Na obsah stránky

Jazyk:

Praha 11

Oficiální internetové stránky Městské části Praha 11
Zvětšit písmo:A A A
Výběr jazyka:
Vyhledávání
 

Ještě jednou k problematice azbestu

"Z důvodu informací ať již z Prahy 8 (Hovorčovická, Na Šutce) nebo teď posledních z Českých Budějovic ohledně zvýšeného limitu azbestových vláken v ovzduší v rekonstruovaných školách, se chci zeptat, zda probíhala měření na azbest i v naší základní škole na Pošepného náměstí a MŠ Hrabákova, která se také rekonstruovala a zateplovala. Případně jestli se budou v nejbližší době tato měření provádět?"

Tento e-mail přišel na adresu Jihoměstské majetkové a. s. Protože zpráva o přítomnosti azbestu v některých stavbách v ČR poněkud rozvířila mediální vody, rozhodli jsme se po tiskovém vyjádření Lidé na Jižním Městě se azbestu bát nemusí ještě jednou sumárně zpracovat všechny informace o této problematice a jejím řešení na Jižním Městě.
 
Úvodem je nutné zopakovat, že přítomnost stavebních materiálů obsahujících azbest v lehkém obvodovém plášti typu „Boletice“ byla zjištěna jen v případě dvou základních škol (viz tisková zpráva).
 
Základní škola K Milíčovu 674
 
Demontáž stavebních materiálů obsahujících azbest v lehkém obvodovém plášti typ „Boletice“ byla provedena v pětipodlažním pavilonu A1 a A2, který je součástí areálu Základní školy K Milíčovu 674. Materiálové složení Boletických panelů bylo vytvořeno skleněnou výplní, minerální termoizolací a azbestocementovými deskami, které tvořily poslední vrstvu panelu v interiéru objektu.

Technologický postup prací odstranění boletických panelů  byl zahájen na základě odsouhlaseného technologického postupu Hygienickou stanicí hl.m. Prahy. Se všemi odpady třídy „N“ a „O“ bylo nakládáno dle platné legislativy ČR, zákonem o odpadech.

Pro demontáž azbestu byla použita technologie demontáže azbestu v podtlakovém kontrolovaném pásmu, kdy základem uvedené technologie bylo vytvoření odděleného pracoviště vybaveného nucenou podtlakovou ventilací, filtrací vzduchu a regulovaným vstupem a výstupem pro pracovníky a materiál.

Podrobnější info je dostupné v dokumentu ikona souboruzde.

Transport kontaminovaného a nekontaminovaného materiálu včetně bourací technologie byl možný jen přes materiálovou dekontaminační propust.

Akreditovanou laboratoří byla prováděna měření a analýza koncentrace azbestových vláken v ovzduší, protokoly jsou obsaženy v závěrečné zprávě, která rovněž obsahuje další doklady a stanoviska a je součástí dokumentace, která byla předložena při přejímce díla zhotovitelem investorovi a při kolaudaci díla.

Vynaložené finanční prostředky za demontáž stavebních materiálů obsahující azbest na pětipodlažním pavilonu A1 a A2 ZŠ K Milíčovu 674 byly cca 2.800.000 Kč bez DPH (jeden pavilon).

Základní škola Mendelova 550

 Demontáž stavebních materiálů obsahujících azbest v lehkém obvodovém plášti typ „Boletice“ byla provedena rovněž na Základní škole Mendelova 550, která je tvořena čtyřmi pavilony.

Hygienická stanice hl.m.Prahy prováděla kontrolu průběhu stavebních prací, aby byla v souladu s postupy schválenými v rámci stavebního řízení včetně odstranění materiálů s obsahem azbestu, zápisy součástí dokladové části. Protokoly o zkouškách měření vláken azbestu byly součástí dokladů o přejímce díla investorem od zhotovitele i při kolaudaci díla.

Vynaložené finanční prostředky za demontáž stavebních materiálů obsahujících azbest na čtyřpodlažním pavilonu učeben byly cca 1.090.000, na pavilonu spojovací chodby cca 400.000 Kč, na jednopodlažním stravovacím pavilonu cca 250.000 Kč a na spojovacím krčeku k tělocvičnám cca 20.000 Kč.

Náklady jsou uváděny bez DPH ( v době rekonstrukce byla 19%).

Podrobnější info je dostupné v dokumentu ikona souborutady.

V ikona souborutomto dokumentu jsou uvedeny všechny podmínky, které bylo nutné při rekonstrukci dodržet.

Azbest

P7070585

 

P7070577

 

P7070579

 

P7070576

 

P7070580

 

P7070578

 

P7070584

 

P7070583

 

P7070582

 

P7070581

 
 
19.1.2012 16:44:52 | přečteno 3137x | Petr Kefurt

Kalendář akcí >

František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Moucha v kufru
František Tichý: Kresby, grafika
Sociální a zdravotní komise
Karel Kekeši a Radim Linhart recitál
František Tichý: Kresby, grafika
Finanční komise
Finanční výbor
Pocta Boženě Němcové
Dětský den v KC Zahrada
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
XXIII. ročník SPORTOVNÍCH HER SENIORŮ A HANDICAPOVANÝCH OBČANŮ
Roman Horký a Kamelot
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
Sobotní výtvarná dílna
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
Pocta Boženě Němcové
Bytová komise
Kino klub Zahrada – Až zařve lev – Jihoměstská premiéra
Pocta Boženě Němcové
Drum Circle s Petrem Šušorem
Pocta Boženě Němcové
Pocta Boženě Němcové
28. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha 11
Melodie pro každého
Pocta Boženě Němcové
Pocta Boženě Němcové
Street Festival Battle Breaking & All Style 2022
Pohadlo aneb Pohádkové kukadlo – Fridolín se hledá
Jedenáctky: Anna Kolingerová trio
Pocta Boženě Němcové
Nedělní pohádka pro děti: Patálie pana Paka
Pocta Boženě Němcové
Kino klub Zahrada – Mimořádná událost
Pocta Boženě Němcové
Komise pro kulturu a spolky
Kytary na Chodovské tvrzi
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Luca Ciarla Solorkestra (Itálie)
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Grilování bez hranic VIII.
Divadlo Na Jezerce: Manželské vraždění 
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Divadlo Na Jezerce: Práskni do bot
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Divadlo Na Jezerce: Pánský klub
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
RIDE FOR SKATEPARK
Divadlo Na Jezerce: Takový žertík
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Kino klub Zahrada – Známí neznámí
Divadlo Na Jezerce: Práskni do bot
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Sociální a zdravotní komise
Divadlo Na Jezerce: Pánský klub
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pozvánka na pokračování 28. zasedání členů Zastupitelstva MČ Prahy 11
Brigita & Štěpán
Brigita & Štěpán
Country večer s kapelou Knokaut
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Divadlo Na Jezerce: Charleyova teta
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Taneční soutěž v ParaDance
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Kino klub Zahrada – Myši patří do nebe
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Komise pro seniory
Komentovaná prohlídka výstavy Umění je abstrakce
Pavel Šporcl – Paganiniana
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Michal Foltýn a Mio Sakamoto
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pozvánka na pokračování 28. zasedání členů Zastupitelstva MČ Prahy 11
Jazz klub Tvrz: Mikuláš Pokorný/Jan Kořínek/Tomáš Hobzek – Trio
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load