Na obsah stránky

ENDE
 

Aktuality

27. 2. 2018

Vážení přátelé MAPu,
řídící výbor na svém jednání dne 27. 2. 2018 schválil aktualizaci Strategického rámce (včetně seznamu investičních a neinvestičních priorit našich subjektů ve vzdělávání) a Závěrečnou evaluační zprávu. Vše uveřejněno ve strategických dokumentech.

22. 1. 2018

Vážení přátelé MAPu,

zdá se to až neuvěřitelné, ale náš společný projekt je již u konce. 
Měsíc prosinec byl ve znamení evaluačních setkání, která pořádaly jednotlivé pracovní skupiny. Společně jsme se snažili zodpovědět na řadu otázek, které nám pomohou zhodnotit průběh projektu a zjistit, zda vše probíhalo podle plánu, nebo bychom příště udělali něco jinak. Reakce většiny pracovních skupin byly velmi pozitivní a my jsme velmi rádi, že je práce na projektu těšila a považují projekt a jeho výstupy za smysluplné. Odpovědi vzešlé z pracovních skupin se staly základem Závěrečné evaluační zprávy, kterou 16.1.2018 projednal řídící výbor MAP.
Mimo evaluaci se jednotlivé pracovní skupiny začaly aktivně připravovat na realizaci aktivit z akčního plánu, která v lednu odstartovala setkáním učitelů II. stupně Inkluze v praxi, organizovaným skupinou pro podporu inkluze.
Dovolte nám poděkovat tímto všem členům pracovních skupin, garantům, expertům, členům realizačního týmu a partnerům projektu za podporu a skvělou práci, kterou na projektu MAP odvedli a pevně věříme, že se se všemi potkáme na projektu MAP II.

Váš realizační tým MAP. 

19. 12. 2017

Vážení přátelé MAPu,

dovolte mi abychom Vás informovali o tom co se v našem projektu událo během uplynulého měsíce.
Listopad byl skutečně nabitý zajímavými semináři a přednáškami. Začátkem měsíce se uskutečnilo školení pro pedagogy našich škol o vztahu mezi školou a rodiči, které velmi poutavým způsobem vedl pan  Petr Chaluš. Paní Kateřina Bartošová ze ZŠ Květnového vítězství a pan Jan Chudík ze ZŠ Kateřinky pro nás připravili velmi vydařené tematické setkání o Formativním hodnocení. Paní Petra Poláková společně se svou pracovní skupinou pro předškolní vzdělávání uspořádala panelovou diskuzi na téma Prevence poruch chování a učení dětí a významu včasné detekce a podpory pro psaní, čtení a obratnosti v předškolním věku. Pro tuto diskuzi se jim podařilo získat celou řadu odborníků a zcela zaplnit kapacitu sálu v ZŠ Campanus. Přednáškový "maraton" zakončila společnost Menza, která si pro nás připravila tematické setkání o práci s nadanými dětmi.
Během listopadu se rovněž uskutečnilo setkání řídícího výboru, během kterého došlo k nejdůležitější události a to schválení konečné podoby našeho MAPu včetně akčního plánu.

Všem Vám jménem celého týmu MAP přejeme krásné svátky a úspěšný vstup do nového roku.

19. 12. 2017

Zveme rodiče na setkání na téma Inkluze. Uskuteční se 19. 12. 17 od 16,30hod. v ZŠ Mikulova.

ikona souboruPozvánka

13. 11. 2017

proběhlo v nové budově ZŠ Květnového vítězství 1554 tematické setkání Formativní hodnocení. 

12. 11. 2017

Vážení přátelé MAPu,

uplynul další měsíc našeho projektu a my bychom Vám rádi poskytli základní informace o jeho průběhu. 

Měsíc říjen se nesl v duchu aktivního rozpracování jednotlivých aktivit, které vytvořily pracovní skupiny. Členové pracovních skupin se scházeli, diskutovali, plánovali a komunikovali, aby nám k datu 20. října mohli dodat závěrečnou podobu svých aktvit, které se mají stát součástí akčního plánu MAP. Tyto aktivity jsme poté rozeslali Vám partnerům MAP a uveřejnili na webových stránkách městské části. Každý, kdo měl zájem vyjádřit se k jejich podobě, dostal šanci k připomínkování.

Příležitost ke společnému setkání v rámci MAP jsme měli na vyhlášení Letní soutěže pedagogů, které se konalo 25. října v prostorách Chodovské tvrzi.  Měli jsme zde možnost setkat se nejen se všemi výherci, ale i poslechnout si zpěv nadějné studentky Základní umělecké školy Křtinská Zuzany Neterdové, která nenechala nikoho na pochybách, že Praha 11 má skvělé talenty. Reportáž z této události jste měli možnost shlédnout na obrazovkách TV Praha.

Děkujeme všem za odvedenou práci a těšíme se s Vámi na viděnou při některém z řady setkání MAP, která jsou naplánovaná na listopad.

Váš realizační tým MAP. 

2. 11. 2017

se uskutečnil seminář MAP o spolupráci mezi školou a rodinou pod vedením Mgr. Petra Chaluše.

26. 10. 2017

Vážení přátelé MAPu,

náš společný projekt Místní akční plán pro Prahu 11 se pomalu, ale jistě blíží do finále. Jednotlivé pracovní skupiny vytvořily návrhy aktivit, které budou součástí MAPu. Ještě před tím, než požádáme řídící výbor o schválení dokumentu, bychom byli rádi, zda byste si našli chvilku, aktivity prostudovali  a případné připomínky k nim nám sdělili prostřednictvím formuláře.

Kdokoliv tedy má zájem se jakkoliv do projektu zapojit či připomínkovat vytvořené aktivity, nechť tak prosím učiní a to nejpozději do 6. 11. 2017.

Aktivity jsou ke stažení zde: http://bit.ly/map11aktivity-popis

Formulář k připomínkování zde: http://bit.ly/map11aktivity

Samozřejmě i nadále platí možnost kontaktovat nás prostřednictvím emailové adresy map_pripominky@praha11.cz .

 S pozdravem, Váš realizační tým.


26. 10. 2017

Zveme Vás na seminář v rámci projektu MAP:

Podporujeme nadané děti pro budoucnost

Kdy: 23. 11. 2017 od 14 hod.

Kde: Chodovská tvrz (ikona souborupozvánka)

Přihlášky zde: http://deti.mensa.cz/index.php?pg=udalosti&aid=1234


23. 10. 2017

Vážení přátelé MAPu,

rádi bychom Vás tímto pozvali na tematické setkání, které pro nás v rámci projektu MAP připravili naši kolegové ze ZŠ Květnového vítězství a ZŠ Ke kateřinkám ve spolupráci s dalšími odborníky.

Srdečně vás zveme ke kulatému stolu s tématikou

Formativní hodnocení ve výuce

Kdy: 13. 11. 2017 v 15.00

Kde: Květňák 2, Schuholffova 844, Praha 4

O čem budeme hovořit: krátce představíme formativní hodnocení včetně jeho možného využití pro komplexní práci se třídou, ukážeme, jak je ho možné uchopit na 1. i 2. stupni základní školy, necháme se inspirovat hosty - odborníky z pedagogické fakulty a závěr setkání  využijeme nejen pro vzájemné sdílení, ale také pro diskusi.

Těšíme se na setkání  s vámi.

Přihlásit se mohou nejenom zájemci z řad pedagogů a zaměstnanců škol, vítáni jsou rovněž rodiče či zástupci zřizovatelů škol.

 Svou účast prosím potvrďte do 10. 11. 2017 na email map_pripominky@praha11.cz .


17. 10. 2017

Vážení přátelé MAPu,

měsíc září přinesl našemu projektu v rámci jednotlivých pracovních skupin mnoho nových schůzek. Společně jsme se všichni sešli na školení o Inkluzi, které vzniklo speciálně pro potřeby našeho projektu, a bylo připraveno těmi z nejpovolanějších.

O inkluzi nejen v teoretické rovině, ale i ze své bohaté praxe pohovořily paní Mgr. Martina Thumsová, PhDr., ředitelka ZŠ Mendelova, a paní Mgr. Renata Klíčová, ředitelka MŠ Sulanského. Právní aspekty inkluze nám přiblížil pan JUDr. Petr Jonáš, člen řídícího výboru MAP Prahy 11. Nedílnou součástí byla i diskuze nad problematikou a krátký workshop.

Realizační tým MAP se sešel, aby společně prodiskutoval jednotlivé soutěžní návrhy, které nám byly zaslány v rámci letní soutěže. Zajímavých příspěvků se sešlo hned několik a vybrat z nich vítěze nebylo vůbec jednoduché. V závěru jsme dospěli k tomu, že není možné udělit pouze jednu cenu a rozhodli jsme se udělit jednu první cenu, jednu druhou cenu a hned šest třetích cen - výsledky naleznete v aktualitách ze dne 13. 10. 17.

Koncem měsíce proběhlo zasedání řídícího výboru MAP, které se uskutečnilo na ZŠ Mendelova. V rámci jednání řídícího výboru jsme řešili otázky aktivit, dohody mezi jednotlivými partnery MAP a otázky týkající se aktualizace Strategického rámce.

Jménem celého realizačního týmu MAP si Vám dovoluji popřát příjemný podzim a mnoho sil do závěrečné fáze projektu.


16. 10. 2017

Zveme vás na panelovou diskusi na téma Prevence poruch chování a učení dětí a význam včasné detekce a podpory pro psaní, čtení a obratnosti v předškolním věku. V rámci diskuse budou učitelé mateřských škol a prvních stupňů základních škol informováni o aktuálních poznatcích a nástrojích, které lze v rámci běžné praxe s dětmi využít. Tato panelová diskuse se koná v rámci Místního akčního plánu (MAP) a proběhne 21. 11. 2017 na základní škole Campanus od 16h do 19h

Účast přislíbila mimo jiné Doc. Olga Zelinková, Mgr. Pavla Bubeníčková, PaeDr. Věra Kopicová, Mgr. Marja Volemanová a další. Těšíme se na setkání a pozitivní výstupy z debaty, která se v této podobě na Praze 11 zatím nekonala.

Přednáška je přístupná nejen odborné veřejnosti, ale i ostatním zájemcům o tuto problematiku. Počet míst je omezen, proto je nutná rezevace místa na map_pripominky@praha11.cz a to do 15. 11. 2017


13. 10. 2017

V průběhu letních prázdnin proběhla v rámci našeho projektu soutěž pedagogů, ve které jsme hledali nápady na různé nové aktivity. Cenou pro vítěze je finanční příspěvek na realizaci daného projektu, celkem budou oceněné projekty podpořeny částkou 135 tis. Kč. z rozpočtu MAPu.

Zajímavých příspěvků se sešlo hned několik a vybrat z nich vítěze nebylo vůbec jednoduché. V závěru celého evaluačního procesu dospěla porota k tomu, že není možné udělit pouze jednu cenu a rozhodla se udělit jednu první cenu, jednu druhou cenu  

a hned šest třetích cen.

1. cena - Zavedení a podpora formativního hodnocení - autor: Jan Chudík ZŠ Ke Kateřinkám

2. cena - Expati do škol - autorka: Renata Mičanová, Škola Můj Projekt

3. cena - UČ!TELNICE.cz - autoři: Miriam Hejzlarová, Jakub Hejzlar, ZŠ Mendelova

               Svět v praxi (seminář) - autor: Otmar Mansour, FC Háje

               Živá zahrada - autorka: Anežka Reichelová, Škola Můj Projekt

Rozvoj matematických představ - autor: Jan Chudík, ZŠ Ke Kateřinkám

            Klubovna K na 3 - autorka: Kateřina Bartošová, ZŠ Květnového vítězství

Pomůcky pro formativní hodnocení- autorka: Jana Caldová,  ZŠ Květnového vítězství

Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne dne 25. 10. 2017 od 14:30 v Chodovské tvrzi.


27. 9. 2017

Vážení přátelé MAPu,

na  základních školách proběhl dotazníkový výzkum veřejného mínění. Rádi bychom Vás informovali o celkových výsledcích ankety mezi rodiči  ikona souboruzde.


14. 9. 2017

Vážení přátelé MAPu,

prázdniny jsou již minulostí a my vstoupili do druhé poloviny realizace našeho projektu.

Během letních měsíců probíhala především teoretická příprava jednotlivých pracovních skupiny, práce na 1. monitorovací zprávě,  příprava smlouvy o spolupráci mezi jednotlivými aktéry MAP, která bude diskutována na příštím setkání řídícího výboru na konci září a soutěž pro pedagogy na území Prahy 11. Soutěž přinesla hned několik zajímavých nápadů. Na konci září Vás seznámíme s vítěznými návrhy, které získají od MAPu finanční podporu na realizaci.

Během léta rovněž probíhala příprava na školení o Inkluzi, kterou si pro ostatní kolegy z MAPu připravila paní ředitelka ZŠ Mendelova PhDr. Martina Thumsová, člen řídícího výboru a spoluzakladatel ZŠ Můj Projekt Judr. Petr Jonáš a paní ředitelka MŠ Sulanského Mgr. Renata Klíčová. Rádi bychom jim touto cestou velmi poděkovali, že věnovali svůj volný čas našemu projektu.

Přejeme Vám úspěšný start do nového školního roku.

Váš realizační tým MAP.  

5. 9. 2017

V Praze proběhl seminář k Inkluzi, které si speciálně pro potřeby projektu MAP Praha 11, připravili JUDr. Petr Jonáš, PhDr. Martina Thumsová a Mgr. Renata Klíčová. Seminář byl zakončen velmi podnětnou diskuzí a krátkým workshopem.

9. 8. 2017

Vážení přátelé MAPu,
nacházíme se právě v polovině prázdnin i našeho společného projektu. V tento čas zcela logicky neprobíhá v rámci projektu takové množství osobních setkání jako obvykle, i přesto však MAP jede dál.

Jednotlivé pracovní skupiny zpracovávají a vyhodnocují výstupy jednání u kulatých stolů, které se konaly závěrem školního roku. Koncem školního roku proběhl průzkum názorů rodičů, jehož výsledky se nyní zpracovávají. A v plném proudu je též letní soutěž MAP pro naše pedagogy, kteří mohou předkládat své návrhy do konce prázdnin.

Přejeme Vám jménem celého realizačního týmu MAP, krásný zbytek prázdnin a těšíme se na další společnou práci v novém školním roce.

Váš realizační tým MAP. 

11. 7. 2017

Vážení partneři a přátelé MAPu,
náš společný projekt má za sebou další úspěšný měsíc. Velmi rádi bychom tímto poděkovali všem pracovním skupinám za jejich nasazení v měsíci červnu, který již sám o sobě bývá ve školách velmi hektický.

Pokračovala série kulatých stolů, které si připravily jednotlivé pracovní skupiny. Na tato setkání byli zváni všichni, kdo se na MAPu podílejí, spolu se širší veřejností, která byla o jejich konání informována prostřednictvím webových stránek MČ Prahy 11. Tématicky se jednotlivá setkání odvíjela od zaměření dané pracovní skupiny a výsledkem jednání je celá řada zajímavých aktivit, které by se měly promítnout do finální verze MAPu.

V polovině měsíce se uskutečnilo velké výjezdní zasedání MAPu pro ředitele základních a mateřských škol. Na tomto zasedání proběhlo mnoho diskuzí a přednášek. Většina ze zúčastněných ocenila především skvělou příležitost sejít se s ostatními řediteli škol a vést vzájemný dialog.

Těsně před koncem školního roku jsme v rámci projektu MAP provedli výzkum veřejného mínění mezi rodiči žáků základních škol. Velmi děkujeme těm, kteří nám věnovali čas a dotazník vyplnili. Momentálně výsledky analyzujeme a do konce prázdnin Vás budeme informovat o jeho výsledcích.

Akce MAPu za měsíc červen:

 6. 6. Kulatý stůl pracovní skupiny Inkluzivní vzdělávání na ZŠ Mikulova
13. 6. Kulatý stůl pracovní skupiny Rozvoj kompetencí pro aktivní používání cizího jazyka na ZŠ Campanus
20. 6. Kulatý stůl pracovní skupiny Předškolní vzdělávání a péče v MŠ Křejpského
15.- 16. 6. Výjezdní zasedání MAP v Mělníku
21. - 29. 6. Výzkum veřejného mínění mezi rodiči žáků ZŠ 

 Všem Vám tímto děkujeme za podporu, přízeň a práci na společném projektu a přejeme krásné léto.

Váš realizační tým MAP.

30. 6. 2017

Vážené paní učitelky a páni učitelé,

máte konkrétní nápad, jak zlepšit vzdělávání? Právě pro Vás jsme připravili letní soutěž s hlavními cenami pro vítěze v podobě odměn až 50 tisíc Kč na přípravu a realizaci vítězných návrhů. Tato soutěž je součástí tzv. MAPu (Místní akční plán vzdělávání), o kterém se můžete dozvědět více např. zde: https://www.praha11.cz/cs/skolstvi/mistni-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani-pro-prahu-11/strategicke-dokumenty.html

Uzávěrka na podávání Vašich návrhů je 31. srpna 2017, veškeré informace naleznete v příloze - ikona souboruvyhlášení soutěže. Vyhodnocení soutěže proběhne v září 2017 tak, aby realizace vítězných návrhů mohla začít ještě během podzimu 2017.

Těšíme se na Vaše návrhy a přejeme Vám hezké léto!

Za realizační tým MAPu, Mgr. Jakub Lepš, M.A.

21. 6. 2017

Na základních školách až do 29.6. probíhá dotazníkový výzkum veřejného mínění.

Výzva pro rodiče:

Vážení rodiče, s cílem dlouhodobě zlepšovat vzdělávání našich dětí jsme od letošního roku zapojili Prahu 11 a okolní městské části Křeslice, Újezd a Šeberov do tzv. MAPu (Místní akční plán vzdělávání). Velmi by nám pomohlo, kdybyste se s námi podělili o Vaše názory na školu, kam chodí Vaše dítě, co je dobré a co je naopak třeba změnit. Za tímto účelem jsme připravili krátký dotazník, jehož vyplnění Vám zabere pouze několik minut.

Dotazník, který je zcela anonymní, můžete vyplnit jednoduše online do čtvrtka 29.6.2017 (link je distribuován prostřednictvím ZŠ).

Předem děkujeme za Vaše odpovědi.

Za realizační tým MAPu, Mgr. Jakub Lepš, M.A., zástupce starosty MČ Praha 11 

15. - 16. 6. 2017

Proběhl 2denní výjezdní seminář pro ředitele MŠ a ZŠ z území MAP Praha 11.

6. 6. 2017

Vážení partneři a přátelé MAPu,

je za námi další měsíc našeho projektu, a proto bychom Vás rádi informovali o jeho pokroku. V květnu došlo k několika podnětným setkáním, jak v rámci rozšířeného realizačního týmu (realizační tým + experti), tak především v rámci pracovních skupin. Na konci měsíce dubna jsme se společně domluvili na realizaci tématických kulatých stolů, které si připraví jednotlivé pracovní skupiny. Hlavním cílem těchto kulatých stolů je rozpracování nápadů vzešlých z pracovních skupin do podoby konkrétních aktivit MAP. Pracovní skupiny nabídly možnost účasti na svých kulatých stolech, jak kolegům z řad pedagogů působících na Praze 11, tak širší veřejnosti prostřednictvím výzvy na webových stránkách naší městské části. Některá setkání proběhla již v květnu a jiná nás teprve čekají v měsíci následujícím. 

Jsme rádi, že se nám dostává pozitivní zpětné vazby od členů jednotlivých pracovních skupin, kteří oceňují možnost probrat své nápady, problémy či vize s ostatními pedagogy z našich škol, se kterými by se nejspíš nebýt MAPu nesešli.

V měsíci květnu proběhla tato setkání:

  9. 5. kulatý stůl vedení projektů MAP s garanty pracovních skupin 
23. 5. kulaté stoly pracovních skupin Čtenářská a matematická gramotnost, Rozvoj podnikavosti a iniciativy, Rozvoj kompetencí v polytechnickém vzdělávání, Rozvoj digitálních kompetencí, Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření
25.5. kulatý stůl pracovní skupiny Rozvoj sociálních a občanských kompetencí

Pevně věříme, že mnoho z aktivit vzešlých z těchto setkání najde své uplatnění v praxi. Velmi Vám děkujeme za Vaši podporu, pomoc a trpělivost se kterou s námi na MAPu pracujete.

Váš realizační tým.


19. 5. 2017

Jednotlivé pracovní skupiny projektu MAP si připravili tematické kulaté stoly na které Vás tímto srdečně zveme. Každý, kdo má zájem se osobně zúčastnit, ať se osobně přihlásí na emailu map_pripominky@praha11.cz

Pracovní skupiny: Čtenářská a matematická gramotnost, rozvoj podnikavosti a iniciativy, rozvoj kompetencí v polytechnickém vzdělávání a rozvoj digitálních kompetencí 23. 5. od 15 hod. ZŠ a MŠ Chodov

Pracovní skupina Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření  23. 5. od 15hod. ZŠ Ke Kateřinkám

Pracovní skupina Rozvoj sociálních a občanských kompetencí 25. 5. od 14 hod. Educanet

Pracovní skupina Inkluze 6. 6. od 14 hod. ZŠ Mikulova

Pracovní skupina Rozvoj kompetencí pro aktivní používání cizího jazyka 13. 6.  od 15 hod. v ZŠ Campanus

Pracovní skupina Předškolní péče 20. 6. od 14hod. MŠ Křejpského

1. 5. 2017

Vážení partneři MAPu,

uběhl nám další měsíc společného projektu. V dubnu  jsme zveřejnili schválenou podobu Strategického rámce jak na stránkách městské části, tak na stránkách magistrátu hlavního města Prahy, čímž jsme splnili potřebné podmínky proto, aby naše školy mohly vstoupit do Výzvy č. 20 OP PPR. Mohli jsme tedy na chvilku vydechnou a připravit se na další úkoly, které nás v rámci přípravy MAPu čekají. Jedná se primárně o proces samotného akčního plánování a diskuze nad konkrétními aktivitami, které budou vycházet z priorit a cílů stanovených Strategickým rámcem. 

 Průběh realizace v dubnu:
20. dubna  - proběhlo v ZŠ Campanus tématické setkání k tématu volnočasové aktivy a školní sport.
25. dubna -  proběhlo v KC Zahrada velké setkání všech expertů, garantů a členů pracovních skupin, kde jednotlivé pracovní skupiny prezentovaly své nápady na aktivity projektu, viděné optikou svých tematických skupin. V následujícím období se budou pracovní skupiny scházet a detailněji rozpracovávat aktivity projektu a to v rámci kulatých stolů, kam si pozvou další relevantní partnery z našeho školského obvodu a odborníky.

Přejeme Vám krásné prožití měsíce května a děkujeme Vám za Vaší práci a podporu projektu.

5. 4. 2017 

Vážení partneři MAPu, v rámci našeho společného projektu Místního akčního plánu pro Prahu 11 máme za sebou náročný, avšak plodný měsíc.

Rozpracovali jsme poznatky vyšlé ze SWOT3 analýz, které zpracovali členové jednotlivých pracovních skupin v únoru. V minulém měsíci se pak uskutečnila řada setkání a online hlasování, ze kterých vzešla podoba priorit a cílů pro strategický rámec MAP předškolního a primárního vzdělávání na Praze 11. 

 Průběh realizace v březnu:

7. 3. se v ZŠ Campanus uskutečnil 2. kulatý stůl s experty a garanty, kde se diskutovala otázka návrhu prioritních oblastí a výsledků online šetření
9. 3. proběhlo druhé kolo školení pedagogů našich mateřských škol pod vedením Mgr. Kateřiny Vyhnánkové
21. 3. v ZUŠ Křtinská proběhlo zasedání Řídícího výboru, na kterém řídící výbor schválil návrh priorit a cílů pro Strategický rámec vzdělávání
28. 3. v budově MČ Praha 11 na svém 4. zasedání schválil Řídící výbor Strategický rámec 

Všechny dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách Městské části Prahy 11.
Moc děkujeme za Vaši dosavadní práci a těšíme se na další spolupráci. 

28. 3. 2017 

Řídícím výborem projektu MAP (místní akční plán rozvoje vzdělávání) byl dne 28. 3. 2017 jednomyslně všemi přítomnými členy schválen Strategický rámec rozvoje vzdělávání do roku 2023 pro Prahu 11. Jedná se o klíčový dokument celého projektu MAP a rozvoje formálního i neformálního vzdělávání dětí do 15 let v našem školském obvodu. Strategický rámec určuje prioritní oblasti a cíle, kterých se společně ve školství pokusíme dosáhnout, nastavuje indikátory, pomoci kterých budeme naplňování těchto cílů sledovat a jeho součástí je rovněž seznam investičních a neinvestičních priorit našich subjektů ve vzdělávání. Jedná se o živý dokument, u kterého se počítá s tím, že se bude postupně vyvíjet a proto je možné jej každých 6 měsíců upravovat. Celý dokument je zveřejněn v rubrice "Strategické dokumenty".

Jedním ze smyslů tvorby MAPu je podpora vzájemné diskuze mezi jednotlivými aktéry ve vzdělávání (zřizovateli, poskytovateli a veřejností). Budeme velmi rádi, pokud nám napíšete své postřehy a připomínky na emailovou adresu map_pripominky@praha11.cz .

21. 3.  2017

ikona souboruStrategický rámec - Své připomínky zasílejte prosím do 27. 3. 2017 do 12h na emailovou adresu map_pripominky@praha11.cz .

1. 3.  2017

Vážení partneři,

 v polovině měsíce ledna odstartoval na území školského obvodu Prahy 11 projekt Místní akční plán vzdělávání neboli MAP, který je v rámci programu MŠMT spolufinancován z Evropského sociálního fondu. Projekt MAP pro Prahu 11 má několik cílů, které budeme postupně naplňovat:

 - nalézt shodu na prioritách v oblasti vzdělávání a investic, 
 -  připravit Akční plán rozvoje kvalitního vzdělávání dětí a žáků do 15 let prostřednictvím začleňování dlouhodobého plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol,
 - navázat a udržet funkční partnerství a spolupráci mezi aktéry ve vzdělávání na našem území (zřizovatelé, poskytovatelé a veřejnost),
 - budovat znalostní kapacity.

 Prostřednictvím této krátké zprávy bychom Vás rádi informovali o dosavadním pokroku v rámci projektu.

27. 1. proběhlo ustavující zasedání Řídícího výboru coby vrcholného orgánu celého MAP
1. 2. se konal první kulatý stůl za účasti odborného týmu celého projektu, expertů a  garantů pro jednotlivá opatření MAP
28. 2. proběhlo druhé setkání Řídícího výboru, na kterém byly schváleny vize a priority vzdělávání 

V průběhu února proběhla celá řada setkání mezi zástupci jednotlivých škol, odborných garantů a expertů, kteří společně pracovali na analytické části MAPu a připravovali podklady pro tvorbu klíčového prvního výstupu celého projektu, kterým je Strategický rámec priorit MAP do roku 2023. Schválení tohoto dokumentu je zásadním předpokladem budoucích žádostí o dotace.

V únoru rovněž proběhlo několik školení:

20. a 22. 2. Mgr. Denisa Dědičová z GrowJob institutu školila ředitele našich škol v oblasti strategického plánování, leadershipu a motivace.
28. 2. Mgr. Egle Havrdová PhD. z neziskové organizace Schola Empirica přiblížila pedagogům našich mateřských škol metodu Dobrý začátek pro podporu sociálního a emočního vývoje dětí předškolního věku, která vychází z ověřených zahraničních postupů.

Velmi děkujeme všem, kteří doposud věnovali svůj čas společné práci na projektu MAP.  Vaší spolupráce si velmi vážíme.


20.3.2017 14:37:41 - aktualizováno 8.3.2018 13:06:06 | přečteno 4058x | Bc. David Salát

Navigace

 
load