Na obsah stránky

Jazyk:

Praha 11

Oficiální internetové stránky Městské části Praha 11
Zvětšit písmo:A A A
Výběr jazyka:
 

Životní situace

Dohoda o splátkách o úhradě dluhu na nájemném a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu

Občané - nájemci obecních bytů, kteří mají vůči Městské části Praha 11 dluh na nájemném a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu, mohou požádat Městskou část Praha 11 o uzavření dohody o splátkách ke splnění dluhu

Podnájem bytu

Jako nájemce bytu jedu pracovat mimo ČR, nebudu byt užívat a chci ho dát do podnájmu.

Postup pronájmu nebytových prostor

NEBYTOVÝ PROSTOR je prostor, který byl kolaudačním rozhodnutím stavebního úřadu takto schválen.
SPOLEČNÝ PROSTOR je prostor v bytovém domě(např. kočárkárny, sušárny, prádelny, mandlovny, ... ). Jaké společné prostory v domě musí být stanoví ČSN 734301 - obytné budovy. Společný prostor lze rekolaudovat na nebytový se souhlasem vlastníka objektu při dodržení podmínek normy.

Prominutí poplatku z prodlení z opožděných úhrad nájemného a úhrady za plnění poskytované s užíváním bytu

Občané v tíživé sociální situaci mají možnost po doplacení dluhu na nájemném a úhradě za služby požádat o prominutí poplatků z prodlení (i částečné)


Přechod nájmu bytu

Úmrtí nebo trvalé opuštění společné domácnosti nájemce bytu.

Stavební úpravy v bytě

Nájemce bytu nacházejícího se v objektu ve vlastnictví MČ Praha 11, jehož záměrem je provedení stavebních úprav v jím pronajatém prostoru na vlastní náklady, je povinen dodržet postup, který se liší dle charakteru stavební úpravy.

Výměna bytu

Výměna bytu mezi nájemci.

Žádost o byt

Nemám vlastní byt, jsem bez bytu, bydlím na ubytovně.

Kalendář akcí >

Pozvánka na pokračování 28. zasedání členů Zastupitelstva MČ Prahy 11
Příměstský tábor Hra
Příměstský tábor Říše snů
Letní kino Zahrada – Srdce na dlani
Příměstský tábor Hra
Příměstský tábor Říše snů
Letní kino Zahrada – Tři tygři ve filmu: Jackpot
Příměstský tábor Hra
Příměstský tábor Říše snů
Letní kino Zahrada – Vem si mě
Příměstský tábor Hra
Příměstský tábor Říše snů
Letní kino Zahrada – Kdyby radši hořelo
Příměstský tábor Hra
Příměstský tábor Říše snů
Letní kino Zahrada – Po čem muží touží 2
Letní kino Zahrada – Co jsme komu všichni udělali
Kontrolní výbor
Letní kino Zahrada – Vězeň svobody
Letní kino Zahrada – Muži na pokraji nervového zhroucení
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load