomí a konstatovala, že až na základě „Dopravní studie, Praha 11, Jižní Město II – 2021“ bude schopna sdělit, zda je záměr z hlediska místní zátěže vhodný. Dne 08.06.2022 oznámil Odbor výstavby (OV) zahájení společného řízení. 


Dne 27.06.2022 schválila Rada MČ Praha 11 usnesením č. 0708/29/R/2022 námitky městské části jako účastníka řízení. Námitky byly zaslány OV.

 

Dne 25.07.2022 zveřejnil OV výzvu k doplnění žádosti do 09.09.2022 a zároveň probíhající společné řízení do 09.09.2022 přerušil.