Na obsah stránky

ENDE
 

Dotazy na činnost Úřadu městské části Praha 11 a k životu v Praze 11

V rámci této rubriky mohou uživatelé registrovaní na webu městské části Praha 11 pokládat své dotazy týkající se činnosti Úřadu městské části Praha 11 a života na Jižním Městě. Chcete se i vy na něco zeptat? Pro vložení dotazu musíte být zaregistrováni. Pokud ještě nejste zaregistrováni, jednoduše se zaregistrujete v pravém horním rohu těchto stránek Přihlášení/Registrace. Na vámi uvedenou emailovou adresu vám bude během několika minut zaslán ověřovací kód, který vložíte do okénka, a registrace tímto bude potvrzena. Příště již tento postup nemusíte opakovat, pouze se jednoduše přihlásíte. Vyberte v roletě s tématy přibližné téma, kterého se váš dotaz, informace týká. Poté napište vlastní dotaz, na který byste rádi získali odpověď. Váš dotaz se v sekci Dotazy a odpovědi zobrazí, jakmile bude zodpovězen příslušným pracovníkem, do jehož kompetence konkrétní dotaz spadá. Děkujeme za váš zájem!

Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:      Kategorie:
parkoviště u DPS Šalounova
Věra Bosáková  |  18.2.2018 8:37:31
Z Klíče jsem se dozvěděla, že místo izolační zeleně mezi DPS Šalounova a ul. Chilskou má být parkoviště/parkovací dům. A uvedli jste fotografii s náklaďákem. Jenže velká auta tudy jezdí jen výjimečně - autobusy a dodávky ano, ale větší ne. Je to pěkný kus zeleně, barevný od jara do zimy, nerada bych o něj přišla. Co se prosím plánuje s přilehlým parkovištěm P+R, jež je nyní poloprázdné? Děkuji.
Odpověděl: obcanskalinka Občanská linka - Praha 11  |  22.2.2018 12:06:11
Dobrý den, obdrželi jsme Váš dotaz k článku v Klíči 11/2017 a fotografii s nákladním vozidlem. Sdělujeme Vám, že uvedená fotografie nemá souvislost s P+R. Jedná se o fotografii z dálnice. Vizualizace možné podoby P+R je na stejné straně periodika (dole). Stavba je plánovanou investicí hlavního města Prahy, které nechalo zpracovat projektovou dokumentaci. Projekt byl předložen k posouzení vlivu na životní prostředí (EIA) Zpracovatel dne 19.12.2017 požádal o ukončení procesu posuzování EIA .
Přilehlé parkoviště P+R není ve správě Prahy 11 a bylo předmětem majetkoprávního sporu. Nyní jej provozuje soukromý vlastník pozemků.
S pozdravem Petr Lukeš a Soňa Řeháčková Muzikářová
Veřejné kluziště
Pavla Musilová  |  18.2.2018 14:56:36
Dobrý den, neuvažujete o zřízení veřejného kluziště, tak jak to činí jiné městské části? (Např. u ZŠ Glowackého, vlastně Praha 8 jich má určitě 3). Mám pocit, že v posledních letech úplně rezignujete na zájem a práci pro lidi tady na Praze 11. Kopce v Centrálním parku také nezasněžujete, vždyť stačí těch pár centimetrů sněhu co občas napadne...

Děkuji za odpověď
Odpověděl: Marcela Chábová, asistentka vedoucího odboru  |  19.2.2018 13:20:02
Vážená paní Musilová,
o této možnosti MČ Praha 11 uvažuje a hledá vhodný prostor. Navíc vznikne v dohledné době na Praze 11 aréna ledových sportů, kde je rovněž počítáno s bruslením veřejnosti.
S pozdravem
Marcela Chábová
asistentka vedoucího odboru školství a kultury
Psí hřiště
Rejmankova  |  2.2.2018 9:38:22
Dobrý den.Neuvažuje městská část Praha 11 o zřízení oploceného hřiště pro psy?S financováním by jistě sponzorsky pomohly firmy s psím krmivem a potřebami pro psy.Ráda bych se psem na volno třeba trénovala.Mohla bych si být jista,že nás nenapadne velký nevychvaný pes který běhá bez vodítka a pánečka na dohled.
Vážená paní Rejmanková,

MČ Praha 11 uvažuje o realizaci psího hřiště s prvky AGILITY na dvou lokalitách, které byly k tomuto účelu odsouhlaseny vedením zdejší městské části. První lokalita se nachází na Jižním Městě I a jedná se o travnatou plochu v blízkosti křižovatky ulic Opatovská x Výstavní. Vybudování druhého psího hřiště je plánováno na úpatí vrchu Chodová na Jižním Městě II. Návrh na umístění psích hřišť v uvedených lokalitách je v současné době předložen k projednání na nadcházející zasedání Zastupitelstva MČ Praha 11, které se uskuteční dne 15. 2. 2018.

S pozdravem

Ing. Lukáš Vláčil, OŽP
Obnova Centrálního parku
Markéta Lubovská  |  24.1.2018 12:21:33
Dobrý den, údajně by měly letos opět probíhat práce na obnově západní části Centrálního parku. Mám dotaz, zda bude realizován podle původního projektu, který je uveden na webu MČ Prahy 11. Centrální objekt (zahloubený amfiteátr s vodním prvkem a ocelovou lávkou) byl v roce 2009 ohodnocen na 11 mil. Kč, nyní to bude jistě víc. Není možné jej vynechat? „Obyčejné“ zpevněné cesty bez bahna a louží, osvětlené fungujícími lampami, by byly myslím zcela dostačující, a jejich realizace rychlejší. Nehledě na problematickou údržbu (sprejování, vandalismus, odpadky atd.) slibovaných uměleckých děl v objektu… Prosím neodkazujte mne na zhotovitele, ÚMČ jistě má (nebo může získat) aktuální informace.
Vážená paní Lubovská,

děkujeme za Váš dotaz. Realizaci dostavby Centrálního parku (včetně projekční části) zajišťuje hlavní město Praha. Stavbu realizuje společnost SIN, s.r.o., Holušická 2253/1, Praha 4, e-mail: info@sinpraha.cz, od které MČ Praha 11 obdržela aktualizovanou architektonickou studii výsledné podoby dostavby a regenerace Centrálního parku. V aktualizovaném projektu, stejně jako v projektu z roku 2009 je počítáno s vybudováním zpevněných cest, rozšířením stávajícího dětského hřiště na okraji parku při ul. Křejpského a také s vybudováním nového workoutového hřiště v blízkosti stávajícího sportovního hřiště. V projektu je i nadále počítáno s drobným vodním prvkem, který bude vybudován ve středu parku, na úrovni gymnázia Opatov č.p. 1500 a ul. Vejvanovského č.p. 1613.
V níže uvedeném odkazu naleznete architektonickou studii z května roku 2009, která se v zásadních kompozičních řešení neliší od současného aktualizovaného projektu, dle kterého bude společnost realizovat výstavbu západní části Centrálního parku.
https://www.praha11.cz/cs/zivotni-prostredi/verejna-zelen/informace-o-dostavbe-centralniho-parku/aktualni-verze-k-20-4-2013-architektonicke-studie-dostavby-centralniho-parku.html.

S pozdravem
Bc. Lucie Jírovcová, OŽP
Úklid chodníků
Radka Herčíková  |  31.1.2018 23:02:59
Hezký dobrý den,
začátkem roku se v ulicích Černockého a také Konstantinova objevily pytle s listím (pouze dedukuji, že proběhlo nějaké čištění, ale tak nepatrné, že opravdu nebylo poznat, že někdo zametal). Z ulice Konstantinova pytle zmizely, v Černockého byly ještě další týden. Nyní se pytle objevily znova a opět chodníky nevypadají jako uklizené.

Potom mám ještě jeden dotaz, na který jsem sice našla odpověď zde, jedná se o odvoz vánočních stromků. V ulici Konstantinova, přes kterou se do Černockého jezdí jsou stromky odvezeny, ale v naší ulici ne.

Děkuji za odpověď a přeji hezký den.

Radka Herčíková
Vážená paní Herčíková,

odbor životního prostředí obdržel k vyřízení Váš dotaz ve věci pytlů z úklidu komunikací. Pravděpodobně se jednalo o výsledek práce dodavatele Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (TSK), která pro hl. m. Prahu spravuje celou ulici s parkovištěm, přilehlými chodníky a také malou částí zeleně. OŽP tedy úklid těchto komunikací neorganizuje. Dne 01.02.2018 prověřil Vámi zmiňovaný stav na místě samém, přičemž v celé ulici byla nalezen 1 pytel s listím, a to na chodníku před domem čp. 1486. Dodavatel TSK by měl pytel v nejbližší době odstranit, ale pokud by se tak nestalo, OŽP to TSK připomene.
Také odvoz vánočních stromků neorganizuje OŽP, ale zajišťuje ho svozová společnost Pražské služby, a.s., pro hl. m. Prahu, která si službu objednala. OŽP každopádně stromky zkontroloval a zjistil, že v zeleni vedle kontejnerového stání leží menší hromada asi 6–8 ks. Stromky jsou dočasně odloženy v souladu s doporučením hl. m. Prahy a nebrání manipulaci s kontejnery ani pohybu osob. Pokud by se však hromadily, OŽP upozorní svozovou společnost na nutnost je odvézt.

S pozdravem
Jaromír Mareš
OŽP
Casino/herna u kina Galaxie
pavel novák  |  31.1.2018 9:38:51
Dobrý den
rád bych od Vás získal jména těch "kreténů", kteří schválili druhé Casino/hernu v těsné blízkosti kina Galaxie. Trend je snižovat počet takovýchto zařízení a ejhle, Praha 11 jde proti proudu. Nechcete mi snad tvrdit, že je to známka punku, či jiné rebelie..


PS: bohužel jiné slovo než kreténi mě v tuto chvíli nenapadlo, neberte to jako cílenou vulgaritu či urážku úředníků Prahy 11, ale jako vystižení toho, jak já osobně vidím Ty úředníky, kteří toto dovolili.

předem děkuji za odpověď
Pavel Novák
Odpověděl: obcanskalinka Občanská linka - Praha 11  |  1.2.2018 14:51:27
Dobrý den pane Nováku,
povolování hazardních her je upraveno zákonem č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, a obecně závaznou vyhláškou č. 10/2013 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry, a kterou se stanoví opatření k omezení jejich propagace, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 10/2015 Sb. hl. m. Prahy. Zákon upravuje podmínky provozování hazardních her na území České republiky a působnost správních orgánů v oblasti provozování hazardních her.
Ministerstvo financí podle zákona o hazardních hrách vydává základní povolení k provozování hazardní hry. K provozování technické hry, binga a živé hry je nutné povolení k umístění herního prostoru, kterým se rozumí herna nebo kasino, jehož vydání je příslušné městské části. Předpokladem pro provozování tomboly a turnaje malého rozsahu je ohlášení městskému úřadu obce, na jejímž území má být tato hazardní hra provozována.
Žádost o vydání povolení k umístění herního prostoru lze podat u příslušného obecního úřadu na formuláři zveřejněném na webových stránkách Ministerstva financí. V žádosti žadatel vyplní všechny požadované údaje.


Ing. Veronika Hošková
Ekonomický odbor Agenda poplatků VH přístroje
Městská část Praha 11
Ocelíkova 672
Tel: +420 267 902 244
hoskovav@praha11.cz
čistota
p.obrovska  |  16.1.2018 9:59:10
Dobrý den,
ráda bych se zeptala na cestu Centrum Chodov - Poliklinika Šustova ohledně čistoty a hlavně umístění košů na odpadky. Na této trase totiž žádné koše nejsou. Pokud potřebujete něco odhodit, máte smůlu. Pokud chce být třeba pejskař zodpovědný a po svém miláčkovi uklidit, pak aby nesl pytlík až na metro. Máte v plánu s tím něco udělat ? A kdy ? Chodili jsme několik let přes staveniště, mohlo by to tu konečně vypadat lépe.
Děkuji
Vážená paní Obrovská,

děkujeme za Váš podnět. Vámi zmiňované prostranství, tj. pozemky mezi poliklinikou Šustova a Centrem Chodov nespravuje zdejší MČ Praha 11, nýbrž hl. m. Praha prostřednictvím správce, kterým je Technická správa komunikací hl. m. Prahy. Z tohoto důvodu jsme po provedeném místním ohledání zaslali předmětnému správci požadavek na umístění dvou košů tak, aby i zde bylo zabezpečeno čisté životní prostředí. Plochy v okolí polikliniky Šustova, kde je umístěno několik košů, a to včetně košů na psí exkrementy, jsou ve správě MČ Praha 11 a jsou servisní organizací Jihoměstská majetková, a.s. udržovány v čistotě. Děkujeme za pochopení.

S pozdravem
Ing. Simona Pospíchalová
OŽP
ul. Markušova - údržba zeleně
Zdeněk Pliška  |  16.1.2018 13:21:16
V ul. Markušova je při areálu MŠ až k objektu Městské policie neudržovaná zeleň, polámané větve, odrostlé keře, nepořádek. Bude do doby ukončení vegetačního klidu provedeno odborné ošetření keřú a stromu?
Dobrý den,

děkujeme za Váš podnět týkající se nepořádku v zeleni v ulici Markušova. Pozemek, na kterém se nachází nepovolená skládka je ve správě zdejšího odboru životního prostředí (OŽP). Úklid zajistí v nejbližších dnech servisní organizace společnost Jihoměstská majetková, a.s. Jak je již uvedeno výše, vzhledem ke skutečnosti, že pozemek okolo oplocení mateřské školky je ve správě OŽP, byl ořez předmětných dřevin již zadán k realizaci servisní organizaci. Odborné zahradnické práce budou realizovány v současném období vegetačního klidu, které většinou trvá do konce března běžného roku. Děkujeme za pochopení.

S pozdravem
Bc. Lucie Jírovcová, OŽP
Svoz vánočních stromků
Marta Batelková  |  14.1.2018 10:52:58
Stromky se hromadí na určených místech, omezují přístup ke kontejnerům, blokují přilehlá parkovací místa. Kdy budou odváženy?
Informace z vašeho webu: "Vánoční stromky budou odváženy v běžných svozových dnech po celý leden a únor 2018" zní již značně výsměšně, je polovina ledna a nic.
Vážená paní Batelková,

vánoční stromky odložené u kontejnerů na směsný nebo tříděný komunální odpad odváží až do konce února svozová společnost Pražské služby, a.s., na základě smlouvy s hl. m. Prahou, která službu organizuje a platí ze svého rozpočtu. MČ Praha 11 ani odbor životního prostředí odvoz vánočních stromků neorganizuje. Mrzí nás, že Vám informace na webu MČ Praha 11 zní dle Vašich slov výsměšně, avšak jako každý rok jsme ji pouze převzali od Magistrátu hl. m. Prahy, jak ostatně vyplývá ze záhlaví článku.
Podle sdělení zástupce svozové společnosti, se kterým věc OŽP opakovaně konzultoval, probíhá svoz průběžně s četností 1× týdně, a to zpravidla ve středu. Pokud v rámci kontrol čistoty a pořádku ve stanovištích směsného nebo tříděného odpadu zaznamenáme nadměrné množství odložených stromků, okamžitě upozorňujeme svozovou společnost. Děkujeme za pochopení.

S pozdravem
Jaromír Mareš
OŽP
Chodníky
Alena Koubková  |  11.1.2018 17:51:11
Dobrý den,
zajímalo by nás, zda-li a jestli vůbec se počítá s větší renovací chodníků na Jižním městě ? Většina z nich je v takovém stavu, že chodit po nich je skoro nebezpečné. Při dešti se v proláklinách drží voda, v zimě zase led. Dílčí malé opravy jsou už asi zbytečné..., nehledě na to, jak takto opravený chodník vypadá.
Díky za odpověď.
Odpověděl: Světlana Zábranská, informační kancelář Ocelíkova  |  12.1.2018 12:02:12
Dobrý den, k vašemu dotazu sděluji, že je příliš nekonkrétní, neboť z cca 80 % jsou místní komunikace na území MČ Praha 11 ve správě Technické správy komunikací hl. m. Prahy a. s.. V případě, že se jedná o místní komunikace ve svěřené správě MČ Praha 11, vytvořili jsme zásobník oprav.
S pozdravem Soňa Řeháčková Muzikářová

Navigace

 
load