Na obsah stránky

ENDE
 

Dotazy na činnost Úřadu městské části Praha 11 a k životu v Praze 11

V rámci této rubriky mohou uživatelé registrovaní na webu městské části Praha 11 pokládat své dotazy týkající se činnosti Úřadu městské části Praha 11 a života na Jižním Městě. Chcete se i vy na něco zeptat? Pro vložení dotazu musíte být zaregistrováni. Pokud ještě nejste zaregistrováni, jednoduše se zaregistrujete v pravém horním rohu těchto stránek Přihlášení/Registrace. Na vámi uvedenou emailovou adresu vám bude během několika minut zaslán ověřovací kód, který vložíte do okénka, a registrace tímto bude potvrzena. Příště již tento postup nemusíte opakovat, pouze se jednoduše přihlásíte. Vyberte v roletě s tématy přibližné téma, kterého se váš dotaz, informace týká. Poté napište vlastní dotaz, na který byste rádi získali odpověď. Váš dotaz se v sekci Dotazy a odpovědi zobrazí, jakmile bude zodpovězen příslušným pracovníkem, do jehož kompetence konkrétní dotaz spadá. Děkujeme za váš zájem!

Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:      Kategorie:
staré pískoviště
Pechová Marie  |  7.4.2018 15:36:13
Dobrý den.Mezi domy v ulici Schulhoffova a Boháčova byla před lety na travnaté ploše dvě dětská pískoviště s lavičkami a dlažbou okolo.Mnoho roků již toto samozřejmě není nikým využíváno.Před pár lety byly zbytky laviček rozbourány a materiál odvezen.Nevzhledná torza pískovišť zůstala.Uvažuje se o nějaké vhodné úpravě této plochy?Děkuji za odpověď
Vážená paní Pechová,

děkujeme za Váš podnět. Odbor životního prostředí předmětná pískoviště ve vnitrobloku mezi ulicemi Schulhoffova a Boháčova, na pozemku parc. č. 449/106, k. ú. Háje, který je dle výpisu z katastru nemovitostí ve vlastnictví hl. m. Prahy, eviduje. V rámci regenerace zeleně Jižního Města jsou tato nevyužívaná pískoviště postupně přeměňována na plochy veřejné zeleně. Vzhledem k finanční náročnosti těchto přeměn jsou tyto práce prováděny postupně na celém území Jižního Města. V daném případě odbor osloví zástupce dotčených bytových družstev a společenství vlastníků jednotek s dotazem, zda-li s odstraněním předmětných pískovišť nemají připomínek. V případě odsouhlasení tohoto návrhu předmětnými subjekty bude tento záměr dále posuzován v rámci ÚMČ Praha 11 tak, aby mohl být následně případně realizován. Děkujeme za pochopení a prosíme o trpělivost.

S pozdravem
Ing. Kateřina Kotápišová, DiS.
stanice autobusů Opatov
Věra Bosáková  |  16.4.2018 12:10:30
Děkuji Klíči za přehled strážníků a jejich okrsků. Nicméně mi z něj není jasné, který strážník má na starosti stanice autobusů na Opatově. Kuřáci se tam často oddávají své vášní, přestože je tam zákaz. Vyskytuji se tam denně, ale strážníka jsem tam za celá léta viděla pouze jednou. Děkuji.
Odpověděl: obcanskalinka Občanská linka - Praha 11  |  18.4.2018 13:33:41
Dobrý den, zasílám odpověď na níže uvedené dotaz.

Děkujeme za Váš kladný ohlas na přehled. Plakát strážníků včetně mapy je případně k dispozici na informační kanceláři v Ocelíkově ulici či u nás na oddělení krizové řízení. Na metru Opatov se stýkají okrsek 6, 7, 3 a všichni okrskáři průběžně v rámci běžné hlídkové činnosti řeší i kuřáky. Jedná se o jeden z průběžných úkolů a jen v minulém roce byl přestupek kouření v místech, kde je to zakázáno řešen ve víc jak dvě stě případech. Přestože jste tak strážníky v daném místě zrovna neviděl, mohu Vás ujistit, že se nejen metru Opatov a jeho okolí věnují.

V případě, že budete svědkem jakéhokoliv protiprávního jednání, obraťte se bez obav na nonstop operační středisko (222 025 674 / 222 025 675).

S pozdravem … Pavel Krčílek
Urgence - ořez keřů Janouchova ulice
Marie Veselá  |  4.4.2018 15:04:53
Dne 8.3.2018 jsme vznesla dotaz na ořez keřů v Janouchově ulici sever - svah + parkoviště. Dne 12.3.2018 jste mi na dotaz odpověděli.
Bohužel do dnešního dne nebyl ořez proveden. Dne 5.4.2018 bude proveden - je nahlášen - úklid ulice. Možná při této příležitosti by mohl být proveden i ořez, neboť budou vyklizena parkující auta v ulici. Tím bude i přístup ke keřům ve svahu. Uvidíme.
Děkuji
M.Veselá
Vážená paní Veselá,

odbor životního prostředí předmětné dřeviny ve Vaší lokalitě zadal k ořezu servisní organizaci Jihoměstská majetková a.s. v průběhu proběhnuvšího období vegetačního klidu. Přes opakované žádosti o realizaci udržovacího řezu veškerých dřevin v této lokalitě došlo ke konci období vegetačního klidu k vyřezání pouze vybraných samovolně vzrostlých dřevin u betonové zdi a ošetření řezem u keřů, které zasahovaly do komunikace. Ostatní keře, zejm. druhu zlatice lidově zvané též „zlatý déšť“, které rostou na konci slepé ul. Janouchova, budou ošetřeny řezem po jejich odkvětu, tj. v průběhu měsíce května. Ostatní dřeviny, které nebyly ořezány v období vegetačního klidu, budou ošetřeny řezem v průběhu měsíce června při tzv. letních řezech. Děkujeme za pochopení.

S pozdravem Bc. Lucie Jírovcová, OŽP
vnitroblok Matúškova a kácení 20 zdravých vzrostlých stromů
Marta Groušlová  |  11.4.2018 13:10:11
Vážené zastupitelstvo,
zasílám stanovisko ekologické organizace JM a vznáším dotaz.Z jakého důvodu,kromě pochybeného projektu architekta, je nutné zdravé stromy vykácet. Projekt sám je nesmyslný a nevěřím, že na vámi zmiňované schůzce s tímto krokem občané souhlasili.
Projekt sám nemůže být důvodem, když nad ním stojí ochrana životního prostředí a zájem občanů.


Určitě máte plne právo na informaci, z jakého důvodu je nutno zdravé stromy porazit. Zvláště mimo sousedství budov a infrastruktury tento krok také nechápu. Bohužel to, co se poslední dobou na Praze 11 pod současným vedením děje, je k nevíře...

S pozdravem,
Martina Skohoutilová
spolek ESORG
Odpověděl: obcanskalinka Občanská linka - Praha 11  |  16.4.2018 11:00:15
Vážená paní Skohoutilová,

k Vašemu dotazu ve věci kácení dřevin v souvislosti s plánovanou revitalizací vnitrobloku ul. Brechtova, Matúškova, Dubnova mohu poznamenat následující: architektonická studie není definitivním dokumentem. Odbor životního prostředí ji připomínkoval a jeho vyjádření bude podkladem pro zadání vyššího stupně dokumentace. Mezi požadavky na podobu realizační dokumentace patří zachování perspektivních dřevin. U některých, zejména mladých jedinců dojde k jejich přesazení na vhodné místo v rámci řešeného území, aby tyto dřeviny mohly i nadále plnit v dané lokalitě estetické i ekologické funkce. Ke kácení tedy bude přistoupeno pouze u jedinců, kteří jsou v kolizi s navrhovaným záměrem a současně nejsou na stávajícím stanovišti dlouhodobě perspektivní, např. z důvodu zhoršeného zdravotního stavu, snížené provozní bezpečnosti nebo nevhodného stanoviště růstu. Kácení se tak dotkne zejména dřevin rostoucích přímo u centrálního prostoru před OC Blankyt. Vzniklá ekologická újma však bude v dostatečné míře kompenzována nově navrženými výsadbami, které vhodným způsobem doplní stávající vzrostlou zeleň a zkrášlí řešený prostor.

Děkujeme za pochopení.
Rozpočet 2018
Stanislav Vlach  |  11.4.2018 12:32:23
Vážený pane Lukeši,
děkuji za Vaši "vyčerpávající" odpověď. Pro Vaši informaci uvádím, že jsem si samozřejmě už před vznesením dotazu na www stránkách obce ověřil, v jakém detailu je rozpočet k dispozici. Zveřejněný rozpočet končí položkami, které jsem v dotazu uvedl, ale vůbec tam není uveden žádný detail, tj. jakými konkrétními akcemi jsou rozpočtové položky "Regenerace veřejného prostranství", "Rekonstrukce hřišť a sportovišť" a "Doprava v klidu (parkování)" naplněny. Zda tedy obec hodlá např. z částky cca 5,9 mil.Kč na Regeneraci veř. prostranství financovat jednu, dvě, tři či více konkrétních akcí v konkrétních lokalitách. O tuto znalost mně šlo, tu bohužel podle Vašeho návodu na www stránkách obce nenajdu.
Prosím proto znovu o konkrétní odpověď na moji konkrétní otázku. Pokud nejste v dané věci kompetentní, předejte prosím můj dotaz odpovědnému úředníkovi a mne o tom informujte.
Pro zjednodušení by mně stačila odpověď na následující otázku:
Byla do schváleného rozpočtu na r. 2018 zahrnuta plánovaná akce Revitalizace sportoviště a rozšíření parkoviště v lokalitě Hekrova ul.?
Děkuji předem za odpověď.
S pozdravem
S. Vlach
Odpověděl: obcanskalinka Občanská linka - Praha 11  |  13.4.2018 11:57:30
Vážený pane Vlachu,

v přílohách materiálu, na který jsem odkázal, najdete komentář k rozpočtu ( https://www.praha11.cz/cs/radnice/zastupitelstvo-mc/podklady-a-vystupy-jednani-zmc-video-zaznam-hlasovani-zapisy.html. ) Nevím, zda jste jej viděl. Pokud jde o Revitalizaci sportoviště a rozšíření parkoviště v lokalitě Hekrova, akce ve schváleném rozpočtu není zařazena - jedná se o pozemky v majetku hlavního města Prahy. Na základě vzájemné dohody byla studie revitalizace předána odborem územního rozvoje MČ Praha 11 magistrátu hl. m. Prahy, který v současné době řeší projektovou dokumentaci. Následně přistoupí k realizaci.

S pozdravem
Rozpočet 2018
Stanislav Vlach  |  9.4.2018 13:11:00
Dobrý den,
prosím o specifikaci následujících položek rozpočtu na rok 2018:
1)Regenerace veřejného prostranství - 5 932 tis. Kč
2)Rekonstrukce hřišť a sportovišť - 5 000 tis. Kč
3)Doprava v klidu (parkování)- 528 tis.Kč.
Příp. prosím o odkaz, kde lze konkrétní plánované akce naplňující výše uvedené objemy v jednotlivých rozpočtových položkách nalézt.
Děkuji předem.
S pozdravem
S. Vlach
Odpověděl: obcanskalinka Občanská linka - Praha 11  |  11.4.2018 9:47:03
Dobrý den,

rozpočet byl projednáván na lednovém ZMČ (35. zasedání , 18.1.2018) a materiál je přístupný na stránkách MČ.

Lukeš
vnitroblok Matúškova
Marta Groušlová  |  4.4.2018 19:02:46
Souhlasím s účastníkem ankety a se mnou spousty jiných, že nový projekt, který bude stát desítky milionů-jak pravil pan Lepš, je nepodařený. Když už se vynaloží tolik prostředků,proč stávající prostor neopravíte? Každý by to uvítal, protože ono náměstíčko s fontánou, po opravě by vypadalo opět skvěle.Nechápu záměr architektů s těmi pětiúhelníkovými "prvky", co tím jako autor chtěl říci. Už vidím nadšence, kteří na ně usedají, bez opěrky zad.V létě rozžhavený beton beze stínu. Pro koho je tohle "dílo"vymyšleno? Určitě ne pro uživatele.Mapovali jste někdy, jak a kdy jsou používané například lavičky? A mapovali jste složení obyvatel? Stejně jako onen vodní prvek se stříkající vodou.Proč nezachováte něco, co bylo funkční? Ty tři čůrky vody budou na nic a z pohledu zlepšení ovzduší a ochlazení v letním období, k ničemu.Stejně tak zmiňovaný bezbariérový přístup k "obchodnímu domu".Tím obchodním domem myslíte prádelnu, nebo cukrárnu, trafiku? Jinak vše ostatní leží v rovině. Tedy kromě hospody v prvním patře a Zkušebny v podzemí.
Je vidět, že projekt je necitlivě zpracován ne pro potřeby lidí zde,ale z jakéhosi narcisismu architektů a potažmo odpovědných lidí na radnici.Bez znalosti prostředí a potřeb.
Aby se neřeklo. Nicméně hlavním účelem je zřejmě získat plochy na parkování aut, jak píšete v souladu s vašimi záměry.
Ty výzvy na podněty ke zlepšení prostředí na JM, jsou pouze alibismem. Stejně se rozhodujete tak, jak to vyhovuje vám. Starý režim v bleděmodrém.
Odpověděl: obcanskalinka Občanská linka - Praha 11  |  9.4.2018 9:36:29
Městská část zajistila zpracování studie mj. i na základě názorů, nápadů a připomínek občanů. Se studií je možné se seznámit na https://www.praha11.cz/cs/uzemni-rozvoj-a-regenerace/cinnost-odboru-uzemniho-rozvoje-umc-praha-11/pobytova-verejna-prostranstvi-vhodna-k-regeneraci.html. Každý si může udělat svůj názor.

Ing.arch. Miroslava Fišarová

Odbor: odbor územního rozvoje
Funkce: vedoucí odboru územního rozvoje
E-mail: fisarovam@praha11.cz
Kontakty: Tel: +420 267 902 293
Rekonstrukce varny ZŠ Pošepného
Kateřina Šlechtová  |  4.4.2018 11:35:05
Dobrý den, chtěla bych vědět, jak dopadlo výběrové řízení zhotovitele varny na ZŠ Pošepného. Dne 3. 7. 2017 jste napsali tuto odpověď: "Nyní okamžitě začínáme připravovat nové výběrové řízení na tutéž akci, které proběhne ještě v tomto roce." Byla prosím Vaše informace pravdivá a slib splněn? Ať už výběrové řízení proběhlo, či neproběhlo, prosím o bližší informace.
Odpověděl: obcanskalinka Občanská linka - Praha 11  |  5.4.2018 12:23:29
Dobrý den,

Veřejná zakázka byla realizována a byl vybrán zhotovitel stavby. Termín zahájení realizace je stanoven na 28.5.2018 s plánovaným dokončením 27.9.2018.

V případě jakéhokoliv dotazu mne prosím kontaktujte.

S pozdravem a přáním krásného dne,

Ing. Jan Jirásek
Za bílého dne
Gordon Secular  |  13.3.2018 17:30:42
Syn s ještě několika školáky si chodí tak na hodinku po škole zahrát fotbal na hřiště v Křejpského - Lečkova, to je kolem 14.00. Dnes tam v parčíku popíjeli 4 /zřejmě Mongolové, a pravděpodobně obyvatelé proslulé Sandry/. Popíjeli tak mohutně, že se jeden z nich nemohl zdvihnout z lavičky. Potom před zraky školáků/syn chodí do 5. třídy/ se hromadně vymočili u lavičky, odhodili různé lahve a značně potácivě odešli, pokud se ještě povalování po zemi dá tak nazvat. Snažím se svého syna vychovávat v řádného občana, a je jedno, zda pro Českou republiku nebo mou rodnou Anglii a tak bych byl rád, kdyby byl zbaven takovýchto "příkladů" a za bílého dne. Nebo už Česká republika má za vzor jinou zemi z bývalého Sovětského svazu? Nevím. Pracuji v anglické pobočce, která sídlí v Praze a tak toho o směrování české země moc nevím. Byla by to ale škoda, Česká republika je moc pěkná země a takový směr by si jistě nezasloužila.
Odpověděl: obcanskalinka Občanská linka - Praha 11  |  26.3.2018 14:52:27
Dobrý den,
dané bylo obratem předáno k prověření OŘ MP Praha 11. Již v minulosti byl ze strany strážníků v této lokalitě monitorován nárůst občanů Mongolské národnosti. Daná skupinka je řešena i aktuálně a je zde též zvýšená hlídková činnost strážníků.
Ze strany OŘ MP Praha 11 ohledně detailních kontrol vnitrobloku Křejpského x Lečkova v období 15. 3. – 23. 3. 2018. V uvedeném týdnu byl zmíněný vnitroblok ze strany strážníků několikrát během dne kontrolován a vždy bez závad.

Výše uvedený vnitroblok, kde se nachází sportovní hřiště a lavičky k odpočinku občanů je kontrolován pravidelně a v kontrolách bude nadále pokračováno.

Pokud budete svědkem jakéhokoliv protiprávního jednání, ihned prosím kontaktujte non-stop operační středisko OŘ MP Praha 11 (222 025 674 / 222 025 675), aby bylo možné dané ihned ze stany strážníků prověřit a řešit na místě.


Pavel Krčílek Mgr., DiS.
(krizové řízení)
Centrum Háje - zastavovací studie
Dana Kusá  |  22.3.2018 9:31:46
Dobrý den,
můžu se zeptat, jak to vypadá s plánem výstavby na louce mezi finančním úřadem a ulicemi Bajkonurská, Opatovská a Mnichovická? V roce 2016 nám byla představena zastavovací studie, která je k nahlédnutí i na vašich stránkách. Je v této věci něco nového? Je tato studie stále platná? Je už dán nějaký termín výstavby? A můžeme případně ještě někde a někdy k této studii vyjádřit svůj zásadní nesouhlas jako dotčení občané domu Steinerova 735/1.
Děkuji Dana Kusá
Odpověděl: obcanskalinka Občanská linka - Praha 11  |  23.3.2018 9:20:41
Dobrý den,
veškeré údaje o záměru Centrum Háje jsou zveřejněny na https://www.praha11.cz/cs/uzemni-rozvoj-a-regenerace/zamery-na-jiznim-meste/centrum-haje-zastavovaci-studie.html. Posledním úkonem ze strany městské části je výzva k doplnění a úpravě dokumentace z 30.6.2016.
S pozdravem
Občanská linka

Navigace

 
load