Martina Hurychová

Funkce:samostatná odborná referentka veřejných zakázek
Umístění:budova Ocelíkova 672/1 -> dveře místnost 64
Pracovní zařazení:Vedení MČ Praha 11 -> starostka - územní rozvoj, bezpečnost -> tajemnice -> Odbor správy majetku -> vedoucí Odboru správy majetku -> Oddělení veřejných zakázek a ekonomiky -> vedoucí Oddělení veřejných zakázek a ekonomiky -> samostatná odborná referentka veřejných zakázek
E-mail:hurychovam@praha11.cz
Telefon: +420 267 902 373