Na obsah stránky

ENDE
 

Dotazy na činnost Úřadu městské části Praha 11 a k životu v Praze 11

V rámci této rubriky mohou uživatelé registrovaní na webu městské části Praha 11 pokládat své dotazy týkající se činnosti Úřadu městské části Praha 11 a života na Jižním Městě. Chcete se i vy na něco zeptat? Pro vložení dotazu musíte být zaregistrováni. Pokud ještě nejste zaregistrováni, jednoduše se zaregistrujete v pravém horním rohu těchto stránek Přihlášení/Registrace. Na vámi uvedenou emailovou adresu vám bude během několika minut zaslán ověřovací kód, který vložíte do okénka, a registrace tímto bude potvrzena. Příště již tento postup nemusíte opakovat, pouze se jednoduše přihlásíte. Vyberte v roletě s tématy přibližné téma, kterého se váš dotaz, informace týká. Poté napište vlastní dotaz, na který byste rádi získali odpověď. Váš dotaz se v sekci Dotazy a odpovědi zobrazí, jakmile bude zodpovězen příslušným pracovníkem, do jehož kompetence konkrétní dotaz spadá. Děkujeme za váš zájem!

Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:      Kategorie:
Hluk z klimatizace jídelny pro seniory v Křejpského ulici
Eva Leinerová  |  3.8.2017 11:16:35
Dobrý den, bydlím naproti jídelny pro seniory v Křejpského ulici. Na střeše jídelny je instalována klimatizace. Dříve se spínala cca od 5 hodiny do 14 hodiny odpoledne, nyní přes léto je v nepřetržitém provozu celou noc a znemožňuje obyvatelům spánek při otevřeném okně. Během letních veder je noc jediná doba, kdy můžeme byt trochu vyvětrat, jinak máme v pokojích až 30 stupnů. Bylo by možné provoz klimatizace aspoň časově omezit na denní dobu od 6 hodiny ranní, abychom se mohli i v tom vedru trochu vyspat? Předem děkuji.
Eva Leinerová
Odpověděl: obcanskalinka Občanská linka - Praha 11  |  21.8.2017 15:13:49
Dobrý den,
dle vyjádření zástupce uživatele společnosti Jihoměstská sociální a.s. se kuchyně při velmi vysokých letních teplotách nedostatečně odvětrává a je třeba využít chladného vzduchu z okolí, který se ochladí vždy až večer. Nemělo by však docházet k tomu, že je přes léto vzduchotechnika zapnutá nepřetržitě. Vedoucí stravovacího provozu odchází z provozu každý den poslední a vzduchotechniku vypíná. Na konci července však měla dovolenou a tak možná došlo k tomu, že vzduchotechnika byla spuštěná i přes noc, ale jednalo se o výjimečný stav.
Ulice Křejpského, oprava vozovky a obrubníků
Jan Hlaváč  |  10.8.2017 8:39:09
Dobrý den. Můžete prosím(e) zajistit opravu vozovky (výmoly) a propadlých obrubníků (zřejmě podemletých spodní vodou) v ulici Křejpského? Nejlépe v době plánovaného čištění ulice tj. 14.9.2017. Děkujeme
Odpověděl: obcanskalinka Občanská linka - Praha 11  |  21.8.2017 15:09:21
Dobrý den,
děkujeme za zaslání podnětu. Vzhledem k tomu, že správu místní komunikace III. třídy ul. Křejpského provádí Technická správa komunikací hl. m. Prahy, byl tento podnět obratem předán.
S pozdravem

Soňa Řeháčková Muzikářová
Vedoucí oddělení dopravy a silniční správní úřad
Odbor správy majetku ÚMČ Praha 11
Městská část Praha 11
Ocelíkova 672, 149 41 Praha
E-mail: muzikarovas@praha11.cz
Tel. č. 267 902 336
http: //www.praha11.cz
Opravy hřiště na malou kopanou vedle klokánku
Michal Koch  |  13.8.2017 23:20:09
Dobrý den, předně bych vám chtěl říct, že využívám fotbalové hřiště vedle klokánku skoro denně a správce ho vždy má uklizené. Nicměně za poslední 2 roky už nese známky používání a to hlavně za bránami kde jsou už sítě nedrží na pletivu a pak samotné branky které už mají také potrhané sítě. Nevíte kdy se plánuje tyto věci opravit?

S pozdravem
Michal Koch
Vážený pane Kochu,

s ohledem na skutečnost, že sportovní plocha se nachází na pozemku parc. č. 397/655, k.ú. Chodov, který je dle výpisu z katastru nemovitostí ve vlastnictví hl. m. Prahy a správu pozemku zajišťuje Městská část Praha 11, byla nezbytná oprava oplocení a výměna brankových sítí zajištěna u servisní organizace Jihoměstská majetková a.s., která bude předmětné práce realizovat v nejbližším možném termínu.

Děkujeme za pochopení a prosíme o trpělivost

S pozdravem
Ing. Radka Mračnová
Nasprejovaná reklama na chodníku
Tomáš Vácha  |  16.8.2017 16:26:58
Dobrý den, před cca měsícem se na chodnících v ulici Brechtova, Schulhoffova, Matúškova, Dubnova a další objevila nasprejovaná reklama. Bílou barvou je zde cca po 20 metrech "Music Club Jižák" a šipky směřující k danému klubu. Rád bych se zeptal, na podrobnosti a možnost takového reklamy. Věřím, že mnoho lokálních firem by zde využilo stejnou prezentaci, která je velmi viditelná a rovněž by si nasprejovali reklamu na chodníky. Prosím o sdělení cen, podmínek, kontaktní informace kam se obracet atd.

Pokud by se jednalo o nelegální reklamu, prosím o předání na příslušné orgány, aby nechali majitele klubu reklamu obratem odstranit.

děkuji
Odpověděl: obcanskalinka Občanská linka - Praha 11  |  18.8.2017 9:39:45
Dobrý den,
děkujeme za upozornění. Rozhodně se nejedná o legální způsob umisťování reklam. Učiníme kroky pro zjednání nápravy.
S pozdravem

Soňa Řeháčková Muzikářová
Vedoucí oddělení dopravy a silniční správní úřad
Odbor správy majetku ÚMČ Praha 11
Městská část Praha 11
Ocelíkova 672, 149 41 Praha
E-mail: muzikarovas@praha11.cz
Tel. č. 267 902 336
http: //www.praha11.cz
Sandra
RenataR  |  15.8.2017 11:57:53
Dobrý den,

prosím o info jak se posunulo řešení ubytovny Sandra. Vedle Sandry se opravdu nedá spokojeně bydlet, nebudu vypisovat co vše nás trápí, ti co tam bydlí, ví.

Děkuji a přeji krásný den
RR
Odpověděl: obcanskalinka Občanská linka - Praha 11  |  15.8.2017 14:53:31
Městské části Praha 11 jako vlastníku objektu č.p.2140 (ubytovny Sandra) je problematický akomplikovaný stav v dané lokalitě znám a Rada městské části dlouhodobě usilovně pracuje na změně využívání objektu Sandra z ubytovny prokomplexnější využití a to jak cestou změny skladby uživatelů objektu, tak skrze změny vnitřních dispozic v objektu a zpestření jeho funkcí a využití. Stávajícími omezeními jsou zejména územní plán a kolaudační rozhodnutí pro objekt. Komplexní řešení objektu je též závislé na dosud neukončenémsoudním sporu s předchozím nájemcem tohoto objektu. Popsané faktory ovlivňují reálnou možnost městské části dosáhnout změny, která by se ihned projevila.
V současnosti též probíhají o objektu a možnostech jeho nového využití jednání na úrovni magistrátu hl. m. Prahy.

K otázce obtěžování, lze pouze doporučit neprodlené kontaktování Policie ČR a nebo Městské policie Praha - bezprostředně po narušení veřejného pořádku či jiného nepřípustného chování, zejména s ohledem na malé děti. Městská část objekt Sandra dovybavila sadou kamer, které monitorují nepořádek a nebo nevhodné chování ubytovaných směrem z objektu a následně tak lze cíleněji působit na pronajímatele uvnitř objektu. Chování osob na veřejnosti lze ovšem tímto způsobem ovlivnit pouze nepřímo a vzdáleně.
S pozdravem

Oldřich Balík
zástupce starosty pro oblast majetku
Tel. 267 902 206
cyklotrasa A22
carva  |  31.7.2017 23:58:41
Dobrý den,
Po chodníku spojujícím konec ulice K Milíčovu s ulicí Stříbrského dle mapy vede cyklotrasa A22 (viz např. oficiální městská aplikace Na kole Prahou). V místě ovšem není žádné značení povolující jízdu na kole. Není to trochu rozpor? Hrozí zde případně pokuta od policie za jízdu na kole po chodníku?
Jinak toto místo je pro cyklisty poměrně zásadní, umožňuje např. žákům ZŠ K Milíčovu dojet do školy na kole a podporovat tak jejich pohybové aktivity, další možná varianta je potom až rušná Opatovská.
Dále se chci zeptat jestli bude rekontrukce přilehlého parku (anoncovaná teď v radničním časopise) využita též pro nějaké cyklospojení, jestli tam budou stojany na kola apod.

S pozdravem
Carva Karel
Odpověděl: obcanskalinka Občanská linka - Praha 11  |  14.8.2017 8:39:55
Dobrý den,

mapa Prahou na kole (prosím neplést s magistrátní mapou Na kole Prahou, která si trochu nešťastně zvolila název velmi podobný našemu letitému webu) obsahuje jednak v terénu značené trasy, tak redakcí doporučené užitečné průjezdy, které nejsou v terénu vyznačeny. Naše mapa značené a neznačené trasy ve své kresbě rozlišuje, čísla značených cyklotras jsou v mapě žlutě podbarveny.

Městská cyklotrasa A22 v tomto úseku Prahy 11 zatím není vyznačena a v mapě byl tento průjezd doporučen jako nejkomfortnější alternativa, dokud nebude cyklotrasa v terénu někudy realizována. V mapě je patrně chyba, kdy je předmětný úsek zanesen jako obslužná komunikace přístupná pro bezmotorovou dopravu. Pokud se jedná o chodník, tak je to šotek v mapě, který opravíme. Děkuji za upozornění na chybu. Pokud se tedy jedná o chodník, tak je skutečně nutné kolo daným úsekem vést a jedoucí cyklista zde může být pokutován.

Co se týče magistrátní mapy Na kole Prahou, tak ta pravděpodobně daný průjezd přenesla chybně z naší mapy. Magistrátní aplikace Na kole Prahou neznačené doporučené průjezdy obvykle označuje "DCT", což se v tomto případě nestalo. Patrně i magistrátní mapa tak zde má v sobě skrytého šotka.

Co se daného místa týče, tak se domnívám, že průjezd cyklistů pro lokální propojení sídliště by tímto místem (nebo v jeho okolí) měl být výhledově umožněn. Samozřejmě ale záleží na rozhodnutí MČ. V současnosti je legální alternativou pouze ulice Opatovická severně, nebo hlubší brod či pěšina jižně od předmětného místa. Urbanismus mnoha sídlišť bohužel de facto vytlačuje bezmotorovou dopravu na páteřní komunikace typu Opatovická, což není pro lokální bezmotorové přibližování příliš příhodné řešení.

S pozdravem,

Jiří Motýl


Vážený pane Carvo,
Váš dotaz předávám v kopii na e-mail redakce@prahounakole.cz, neboť nedokáži odpovědět, proč na jejich stránkách je trasa A 22 takto vyznačena. V cyklomapě komise MHMP je daný úsek zakreslen mimo tento propoj. Ohledně „spojnice“ mezi ul. K Milíčovu a ul. Stříbrského, Praha 11, Vám sděluji, že daný úsek je zařazen dle pasportu místních komunikací jako místní komunikace IV. třídy (samostatný chodník pro pěší). Daný chodník je hlavní pěší tah do přilehlého školského zařízení, z tohoto důvodu v době školního roku velmi frekventovaný. Dle platných právních předpisů za současných podmínek nelze užívat pro jízdu na kole. V rámci revitalizace přilehlého parku nejsou řešena žádná cyklospojení. Park bude nadále oplocen. Případné umístění stojanů na kola lze dodatečně instalovat mimo park, pokud bude znám zájem návštěvníky o jejich instalaci.

S pozdravem

Soňa Řeháčková Muzikářová
Vedoucí oddělení dopravy a silniční správní úřad
Odbor správy majetku ÚMČ Praha 11
Městská část Praha 11
Ocelíkova 672, 149 41 Praha
E-mail: muzikarovas@praha11.cz
Tel. č. 267 902 336
http: //www.praha11.cz
Zastávky autobusů Chodov, směr centrum.
Michal He  |  4.8.2017 13:41:48
Dobrý den, je v plánu v rámci dostavby OC Chodov i rekonstrukce autobusového nástupiště směrem do centra /směr Roztyly, Florenc/, včetně přilehlého chodníku na křižovatku Hráského x Roztylská? Chodník je na mnoha místech propadlý a zastřešení zastávky při dešti již dlouhodobě nevyhovuje.

Děkuji za odpověď, Hejl.
Odpověděl: obcanskalinka Občanská linka - Praha 11  |  10.8.2017 9:24:13
Dobrý den,
Vzhledem k tomu, že chodník a přístřešky zabezpečuje OC Chodov, zaslali jsme daný dotaz a obdrželi tuto odpověď: Na zastávce BUS směr Roztyly se bude provedena výměna povrchu zastávky a rovněž dojde k opravě přístřešků. Chodník směr křižovatka Hráského x Roztylská se bude rovněž opravovat, aby v něm nezůstala propadlá místa.
S pozdravem

Soňa Řeháčková Muzikářová
Vedoucí oddělení dopravy a silniční správní úřad
Odbor správy majetku ÚMČ Praha 11
Městská část Praha 11
Ocelíkova 672, 149 41 Praha
E-mail: muzikarovas@praha11.cz
Tel. č. 267 902 336
http: //www.praha11.cz
Stavební povolení
Miroslav PEČENKA  |  8.8.2017 15:56:51
Dobrý den. Zajímalo by mne, zda je vydáno stavební povolení, nebo ohlášení stavby na adrese Staňkova 251/7. Již loni se tu stavělo, bouralo a vyrušovalo sousedy hlukem a letos se to opakuje ještě s větší intenzitou. Mění se i dispozice bytů. Zdi se chvějí tak, že nám odpadlo umyvadlo od zdi. A že tam drželo od roku 1978.
Děkuji.
Odpověděl: Ing. Jarmila Preradová, vedoucí odboru výstavby  |  9.8.2017 16:59:21
Vážený pane Pečenko,

na adrese Staňkova 251/7 neevidujeme žádnou žádost o ohlášení nebo stavební povolení. Je možné, že probíhající stavební úpravy nepodléhají ohlášení ani stavebnímu povolení, tudíž splňují podmínky § 103 zákona 183/2006 Sb., stavební zákon. Bohužel jste neuvedl číslo (čísla) stavbou dotčených bytů, nelze zde tedy provést ani případný stavební dozor.

S pozdravem

Ing. Jarmila Preradová
vedoucí odboru výstavby
Demolice v ul. Hveizdoslavova
Stanislava Vosková  |  4.8.2017 11:22:19
Navazuji na dotaz p. Bárty z 2.8.2017. Z odpovědi na něj je patrné, že v okolí polikliniky budou probíhat demoliční práce s pravděpodobným trváním do konce týdne. Zajímalo by mne, co konktrétně se bude demolovat a případně, zda demolované bude nahrazeno něčím jiným (jiná stavba apod.), což už z odpovědi patrné není.
Současně bych v této souvislosti ráda upozornila, že vyznačený provizorní přechod navazuje na trávník, jak v dělicím pásu, tak autobusové zastávky,což bude ve chvíli, kdy zaprší, problém (pěší provoz přes přechod tam bude asi poměrně značný právě vzhledem k zastávce i SM)
Děkuji za odpověď
Odpověděl: obcanskalinka Občanská linka - Praha 11  |  4.8.2017 12:22:56
Dobrý den,
akce Odstraňování stavby na pozemku 3038/3 a 3038/16, k.ú. Chodov, bude trvat do 31.8. 2017 dle smlouvy o dílo.
Společnost realizující odstranění stavby, má k dispozici plán na úpravy provozu pro pěší po dobu odstraňování.

Autobusová zastávka je posunuta zpět o cca 70 m (u pošty)
Dne 1. 8. 2017, kdy proběhlo předání stavby, bylo oznámení o dočasném přesunu zastávky na tabuli s jízdním řádem.

V takto vzniklém prostoru se chystá estetická úprava, která je zatím ve fázi studie ( bližší informace poskytne odbor územního rozvoje).

Doufáme, že odstraňování stavby, která je bezúčelná, proběhne s plným pochopením občanů P11.

S pozdravem
Zimmelová, OSM
Stavba u stanice autobusů Hněvkovského
Miroslav Bárta  |  2.8.2017 18:50:15
Dobrý den,
stanice autobusů Hněvkovského je nyní celá oplocená a těžko přístupná. Nikde jsme se ale nedozvěděli, co se tam bude dít a jak dlouho to bude trvat.
Můžete nám to prosím nějak objasnit?
Děkuji, Miroslav Bárta
Odpověděl: obcanskalinka Občanská linka - Praha 11  |  3.8.2017 13:00:13
Demolici v sousedství dočasně ustoupí i zastávka autobusů
Informace viz. Pražský deník

Praha – Ke spoustě omezení v pražských ulicích platících v místech, kde se staví, přibude ve čtvrtek i jedno tam, kde se bourá. Bude to na Jižním Městě kvůli demoličním pracím u Hviezdoslavovy ulice.

"Součástí opatření, která mají platit do odvolání – podle předpokladů do konce srpna – je i přemístění zastávky autobusů městské hromadné dopravy Hněvkovského. Autobusy na linkách číslo 125 a 165 budou ve směru jízdy na Skalku stavět u provizorní zastávky vzdálené asi 90 metrů proti směru jízdy – před budovou pošty.

Navigace

 
load