Životní situace

Místní poplatek z pobytu

Obec sama určuje, jaké druhy poplatků vybírá. Místní poplatek upravuje zákon ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. Ustanovení § 1 obsahuje výčet jednotlivých druhů místních poplatků, které mohou být v obci zavedeny.

Místní poplatek ze psů

Poplatek ze psů je místní poplatek, který má charakter daně a na svém území jej zavádí obec obecně závaznou vyhláškou. Předmětem poplatku je držení psa staršího tří měsíců.
load