Na obsah stránky

ENDE

Praha 11

Oficiální internetové stránky Městské části Praha 11
Zvětšit písmo: A A A
Vyhledávání
 

Aktuality

11. 7. 2017

Vážení partneři a přátelé MAPu,
náš společný projekt má za sebou další úspěšný měsíc. Velmi rádi bychom tímto poděkovali všem pracovním skupinám za jejich nasazení v měsíci červnu, který již sám o sobě bývá ve školách velmi hektický.

Pokračovala série kulatých stolů, které si připravily jednotlivé pracovní skupiny. Na tato setkání byli zváni všichni, kdo se na MAPu podílejí, spolu se širší veřejností, která byla o jejich konání informována prostřednictvím webových stránek MČ Prahy 11. Tématicky se jednotlivá setkání odvíjela od zaměření dané pracovní skupiny a výsledkem jednání je celá řada zajímavých aktivit, které by se měly promítnout do finální verze MAPu.

V polovině měsíce se uskutečnilo velké výjezdní zasedání MAPu pro ředitele základních a mateřských škol. Na tomto zasedání proběhlo mnoho diskuzí a přednášek. Většina ze zúčastněných ocenila především skvělou příležitost sejít se s ostatními řediteli škol a vést vzájemný dialog.

Těsně před koncem školního roku jsme v rámci projektu MAP provedli výzkum veřejného mínění mezi rodiči žáků základních škol. Velmi děkujeme těm, kteří nám věnovali čas a dotazník vyplnili. Momentálně výsledky analyzujeme a do konce prázdnin Vás budeme informovat o jeho výsledcích.

Akce MAPu za měsíc červen:

 6. 6. Kulatý stůl pracovní skupiny Inkluzivní vzdělávání na ZŠ Mikulova
13. 6. Kulatý stůl pracovní skupiny Rozvoj kompetencí pro aktivní používání cizího jazyka na ZŠ Campanus
20. 6. Kulatý stůl pracovní skupiny Předškolní vzdělávání a péče v MŠ Křejpského
15.- 16. 6. Výjezdní zasedání MAP v Mělníku
21. - 29. 6. Výzkum veřejného mínění mezi rodiči žáků ZŠ 

 Všem Vám tímto děkujeme za podporu, přízeň a práci na společném projektu a přejeme krásné léto.

Váš realizační tým MAP.


21. 6. 2017

Na základních školách až do 29.6. probíhá dotazníkový výzkum veřejného mínění.

Výzva pro rodiče:

Vážení rodiče, s cílem dlouhodobě zlepšovat vzdělávání našich dětí jsme od letošního roku zapojili Prahu 11 a okolní městské části Křeslice, Újezd a Šeberov do tzv. MAPu (Místní akční plán vzdělávání). Velmi by nám pomohlo, kdybyste se s námi podělili o Vaše názory na školu, kam chodí Vaše dítě, co je dobré a co je naopak třeba změnit. Za tímto účelem jsme připravili krátký dotazník, jehož vyplnění Vám zabere pouze několik minut.

Dotazník, který je zcela anonymní, můžete vyplnit jednoduše online do čtvrtka 29.6.2017 (link je distribuován prostřednictvím ZŠ).

Předem děkujeme za Vaše odpovědi.

Za realizační tým MAPu, Mgr. Jakub Lepš, M.A., zástupce starosty MČ Praha 11

 

15. - 16. 6. 2017

Proběhl 2denní výjezdní seminář pro ředitele MŠ a ZŠ z území MAP Praha 11.

6. 6. 2017

Vážení partneři a přátelé MAPu,

je za námi další měsíc našeho projektu, a proto bychom Vás rádi informovali o jeho pokroku. V květnu došlo k několika podnětným setkáním, jak v rámci rozšířeného realizačního týmu (realizační tým + experti), tak především v rámci pracovních skupin. Na konci měsíce dubna jsme se společně domluvili na realizaci tématických kulatých stolů, které si připraví jednotlivé pracovní skupiny. Hlavním cílem těchto kulatých stolů je rozpracování nápadů vzešlých z pracovních skupin do podoby konkrétních aktivit MAP. Pracovní skupiny nabídly možnost účasti na svých kulatých stolech, jak kolegům z řad pedagogů působících na Praze 11, tak širší veřejnosti prostřednictvím výzvy na webových stránkách naší městské části. Některá setkání proběhla již v květnu a jiná nás teprve čekají v měsíci následujícím. 

Jsme rádi, že se nám dostává pozitivní zpětné vazby od členů jednotlivých pracovních skupin, kteří oceňují možnost probrat své nápady, problémy či vize s ostatními pedagogy z našich škol, se kterými by se nejspíš nebýt MAPu nesešli.

V měsíci květnu proběhla tato setkání:

  9. 5. kulatý stůl vedení projektů MAP s garanty pracovních skupin 
23. 5. kulaté stoly pracovních skupin Čtenářská a matematická gramotnost, Rozvoj podnikavosti a iniciativy, Rozvoj kompetencí v polytechnickém vzdělávání, Rozvoj digitálních kompetencí, Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření
25.5. kulatý stůl pracovní skupiny Rozvoj sociálních a občanských kompetencí

Pevně věříme, že mnoho z aktivit vzešlých z těchto setkání najde své uplatnění v praxi. Velmi Vám děkujeme za Vaši podporu, pomoc a trpělivost se kterou s námi na MAPu pracujete.

Váš realizační tým.

19. 5. 2017

Jednotlivé pracovní skupiny projektu MAP si připravili tematické kulaté stoly na které Vás tímto srdečně zveme. Každý, kdo má zájem se osobně zúčastnit, ať se osobně přihlásí na emailu map_pripominky@praha11.cz

Pracovní skupiny: Čtenářská a matematická gramotnost, rozvoj podnikavosti a iniciativy, rozvoj kompetencí v polytechnickém vzdělávání a rozvoj digitálních kompetencí 23. 5. od 15 hod. ZŠ a MŠ Chodov

Pracovní skupina Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření  23. 5. od 15hod. ZŠ Ke Kateřinkám

Pracovní skupina Rozvoj sociálních a občanských kompetencí 25. 5. od 14 hod. Educanet

Pracovní skupina Inkluze 6. 6. od 14 hod. ZŠ Mikulova

Pracovní skupina Rozvoj kompetencí pro aktivní používání cizího jazyka 13. 6.  od 15 hod. v ZŠ Campanus

Pracovní skupina Předškolní péče 20. 6. od 14hod. MŠ Křejpského


28. 3. 2017 

Řídícím výborem projektu MAP (místní akční plán rozvoje vzdělávání) byl dne 28. 3. 2017 jednomyslně všemi přítomnými členy schválen Strategický rámec rozvoje vzdělávání do roku 2023 pro Prahu 11. Jedná se o klíčový dokument celého projektu MAP a rozvoje formálního i neformálního vzdělávání dětí do 15 let v našem školském obvodu. Strategický rámec určuje prioritní oblasti a cíle, kterých se společně ve školství pokusíme dosáhnout, nastavuje indikátory, pomoci kterých budeme naplňování těchto cílů sledovat a jeho součástí je rovněž seznam investičních a neinvestičních priorit našich subjektů ve vzdělávání. Jedná se o živý dokument, u kterého se počítá s tím, že se bude postupně vyvíjet a proto je možné jej každých 6 měsíců upravovat. Celý dokument je zveřejněn v rubrice "Strategické dokumenty".

Jedním ze smyslů tvorby MAPu je podpora vzájemné diskuze mezi jednotlivými aktéry ve vzdělávání (zřizovateli, poskytovateli a veřejností). Budeme velmi rádi, pokud nám napíšete své postřehy a připomínky na emailovou adresu map_pripominky@praha11.cz .


21. 3.  2017

ikona souboruStrategický rámec - Své připomínky zasílejte prosím do 27. 3. 2017 do 12h na emailovou adresu map_pripominky@praha11.cz .

20.3.2017 14:37:41 - aktualizováno 17.7.2017 9:18:03 | přečteno 1057x | Bc. David Salát

Navigace

 
load