Na obsah stránky

ENDE
Konto občanaKonto občana >
Konto občanaKonto občana >
1 2

Praha 11

Oficiální internetové stránky Městské části Praha 11
Zvětšit písmo: A A A
Vyhledávání
 

Dotazy na činnost Úřadu městské části Praha 11 a k životu v Praze 11

V rámci této rubriky mohou uživatelé registrovaní na webu městské části Praha 11 pokládat své dotazy týkající se činnosti Úřadu městské části Praha 11 a života na Jižním Městě. Chcete se i vy na něco zeptat? Pro vložení dotazu musíte být zaregistrováni. Pokud ještě nejste zaregistrováni, jednoduše se zaregistrujete v pravém horním rohu těchto stránek Přihlášení/Registrace. Na vámi uvedenou emailovou adresu vám bude během několika minut zaslán ověřovací kód, který vložíte do okénka, a registrace tímto bude potvrzena. Příště již tento postup nemusíte opakovat, pouze se jednoduše přihlásíte. Vyberte v roletě s tématy přibližné téma, kterého se váš dotaz, informace týká. Poté napište vlastní dotaz, na který byste rádi získali odpověď. Váš dotaz se v sekci Dotazy a odpovědi zobrazí, jakmile bude zodpovězen příslušným pracovníkem, do jehož kompetence konkrétní dotaz spadá. Děkujeme za váš zájem!

Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:      Kategorie:
přechod Květnového vítězství
Petr Filip  |  9.10.2017 19:28:12
Dobrý den,


chtěl bych se zeptat, zda po říjnovém otevření základní školy Květnák 2 (Schulhoffova ul.) bude městská část Praha 11 i nadále ignorovat neustálé stížnosti občanů na potřebu zřízení přechodu v ul. Květnového vítězství( mezi Prašnou a Výstavní).
Vaše předchozí argumenty a odkazování na tzv.technický předpis ČSN 73 6110 o intenzitě pěšího vs. automobilového provozu naprosto neodpovídá výsledku, který jsme společně s dalšími občany zjistili v této lokalitě.
Myslím, že již nadešel čas se této otázce a požadavku postavit čelem a nehledět na nevyjasněná vlastnická práva v místech, kde by přechod mohl být (SQP Squashpoint).
Jde nám především o zdraví a životy našich dětí...
Předem děkuji za Vaše vyjádření k této věci.
Odpověděl: obcanskalinka Občanská linka - Praha 11  |  16.10.2017 13:59:06
Dobrý den,
děkujeme za podnět. Bohužel, musím konstatovat, že neevidujeme písemnou stížnost ve smyslu uvedeného. Z pohledu radního pro dopravu městské části Praha 11 Vám sděluji následující:
1/ Intenzita dopravy nevyvolává potřebu umístění dalšího přechodu pro chodce.
2/ Jedná se o vedlejší místní komunikaci.
3/ Místní komunikace není ve svěřené správě MČ (vlastníkem je hlavní město), jejím správcem je TSK hl. m. Prahy a.s.
4/ Záměry na místních komunikacích bez respektování technických norem nelze realizovat – k případné dokumentaci jsou dotčenými orgány Policie ČR a silniční správní úřad.
5/ V bezprostřední blízkosti základní školy tzv. „Květňák 2“ (Schulhoffova ul.) je umístěn přechod pro chodce, který logicky navazuje na pěší vazby.

S pozdravem
Petr Lukeš
Pokračující rušení nočního klidu, Star Arena, Zdiměřická 1411
Kroupa  |  8.10.2017 11:20:59
Dobrý den,
po několikaměsíčním období, které uplynulo od Vámi avizovaného projednání situace se strážníky Obvodního ředitelství Městské policie Praha 11 Vás musím informovat, že žádnou změnu situace jsem nezaznamenal.
V noci ze včerejška na dnešek (tedy ze soboty na neděli) jsme dvakrát kontaktovali místní oddělení MP, hlídka na místo sice dorazila, ale bez jakéhokoliv vlivu na dění.
Rád bych ještě podotknul, že se kromě "standardního" hluku ozývalo před dotyčnou provozovnou výkřiky "Heil Hitler", na což byla MP také upozorněna.
Podobné večírky jsou zde na programu několikrát týdně a v tomto prostředí se opravdu nedá hovořit o kvalitním odpočinku a přípravě na další školní nebo pracovní den.
Opravdu nevěřím, že není ve Vaší pravomoci jakákoliv změna situace a zřetelná reakce oproti sice obsažným, ale v praxi nepoužitelným informacím.
Jako důkaz nabízím All inclusive víkend v místě našeho bydliště pro zodpovědnou osobu, která si následně může vytvořit a Vám reprodukovat vlastní názor na tuto situaci.
S pozdravem,
Kroupa
Odpověděl: obcanskalinka Občanská linka - Praha 11  |  12.10.2017 12:46:41
Dobrý den,

jak bylo naznačeno již dříve, hlídky OŘ MP Praha 11 do dané lokality jezdí na kontroly pravidelně každou noc, pokud nejsou na L156. Z Vámi uvedeného dne (sobota / neděle) byla hlídka MP v dané lokalitě celkem 3x vždy na základě oznámení na rušení nočního klidu či veřejného pořádku. Po příjezdu na místo byl však již klid nebo se zde nalézala pouze skupinka osob, která před provozovnou kouřila, hlasitě mluvila, ale k rušení nočního klidu nedocházelo. V posledním případě byl též po příjezdu hlídky na místo již klid.

Klid v okolí dokládá i pořízená fotodokumentace ze strany strážníků v rámci pravidelných kontrol např. v noci 7. 10. v 1:35 a 3:03 i fakt, že za přítomnosti strážníků je klid.

Problémem tak zůstávají individuální případy jednotlivců či skupin osob, kteří dělají hluk před příjezdem hlídky a je tak velmi těžké dané osoby posléze jakkoliv postihnout bez přímého svědectví, identifikace či jejich zastižení přímo na místě, kdy k danému rušení klidu či veřejného pořádku dochází.

V každém případě budou kontroly ze strany strážníků nadále pokračovat a Váš podnět byl též předán kolegům ze živnostenského odboru, kteří dané s provozovatelem taktéž v rámci svých možností řeší, viz jejich vyjádření níže:

U provozovatele Star Arény bylo ze strany pracovníků živnostenského odboru provedeno v poslední době několik kontrol živnostenského podnikání. Kontroly byly provedeny v srpnu 2016, prosinci 2016 a červenci 2017. Dvě z těchto kontrol byly provedeny v rámci policejní akce ALKOHOL ve spolupráci s Policií České republiky a za přítomnosti pracovníků Hygienické stanice hl. m. Prahy a HZS hl. m. Prahy. Během kontroly nebyly ze strany živnostenského úřadu zjištěny žádné nedostatky.

Věřím, že se bude dané nevhodné chování hostů do budoucna v této negativní podobě co nejvíce minimalizovat.

S pozdravem … Pavel Krčílek
Geodetické zaměření
Dana Kusá  |  9.10.2017 14:47:49
Dobrý den,
nedavno byli u nás před domem geodeti a cosi zaměřovali. Nakonec na louce zatloukli tři kolíky (do tvaru trojúhelníku o délce cca 50-60m. Jedná se o území na louce těsně u našeho paneláku (u parkoviště) Steinerova 735/1, směrem k finačnímu úřadu. Je možné zjistit, co se zde bude stavět? Děkuji Kusá
Odpověděl: obcanskalinka Občanská linka - Praha 11  |  11.10.2017 14:02:04
Dobrý den,
Na pozemku parc.č. 1210/17 a na pozemku parc.č. 1210/41 v k.ú. Háje při východní straně domu č.p. 735 v k.ú. Háje se nacházejí geodetické kolíky. Pozemky jsou ve vlastnictví soukromých právnických osob. Odbor výstavby ÚMČ Praha 11, jako příslušný stavební úřad, neeviduje na těchto pozemcích žádné rozhodnutí či jiné oprávnění pro realizaci stavby. Stavební úřad vede veškeré stavební záměry v patrnosti v rámci státního stavebního dohledu ve smyslu § 98 a dalších stavebního zákona.

Pochůzkou na místě bylo zjištěno, že se jedná pouze o zaměření mapového podkladu pro dílčí úpravy komunikace. „Geodetické kolíky“ často slouží pouze jako měřická stanoviska, z kterých je dobrá viditelnost na část zaměřovaného území. Úkolem geodeta je v řadě případů pouze vytvoření mapového díla v rozsahu zájmového území (s přesahem do sousedních ploch nedotčených budoucími záměry) a požadovaném měřítku. Měření probíhalo i včera - v bezprostřední blízkosti autobusové zastávky umístěné pod lávkou (na křižovatce Opatovská/Bajkonurská). Jedná se pouze o zaměření mapového podkladu pro dílčí úpravu komunikace a nesouvisí s žádnou stavební činností na louce.
Zanedbaná zeleň
helmutpalacinka  |  1.9.2017 20:02:15
Dobrý den,
v dubnu jsem zde psal žádost o údržbu zanedbaných keřů ve vnitrobloku Dědinova. Dočkal jsem se vtipné odpovědi, že se jedná o volně rostoucí keřové skupiny. Má otázka zní: Jak je vůbec možné, že si radnice dovolí neudržovat zeleň uprostřed sídliště?
Tyto keře jsou nevzhledné, nebezpečné, brání ve výhledu řidičům i chodcům, zejména malým školákům, kteří navštěvují blízkou školu. Keře dále brání ve využívání vodících linií pro nevidomé a nedají se využívat ani lavičky, kterými jsou tyto keře prorostlé. Smutné je, že veškerá zeleň v tomto vnitrobloku byla dříve řadu let udržovaná. Považuji nynější počínání radnice v této věci za maximálně arogantní, bezohledné a nebezpečné vůči občanům Prahy 11.
Proto Vás znovu, důrazně žádám, aby se alespoň uprostřed vnitrobloků začala zeleň udržovat a nevypadalo to tu hůře, než jako na předměstí Kyjevu. Děkuji.
Helmut Palačinka

Souřadnice daných keřů:
https://mapy.cz/letecka?planovani-trasy&x=14.4835671&y=50.0311510&z=19&rc=9hJjdxXf7n&rs=coor&rs=&ri=&ri=&mrp=%7B%22c%22%3A111%7D&mrp=&rt=&rt=
Vážený pane Palačinko,

děkujeme za Váš podnět, ke kterému uvádíme následující: přirozeně rostoucí keřové skupiny druhu hlohyně šarlatová jsou v rámci údržby veřejné zeleně zařazeny do seznamu dřevin, u nichž bude prováděn hluboký zmlazovací řez, který bude realizován v době následujícího vegetačního klidu, a to servisní organizací Jihoměstská majetková a.s. Při místním ohledání, které bylo provedeno pracovníkem odboru životního prostředí v uplynulých dnech, bylo zjištěno, že zde rostoucí keře jalovců svým vzrůstem významně nezasahují do profilu vozovky (boční výhony jalovců vzrůstají cca 2,5 m od vozovky), avšak i tyto budou v nadcházejícím období veg. klidu řezem odborně upraveny.

Děkujeme za pochopení a prosíme o trpělivost.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Ing. Radka Mračnová
odbor životního prostředí
Nevyužitá oplocená plocha
Petra Jechová  |  21.9.2017 22:19:40
Dobrý den, chtěla bych se zeptat na oplocenou, neudržovanou plochu mezi budovou Skanska, Zahrady Opatov a ulicí Bachova. Je zde část vedle parkoviště Skansky, která je zcela neudržovaná. Komu náleží, co je s tímto pozemkem zamýšleno a proč se neudržuje.
Děkuji za odpověď
Odpověděl: obcanskalinka Občanská linka - Praha 11  |  26.9.2017 10:48:06
Dobrý den
Plocha při severní straně objektu Zahrady Opatov je ve vlastnictví spol. epstein & partner CHODOV, a.s., U Sluncové 666/12a, 18000 Praha – Karlín, IČ: 26169444. K žádosti této společnosti bylo v roce 2012 vydáno stavební povolení na stavbu administrativní budovy „Centrum Opatov – II. etapa“.
Odbor územního rozvoje

Protože dotaz neuvádí konkrétní pozemky, vycházím ze zjištění OÚR, že se jedná o stavbu „Centrum Opatov – II. etapa“. Tato stavba je povolená, stavba byla zahájena, lhůta k dokončení stavby byla prodloužena. Proč se na stavbě nepracuje a proč není pozemek udržován, je výhradně věcí stavebníka (vlastníka pozemku). Stavebnímu úřadu není známo, co stavebník zamýšlí. Nepokračováním ve výstavbě a neudržováním pozemku stavebník žádný předpis hlídaný stavebním úřadem neporušuje.Pokud by na pozemku vznikala skládka,postoupíme k řešení odboru životního prostředí.
Odbor výstavby
Sestup od autobusových zastávek k metru Opatov - točna
Petra Jechová  |  21.9.2017 22:24:36
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda MČ P11 či DP Prahy uvažují o změně sestupu od autobusů k metru Opatov po točně - včera jsem šla od autobusu a míjela 3 osoby s tělesným postižením, různého věku. Všichni o berlích nebo s holemi a všichni s obrovskými problémy. Sestup je zcela tragický a ještě k tomu závěr je natočen směrem od metra, nikoli k metru. Zajímalo by mě: 1. jméno architekta, kdo to před mnoha lety takto navrhl 2. zda se vůbec uvažuje o přestavbě 3. komu tato stavba náleží. Děkuji
Odpověděl: obcanskalinka Občanská linka - Praha 11  |  25.9.2017 15:20:01
Stavba točny pro pěší provoz při západní straně Chilské ulice u stanice metra Opatov je ve vlastnictví Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost (DPP). Stavbu projektoval Projektový ústav Výstavby hl. m. Prahy, Ing. arch. Ivo Oberstein. S přestavbou této pěší komunikace se počítá v rámci plánovaného záměru Nový Opatov investora spol. Starochodovská a.s. Bezbariérový provoz v této stanici plánuje DPP pomocí výtahů na východní straně výstupu z metra. Tč. je hotov projekt a vydáno stavební povolení.
S pozdravem
Občanská linka
Volné pobíhání psů v parku u Chodovské tvrze
Klára Millerová  |  13.9.2017 8:09:27
Dobrý den,
Chtěla bych se zeptat, jak se kontroluje volné pobíhání psů v parku o Chodovské tvrze, které je v parku zakázáno.
Pochůzkář městské policie se zde pohybuje v odpoledních hodinách. Ale ráno a večer tam nikdy není. Zato volně pobíhajících psů je tam hodně. A to především ráno, kolem sedmé, osmé hodiny a večer po hodině šesté totéž. Pejskaři si ze zákazu očividně těžkou hlavu nedělají.
Včera v podvečer se tam například pohybovali dva stafordšírští teriéři. Když vedle jezdí děti na kole, tak to není zcela komfortní situace.
Bylo by více než vhodné, pokud vy se tam pochůzkář mohl pohybovat i večer a toto kontrolovat.
Děkuji,
Klára Millerová.
Odpověděl: obcanskalinka Občanská linka - Praha 11  |  25.9.2017 15:11:17
Dobrý den,
vše bylo obratem předáno OŘ MP Praha 11. V současné době se zde provádí zvýšený dohled.
Občanská linkaLokalita parku u Chodovské tvrze patří do okrsku č. 4, který má na starosti níže uvedený okrskář specialista – p. Mgr. Bc. Pavlína Králová, která v minulém týdnu provedla několik kontrol, kdy bylo prokázáno, že bohužel majitelé psů nedodržují daná pravidla. Dosud tak bylo vše řešeno v rámci domluvy a upozornění. Následně již bude dané jednání pokutováno.
Občanská linka
Každoroční hluk cirkusu u Modré školy
JaroslavVanas  |  20.9.2017 20:46:28
Dobrý den,
zajímalo by mne, jestli někdo řeší hladinu hluku z cirkusu u Modré školy. Každý rok je hluk z produkce velice nepříjemný. Podotýkám, že je to prakticky celý měsíc, včetně sobot a nedělí. Měřil někdy někdo tento hluk u přilehlých domů? Děkuji za odpověď.
Odpověděl: obcanskalinka Občanská linka - Praha 11  |  25.9.2017 12:06:20
K podnětu na zvýšený hluk z provozování cirkusu v ul. U Modré školy odbor životního prostředí ÚMČ Praha 11 (OŽP) uvádí, že kontrolu zvýšeného hluku ze zařízení (tj. i z cirkusu) provádí Hygienická stanice hl.m. Prahy (e-mail: podatelna@hygpraha.cz) podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Výše hlukové zátěže je z hlediska ochrany zdraví řešena nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, a dohled nad dodržováním daného předpisu provádí Hygienická stanice hl.m. Prahy, která je také kompetentní posuzovat a měřit hladiny hluku. V případě zjištění porušení stanovených limitů je hygiena oprávněná nařídit příslušná opatření ke snížení, resp. uložit původci hluku pokutu. Z toho důvodu Vám OŽP doporučuje se v této věci obrátit přímo na tuto stanici s upřesněním, v jakém časovém úseku nebo dnech dochází k předpokládanému překročení stanovených limitů hluku. Děkujeme za pochopení. S pozdravem Ing. Havlínová OŽP ÚMČ Praha 11
Obnova chodníků
Marta Groušlová  |  21.9.2017 16:44:07
Je chvályhodné, že se přistoupilo k obnově chodníku na části Matúškova ulice.
Zajímalo by mne, zda bude obnova pokračovat i na dalším úseku této ulice, který je permanentně rozkopáván. Také by mne zajímalo, podle čeho se určuje,který úsek bude určen k opravám.Už proto, že valná většina lidí používá protější chodník, který směřuje k Penny marketu. Logicky,aby nemuseli přecházet vozovku.Chodník, který dál za přechodem směřuje k Penny, je v daleko větším neutěšeném stavu, než obnovovaný chodník. Prochází tudy denně stovky nakupujících lidí. Stejně tak úsek za poštovními schránkami, kudy procházejí občané na zastávky autobusů, je ve špatném stavu. Asfalt je látán záplatami a tudíž jsou zde nerovnosti. Zejména v zimě, když namrzne, většina lidí ho obchází po trávníku,aby si nepřivodili úraz.Za pokus by stál i povrch u Penny marketu. Takové okolí nevidíte snad nikde v celé Praze. Boule v asfaltu, povrch, který se nedá udržovat a tak je neustále špinavý.Zejména ta část, kam neprší.Domnívám se, že na vašem úřadu se najde alespoň někdo, koho bude můj dotaz zajímat a kdo si myslí, že městská část Praha 11 není ještě Bronxem.
Odpověděl: obcanskalinka Občanská linka - Praha 11  |  22.9.2017 13:50:37
Dobrý den, děkujeme za Váš příspěvek, který předáme správci těchto místních komunikacích, tj. Technické správě komunikací hl. m. Prahy a. s.. TSK vede veškeré závady na jím spravovaných místních komunikacích v tzv. zásobníku oprav. Dle vlastních kritérií určuje pořadí dle stavu a významu místní komunikace, rozsahu opravy v závislosti na finanční náročnosti. S pozdravem
Soňa Řeháčková Muzikářová
Přístřešek u stanice autobusů Hněvkovského
Miroslav Bárta  |  8.9.2017 10:15:10
Dobrý den,
u stanice autobusů Hněvkovského byl demontován tzv. "šnek", pod kterým se při nepřízni počasí mohlo na lavičkách schovat hodně lidí vč. kočárků a byl nahražen hodně malým přístřeškem. Problém je v tom, že tento přístřešek v trochu svažitém terénu je umístěn na jakési desce, která je ještě v přední částí podepřena, aby deska byla vodorovná. Tím ale vznikl docela vysoký schod a hrozí vznik úrazu. Takové řešení jsem neviděl na žádné pražské zastávce MHD ani na železniční stanici, kde se používají podobné přístřešky. Domnívám se, že jediné bezpečné řešení bylo zapustit přístřešek zadní částí do terénu nebo udělat přední sloupky vyšší než zadní sloupky. Pak by nebylo potřeba používat nějakou podepřenou základovou desku, u které vzhledem k její výšce nad terénem opravdu hrozí nebezpečí úrazu. A využití přístřešku pro kočárky je také hodně problematické. Domnívám se, že prostě bylo použito nejsnadnější a bezpracné řešení přístřešku bez ohledu na bezpečnost.
Odpověděl: obcanskalinka Občanská linka - Praha 11  |  22.9.2017 11:36:17
Během akce Odstranění stavby na pozemcích 3038/3 a3038/16, k.ú Chodov, která proběhla 08/ 2017, došlo k odstranění celého tzv. tobogánu a s ním i té části, která sloužila jako přístřešek pro čekající na autobusové zastávce.
Nyní je nově nainstalován přístřešek pro čekající, který je zvolen jako provizorium. V momentální situaci vzniká studie pro využití nově vzniklého prostoru, tak aby funkčně i esteticky zapadal do okolí. V rámci nově řešeného prostoru bude součástí realizace i nově řešený přístřešek pro zastávku autobusu.

S pozdravem

Věra Nacházelová

vedoucí technického oddělení
Odbor správy majetku
Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 4
tel: +420 267 902 266
email: nachazelovav@praha11.cz

Navigace

 
load