Na obsah stránky

ENDE

Praha 11

Oficiální internetové stránky Městské části Praha 11
Zvětšit písmo: A A A
Vyhledávání
 

Dotazy na činnost Úřadu městské části Praha 11 a k životu v Praze 11

V rámci této rubriky mohou uživatelé registrovaní na webu městské části Praha 11 pokládat své dotazy týkající se činnosti Úřadu městské části Praha 11 a života na Jižním Městě. Chcete se i vy na něco zeptat? Pro vložení dotazu musíte být zaregistrováni. Pokud ještě nejste zaregistrováni, jednoduše se zaregistrujete v pravém horním rohu těchto stránek Přihlášení/Registrace. Na vámi uvedenou emailovou adresu vám bude během několika minut zaslán ověřovací kód, který vložíte do okénka, a registrace tímto bude potvrzena. Příště již tento postup nemusíte opakovat, pouze se jednoduše přihlásíte. Vyberte v roletě s tématy přibližné téma, kterého se váš dotaz, informace týká. Poté napište vlastní dotaz, na který byste rádi získali odpověď. Váš dotaz se v sekci Dotazy a odpovědi zobrazí, jakmile bude zodpovězen příslušným pracovníkem, do jehož kompetence konkrétní dotaz spadá. Děkujeme za váš zájem!

Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:      Kategorie:
Nový parčík
VaclavPrazsky  |  4.3.2017 19:05:28
Dobrý den,
neuvažujete o novém parčíku v ul.Štichova,Hlavatého? Je to ideální místo pro menší park.
40 let staré hřiště a betonové tribuny už dávno nesplňují svůj účel. Je to místo, přes které každý den projde plno lidí, tak proč ho neudělat atraktivnějším.
S pozdravem VP
Vážený pane Pražský,

Vámi uváděná parková plocha se nachází na pozemku parc. č. 882, k.ú. Háje, který je dle výpisu za katastru nemovitostí ve vlastnictví hl. m. Prahy. Odbor územního rozvoje MČ Praha 11 má předmětnou parkovou plochu zaznamenanou na seznamu pobytových a veřejných prostranství vhodných k regeneraci, tzn. že s ohledem na získané finanční prostředky z MHMP bude předmětná plocha revitalizována. Mapa pobytových ploch určených k regeneraci je k nahlédnutí na stránkách MČ Praha 11 https://www.praha11.cz/cs/uzemni-rozvoj-a-regenerace/cinnost-odboru-uzemniho-rozvoje-umc-praha-11/pobytova-verejna-prostranstvi-vhodna-k-regeneraci.html. Děkujeme za pochopení.

S pozdravem
Bc. Lucie Jírovcová, OŽP
Kamiony
Gabriela Ga  |  17.3.2017 13:41:55
Dobrý den. Po Jižním Městě jezdí stále více kamionů!!!Nejvíce ulicí Mírového hnutí. Minule jste mi odpověděli, že je to běžné zásobování JM. To opravdu není. Kamiony si zkracují cestu na D1 a Jižní spojku.
To je vám opravdu jedno v jakém stavu budou silnice a ovzduší ?
Odpověděl: obcanskalinka Občanská linka - Praha 11  |  20.3.2017 12:55:35
Dobrý den,
od 6. 3. 2017 došlo ke zvýšenému provozu v ul. Výstavní, Mírového hnutí a Pod Chodovem, a to z důvodu částečné uzavírky v ul. Přátelství. Veškeré informace jsou k dispozici na www. praha11.cz v sekci doprava.
S pozdravem

Soňa Řeháčková Muzikářová
Vedoucí oddělení dopravy a silniční správní úřad
Odbor správy majetku ÚMČ Praha 11
Městská část Praha 11
Ocelíkova 672, 149 41 Praha
E-mail: muzikarovas@praha11.cz
Tel. č. 267 902 336
http: //www.praha11.cz
Výtah ve stanici Opatov
Markéta Lubovská  |  14.3.2017 14:26:05
Ve sdělovacích prostředcích i na webu Dopravního podniku jsou již uveřejněny informace o plánované rekonstrukci stanice metra Opatov včetně bezbariérového vstupu. Plánovaný výtah je údajně umístěn na pevné schodiště, které již nyní kapacitně nestačí. Neumím si představit, jak bude po zúžení váznout průchod po schodišti (viz současné problémy s průchodem ve stanici Chodov), nemluvě o plánované výstavbě centra Nový Opatov. Má radnice Prahy 11 nějaké možnosti do rekonstrukce zasáhnout?
Odpověděl: obcanskalinka Občanská linka - Praha 11  |  20.3.2017 9:36:49
Výtah ve stanici Opatov
Ve stanici metra Opatov je v rámci modernizace stanice navržena změna dopravní situace pěšího provozu na nástupišti. Z dokumentace pro stavební řízení vyplývá, že bezbariérový přístup do stanice je řešen dvěma na sebe navazujícími výtahy. Jeden propojuje uliční úroveň s podchodem a druhý vestibul s nástupištěm. V rámci kapacitního posouzení je uveden obrat cestujících ve stanici ve špičkové čtvrthodině 1450 osob. Pro navržené schodiště o š. 4,5 m a výtah s nosností 1000 kg pro 8 osob je kapacita 2 250 osob za čtvrthodinu. Kapacita vyhovuje s rezervou. V současné době je vydáno stavební povolení. MČ Praha 11 se k dokumentaci pro stavební povolení vyjádřila souhlasně s podmínkami, které byly akceptovány, resp. v rámci přípravy stavby investor plní. Odbory ÚMČ Praha 11 vykonávající přenesenou působnost orgánů státní správy se vyjádřily souhlasně. MČ Praha 11 v případě dodržení podmínek stavebního povolení do stavby nebude zasahovat.
vlajka pro Tibet
Jiří Baštář  |  14.3.2017 20:37:17
Ani kategorie otázek úřadem sestavená neumožňuje se zařadit s takovou pitomostí jako je vyvěšení vlajky pro Tibet.Jelikož rozhodnutí přijala RMČ předpokládám, že bude ještě protestovat proti zvolení Donalda Trumpa prezidentem USA.Jsem rád , že se RMČ věnuje opravdovým problémům , které obyvatele JM tíží.S pozdravem JB.
Vážený pane Baštáři,
jistě máte pravdu, že na JM jsou důležitější problémy k řešení. Vyvěšení Tibetské vlajky je dlouholetá tradice, kterou se vedení JM hlásí k podpoře dodržování lidských práv Čínskou vládou v Tibetu.

S pozdravem Marta Šorfová, asistentka zástupce starosty
rekonstrukce školy Schulhoffova
Zuzana Frydrychová  |  5.3.2017 8:12:59
Dobrý den,v součastnosti probíhá rekonstrukce školy v ulici Schulhoffova,chápu,že dodavatel Metrostav má termín dokončení a chce ho splnit, ale nechápu, proč její pracovníci provádějí stavební práce i v neděli a to od 7:00 hod.ráno. Domnívám se , že obyvatelé v okolních domech by snad alespoň v neděli ráno nemusel rušit hluk ze stavby.

S pozdravem Frydrychová
Odpověděl: obcanskalinka Občanská linka - Praha 11  |  16.3.2017 14:06:40
Vážená paní Frydrychová,

realizace stavebních prací s sebou bohužel vždy přináší nepříjemnosti pro okolí, ať již je to zvýšená hlučnost nebo prašnost, event. pohyb neznámých osob apod.

Dle vyjádření dodavatele (společnosti Metrostav) ke stížnosti práce probíhaly v souladu se smlouvou o dílo, která říká: zhotovitel si bude při realizaci díla počínat tak, aby nevznikla objednateli ani jiným osobám škoda poškození objektů, mechanizmů, rozvodů, komunikací atd. Zajistí, aby uživatelé domů byli v co nejmenší míře obtěžováni hlukem, chvěním a prachem ze stavby. Z rozhodnutí Městského hygienika vyplývá požadavek na dodržování hodnoty hluku v době od 6.00-7.00 a od 21.00-22.00 hod. 55 dB/A/, v době od 22.00-6.00 hod. 45 dB/A/ a v době od 7.00-21.00 65 dB/A/ v trvalé ekvivalentní hladině, a to v prostoru 2 m před obytnými objekty.

Nicméně přesto jsme zhotovitele požádali a bylo nám přislíbeno, že budou podniknuty kroky, které alespoň zmírní nepříjemný dopad stavby na okolní obyvatele, práce v ranních hodinách by se měly omezit především na provádění prací v rámci interiér objektu apod.


Ing. Kvido Boublík
vedoucí odboru správy majetku
Úřadu městské části Praha 11
Tel: 267 902 273
úklid Prahy 11
VaclavPrazsky  |  4.3.2017 18:42:15
Dobrý den,
prosím o úklid nafoukaného bordelu ve křoví v ul.Opatovská nad parkovištěm Lidlu. Pokud se jde směrem k fin.úřadu. Už to tam vypadá jak na skládce. Děkuji VP
Vážený pane Pražský,

odbor životního prostředí zjistil při kontrole čistoty a pořádku dne 09.03.2017 drobný odpad na popisovaných plochách zeleně, zejména pak při okrajích keřů. K úklidu nepořádku vyzval OŽP vlastníka pozemku (Lidl Česká republika v.o.s.). Při dalších kontrolách OŽP prověří, zda byla zjednána náprava, a v pravidelných kontrolách bude pokračovat.

S pozdravem
Jaromír Mareš
OŽP
hřiště
Gordon Secular  |  5.3.2017 15:52:18
Prosím o zodpovězení mého dotazu. Je určen nějaký správce hřiště v bloku Křejpského a Lečkova ulice? O sobotách a nedělích toto hřiště obývají obyvatelé Sandry a tedy to tam vypadá, řev, cigarety, alkohol. Malé děti stojí opodál a koukají na to. Když se obnovují smlouvy se zahraničními dělníky ze Sandry, proč se jim nevybuduje hřiště na fotbal někde v areálu Sandry a nebo někde nevymezí místo pro jejich potřeby? Vždyť v Sandře žije tolik lidí jako v nějaké menší obcí, tak snad by se mohlo uvažovat o tom, že nechodí jenom do práce? Tak malé hřiště mezi bloky v Křejpského ulici nestačí uspokojovat mimopracovní potřeby obyvatel Sandry. A jak k tomu přijdou lidi, kteří u toho hřiště bydlí a musí každý víkend snášet jejich řev, kouř z cigaret a jak malé děti, před kterými se toto všechno děje? Jen mi neodpovídejte, že je možné volat policii. To sice asi ano, ale než někdo přijede, je dávno po tom jevu.
Vážený pane Seculare,

správce sportovního hřiště, které se nachází ve vnitrobloku bytových domů mezi ul. Lečkova a ul. Křejpského k 31. 12. 2016 vypověděl smlouvu se servisní organizací Jihoměstská majetková a.s., u které si odbor životního prostředí (OŽP) objednává danou službu. Z výše uvedeného důvodu byla dne 13. 2. 2017 písemně oslovena bytová družstva a společenství vlastníků jednotek, která mají své bytové domy v okolí sportovního hřiště, s žádostí o uveřejnění inzerátu na nástěnkách ve svých domech. Taktéž byl inzerát uveřejněn v březnovém výtisku časopisu Klíč a na úřední desce MČ Praha 11. OŽP využil veškeré dostupné možnosti jak nabídnout veřejnosti tuto pracovní pozici tak, aby byl správce ustanoven od měsíce dubna tohoto roku. Tímto máte také možnost se do 24. 03. 2017 do výběrového řízení o tuto pozici přihlásit. Bližší informace Vám sdělí vedoucí oddělení správy veřejné zeleně pan Ing. Jaroslav Nedvěd, DiS (tel.: 267 902 356, nedvedj@praha11.cz). Náplň práce správce předmětného sportovního hřiště je především odemykání a zamykání hřiště v souladu s instalovaným návštěvním řádem, aby hřiště nebylo navštěvováno mimo uvedenou provozní dobu. Veřejná sportoviště na celém území MČ Praha 11 slouží pro sportovní vyžití všem obyvatelům a návštěvníkům Jižního Města. V případě, že na hřišti nebo v jeho okolí dochází k agresivnímu a nevhodnému chování občanů nebo nedodržování instalovaného návštěvního řádu, na kterém je uvedena mj. i provozní doba hřiště, OŽP doporučuje ihned kontaktovat hlídku Městské policie prostřednictvím operačního střediska, tel.: 222 025 674, 222 025 675. Tato služba je poskytována NONSTOP. Děkujeme za pochopení.

S pozdravem
Petr Lukeš, zástupce starosty
Dotaz
Alena Veselá  |  23.2.2017 23:18:41
Dobrý den,ráda bych se zeptala, jestli je uvažováno s nějakou úpravou (revitalizací) veřejné zeleně mezi ulicemi Stříbrského a Jažlovická.Roste zde spousta planých jabloní a nevzhledných stromů, které za celou dobu co zde bydlíme (41 let) byly pouze jednou prořezávány. Koruny jsou prorostlé do sebe, velice husté a nevzhledné a brání růstu vzrostlých jehličnanů. Přitom je to krásný prostor, kde by mohl být třeba park, nebo odpočinková zóna. Děkuji za odpověď.
Vážená paní Veselá,

vzhledem k rozsáhlému území, které v níže uvedeném podnětu zmiňujete se Vám pokusím odpovědět co nejpřesněji. Většina pozemků, které se nacházejí od ul. Stříbrského směrem k ul. Jažlovická jsou ve správě MČ Praha 11. Obecně na pozemcích, které jsou ve správě MČ Praha 11, probíhají v současné době vegetačního klidu odborné řezy keřových skupin. V blízkosti komunikací se též příkladně provádí ořezy korun stromů z důvodu zajištění podchozí výšky či ořez větví, které zasahují do veřejného osvětlení. K plochám zeleně, které jsou ve Vašem dotaze zmiňovány patří např. keře druhu tavolník van Houtteův rostoucí okolo sportovního hřiště mezi ul. Jažlovická a ul. Novomeského, skupiny keřů a stromů rostoucí východně od bytových domů v ul. Jažlovická 1764 – 1769, kterými jsou např. štědřenec odvislý nebo již zmiňovaný tavolník van Houteův či vzrostlé stromy druhu borovice černá nebo např. jírovec maďal, které rostou západně od bytových domů v ul. Novomeského, tj. jižně od ul. Stříbrského. Předmětné skupiny dřevin zlepšují mikroklima města, plní funkci hlukové i prachové bariéry. Přítomnost zdejších stromů a keřových skupin, zejména s ohledem ke značnému listovému aparátu, oceňují zejména obyvatelé okolních bytových domů. Dále v rozsáhlé Vámi uváděné lokalitě roste zeleň, po pravé straně podél ul. Novomeského směrem k ul. Opatovská. Předmětné dřeviny mezi pěší komunikací a jmenovanou ul. Novomeského jsou ve správě Technické správy komunikací, neboť se jedná o tzv. komunikační zeleň. Dřeviny druhu jabloň obecná či borovice lesní rostoucí jižně a západně od bytových domů v ul. Stříbrského 685 – 675 směrem do ul. Jurkovičova jsou ve správě správní firmy hl. m. Prahy URBIA s.r.o., neboť se jedná o pozemky parc. č. 583/97 a 583/103, k.ú. Háje, které jsou dle výpisu z katastru nemovitostí ve vlastnictví hl. m Prahy. Z tohoto důvodu jsme předmětný podnět přeposlali ke zvážení možné revitalizace pozemků či úpravy dřevin zde rostoucích i paní Ing. Janě Kirchschlägerové z výše uvedené správní firmy. Děkujeme za pochopení.

S pozdravem
Bc. Lucie Jírovcová, OŽP
Robert Dengler
Robert Dengler  |  22.2.2017 1:50:00
Dobrý den, vítám záměr přidat parkovací místa nástavbou na parkovišti Vojtíškova. Jednala radnice s vlastníky protějšího komplexu The Park o spoluúčasti na takové veřejné mnohamiliónové investici, jestliže zaměstnanci firem denně zahlcují okolní ulice a veřejná parkoviště? Vlastník komplexu (který je mimochodem podle katastru z podstatné části pouze nájemníkem na magistrátních pozemcích), prý vyžaduje po zaměstnancích poplatek za parkování ve vlastních podzemních garážích, čímž je "vyhání" do ulic Prahy 11. Dodržuje Praha 11 původní záměr, aby v garážovém domě Vojtíškova parkovali své vozy pouze občané s trvalým bydlištěm v okolních ulicích? Děkuji za odpovědi. Robert Dengler
Vážený pane Denglere,
parkování na základě trvalého bydliště uvedené ve Vašem dotazu není možné zavést. Městská část Praha 11 je součástí hlavního města Prahy, z čehož vyplývá, že musí vycházet z nařízení vydané hlavním městem Prahou.
V prosinci r. 2016 MČ Praha 11 nechala zpracovat aktualizaci Koncepce v dopravy v klidu na svém území (zveřejněna na webových stránkách), která zhodnocuje parkovací stání ve dne, v noci, v procentuální zatížení atd. Závěrem stanovuje priority, na jejichž základě byly nyní stanoveny 3 parkoviště ve svěřené správě MČ Praha 11.
V případě zajištění dostatek parkovacích stání pro občany s trvalým bydlištěm na naší MČ, lze uvažovat o zavedení systému v rámci celé Prahy.
S pozdravem

Soňa Řeháčková Muzikářová
Vedoucí oddělení dopravy a silniční správní úřad
Odbor správy majetku ÚMČ Praha 11
Městská část Praha 11
Ocelíkova 672, 149 41 Praha
E-mail: muzikarovas@praha11.cz
Tel. č. 267 902 336
http: //www.praha11.cz
bližší vysvětlení
Gordon Secular  |  11.2.2017 11:18:16
Zaznamenal jsem změnu vedení MČ Prahy 11 a tak se se svým dotazem obracím na nověho pana starostu. Už několik let se marně dožadujeme, my, kteří bydlíme v blízkosti Sandry o nápravu. Několik let posloucháme noční řev opilých zahraničních dělníků a co víc, naše ženy se bojí po setmění chodit domů. Sandra byla minulým vedením přeprodána státu, konkrétně MČ Praha 11. Prý předraženě, ale minulé vedení zamýšlelo přestavět tuto ubytovnu na malé byty pro české mladé rodiny a seniory. To padlo s pádem minulého vedení. Ubytovna pokračuje v nezměněné podobě dál, a co víc za peníze daňových poplatníků. Pane starosto, můžete mi odpovědět na mé otázky? 1. Jakým způsobem se uzavírají smlouvy se zájemci o ubytování? 2. Je AMD reality s r.o. oficiální a schválený pronajímatel anebo patří mezi ty, kdo mají budovu opustit? 3. Na internetu je údaj, že AMD reality s r.o. je zároveň i pracovní agentura pro stavebnictví. Je to tedy tak, že si sem zve zahraniční dělníky a zároveň jim poskytuje ubytování? Svědčilo by to, že několikrát za den je sváží autobus kamsi. 4. Padl definitivně návrh minulého vedení na přestavbu Sandry na byty a je rozhodnuto, že to bude zase jenom ubytovna a to za peníze daňových poplatníků? Prosím o zodpovězení mých otázek. Děkuji.
Vážený pane,
nové vedení radnice se situaci kolem problémového objektu Sandry snaží postupně řešit. Podařilo se nám vypovědět firmu, která neplnila podmínky nájmu a nebyla schopna udržovat pořádek v objektu ani mimo něj.

1. V současné domě uzavírá naše JMM a.s. nové smlouvy jen s ubytovacími firmami, se kterými nebyly v minulosti žádné velké problémy. Jedná se o patra 2. až 13. a následně patro č. 15 a polovina patra č. 19. Patra 16 až 18 zatím obývá protiprávně ubytovatel Sulaiman, který má stále uzavřený smluvní vztah s firmou MobileNet s.r.o.
2. Společnost AMD Reality s.r.o. mezi ubytovacími firmami, se kterými má JMM a.s. uzavřen smluvní vztah, nefiguruje.
3. Na Vaši 3. otázku nejsme schopni vzhledem k předchozí odpovědi nijak reagovat. S firmou AMD Reality s r.o. nespolupracujeme.
4. Definitivní rozhodnutí o tom, jakým způsobem objekt Sandra využívat, ještě nepadlo. Pořád se počítá i s možností přestavby na malometrážní byty.

S pozdravem
Ing. Petr Jirava, starosta MČ P11

Navigace

 
load