Dotazy na činnost Úřadu městské části Praha 11 a k životu v Praze 11

Vážený žadateli,
tato stránka neslouží pro oficiální podání žádostí podle zákona č. 106/1999 Sb., (dále jen zákon), ani k podání stížnosti dle zákona č. 500/2004 Sb..
Pokud tak chcete učinit, tak prosím následovně:

1. Podání žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb.
Pokud žadatel podává svou žádost elektronicky je dle zákona povinen použít adresu podatelny (§ 14 odst. 3). Pokud žadatel svou žádost podá jinou cestou než přes podatelnu úřadu, není tato žádost ve smyslu tohoto zákona (§ 14 odst. 4).
Adresa podatelny: podatelna@praha11.cz

2. Podání stížnosti podle zákona č. 500/2004 Sb.
Pokud žadatel podává svou stížnost na nevhodné chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu (§ 175) je vhodnější použít pro oficiální podání adresu podatelny. Dle správního řádu je až 60 dní pro vyřízení stížnosti, kdežto tato webová stránka slouží pouze pro obecné dotazy.
Adresa podatelny: podatelna@praha11.cz


Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:      Kategorie:
Nové eco wc a koš
Radka Šťovíčková  |  21.9.2023 16:57:03
Dobrý den,

chtěla bych požádat o umístění mobil.wc do parku mezi ul.Hlavatého a Mejstříkova a DS Milíčov.

Od jara, kdy tu byly přidány nové herní prvky, se tu zněkolikanásobil počet hrajících si dětí. Jelikož si nemají kam odskočit (pod vhodnými stromy je už zapapírováno), tak chodí čím dál tím víc k nám pod okna.

Také by se hodil ještě jeden odpad.koš navíc.

Předem děkuji.

S pozdravem,

Radka Šťovíčková
Mejstříkova 16
Vážená paní Šťovíčková,

mobilní toalety na území Jižního Města, které má ve své správě Odbor životního prostředí (OŽP) jsou umístěny výhradně v dřevěných zástěnách, které toalety nejen pohledově zakrývají, ale hlavně chrání před vandalismem, neboť před realizací pevných zástěn byly toalety opakovaně vandaly povalovány a ničeny. Nejbližší mobilní toaleta se nachází v parku Křtinská za budovou ÚMČ Praha 11 v ul. Ocelíkova. Park Křtinská je ve velmi dobré docházkové vzdálenosti cca (320 m) od předmětného dětského hřiště v ul. Hlavatého. Umístění mobilních toalet na každé dětské hřiště není technicky možné.
K doplnění odpadkového koše sdělujeme, že v uvedené lokalitě jsou umístěny tři odpadkové koše a dle zkušeností OŽP je tento počet dostačující. Pokud by docházelo k jejich pravidelnému a opakovanému přeplňování, zvážíme umístění dalšího koše. Danou lokalitu budeme i nadále sledovat. Nicméně koše jsou vyváženy servisní organizací Jihoměstská majetková a.s. každý den, proto by nemělo docházet k jejich přeplňování. Děkujeme za pochopení.

S pozdravem

Bc. Lucie Jírovcová, OŽP
Markéta Laláková, OŽP
Voda ze Želivky
Pavel Suk  |  25.8.2023 1:29:18
Dobrý den.

Asi před měsícem jsem si všimnul snížené kvality vody. Dohledal jsem si informace, že jde o dočasnou odstávku části čištění vody za Želivky, avšak problém stále pokračuje a voda se fakt nedá skoro pít (původně byla opravdu dobrá). Mohu se zeptat, jak dlouho bude dotyčná odstávka trvat? V létě to není ideální čas a já nemám co pít ke kafíčku, než se začnu věnovat práci, či pokud moje práce přesahuje 16h. Téměř jsem už kvůli tomu nahradil ranní kávu pivem, což považuji za zdravotně nezávadné, pitelné, avšak ne ideální.

Děkuji předem za odpověď

Děkuji za informaci
Odpověděl: obcanskalinka Občanská linka - Praha 11  |  18.9.2023 14:10:01
Vážený pane Suku,

omlouvám se za zpoždění odpovědi a prosím přikládám níže kompletní veřejné vyjádření městské části ze dne 31.7.2023 k problematice pitné vody, které bylo výsledkem řešení tohoto tématu během léta.

Věřím, že je vše v pořádku a další změny v povaze pitní vody nebudou pokračovat.

Vyjádření MČ Praha 11 a PVK, a.s. ve věci pitné vody
S ohledem na četné občanské dotazy na sítích ve věci pitné vody na Jižním Městě přinášíme oficiální vyjádření zástupce PVK, a.s., specialisty distribuční sítě. Starostka PhDr. Šárka Zdeňková (HPP 11) na úvod doplňuje: „Podle mých informací v nejbližších chvílích zveřejní zprávu také Hygienická stanice hl. m. Prahy (HSHMP), která taktéž zaslala PVK oficiální dotaz v reakci na podněty z území Prahy. PVK komunikuje také s hl. m. Prahou. Zprávu HSHMP připojíme k tomuto textu ihned po jejím zveřejnění.“

Vyjádření PVK, a.s. k situaci posledních týdnů, přestože aktuálně výrazně vysoké letní teploty pominuly:
„Potvrzujeme, že v těchto dnech mohou obyvatelé Prahy 11 zaznamenat v této oblasti změnu v senzorických vlastnostech dodávané pitné vody. Změna senzorických parametrů vody může být částečně způsobena dočasnou plánovanou změnou technologie na Úpravně vody Želivka. Tato událost však nemá vliv z pohledu plnění limitů Vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, v platném znění.

Další příčinou jsou aktuální vysoké teploty, které zintenzivňují vnímání senzorických vlastností vody, kdy vlivem vysokých teplot dochází k ohřevu dodávané pitné vody ve vnitřních rozvodech a v případě delší doby zdržení v takto vyhřátých rozvodech může docházet k negativnímu ovlivnění kvality vody. Proto doporučujeme dostatečné odtočení pitné vody do konstantní ,,studené" teploty. Pozorované změny by měly ustoupit při výrazném snížení aktuálních teplot v trochu delším časovém horizontu (minimálně několika dní). Plánovaná změna technologie na UV Želivka je do konce listopadu.
Pro úplnost dodáváme, že PVK nadále monitoruje kvalitu dodávané pitné vody spotřebitelům - nejen na vodojemech, ale i na distribuční síti včetně kohoutku! přímo u spotřebitele. V příloze přikládáme několik vybraných provedených kontrolních šetření z minulého a tohoto týdne, včetně objektu Vašeho úřadu v ul. Ocelíkova, které byly zaslané i na Hygienickou stanici hl. m. Prahy, se kterou jsme aktivně ve spojení. V případě trvání problému se mohou zákazníci obrátit na naši zákaznickou linku PVK: 601 274 274 nebo 840 111 112.“
Závěrem starostka PhDr. Šárka Zdeňková (HPP 11) uvádí: „Kvalita pitné vody na Jižním Městě (pražská distribuční síť - provoz Sítě 2) je průběžné monitorována akreditovanou laboratoří. Za červenec mám k dispozici protokoly rozboru kvality vody v ul. Květnového vítězství, Ocelíkova, Mendelova, Konstantinova. PVK poskytuje maximální spolupráci, jsme v kontaktu. Nepředpokládám v dnešní době, že jakýmikoliv provozně-technologickými renovacemi by mohla být ohrožena kvalita pitné vody v distribuční síti Prahy.“

Více informací můžete nalézt na webu PVK a Hygienické stanice hl. m. Prahy zde:
https://www.pvk.cz/.../ve-vybranych-lokalitach-se-mohou.../
https://www.hygpraha.cz/prazska-hygienicka-stanice.../

S přáním pěkného dne,

Šárka Zdeňková

PhDr. Šárka Zdeňková | Úřad městské části Praha 11
starostka - územní rozvoj, bezpečnost

sídlo: Ocelíkova 672/1, 149 00 Praha 4
pracoviště: místnost C4, Ocelíkova 672/1, 149 00 Praha 4
tel.: 267 902 204
e-mail: zdenkovas@praha11.cz, web: www.praha11.cz
Nevhodné místo pro napouštění vozů služeb
killian drozd  |  8.9.2023 13:28:13
Dobrý den, nově je k napouštění cisternových / kropících vozů používán hydrant u křižovatky ulic Blažimská a Klapálkova. Je to místo blízko přilehlých bytů, vozy jsou po celou dobu nastartované a hlučné, překážejí i v křižovatce, takto mnohokrát denně. Cisterny přijíždějí i v šest hodin ráno a obyvatele přilehlých domů ruší.
Bylo by možné k napouštění použít jiné místo pro to vhodné? Původně se používalo místo o cca 150m směrem k ulici Senohrabská, které bylo výrazně vhodnější.
Odpověděl: obcanskalinka Občanská linka - Praha 11  |  15.9.2023 12:38:50
Hezký den,

děkujeme za Váš podnět. Vše bylo z naší strany předáno k dalšímu řešení jak na Pražské služby a.s., tak společnost PVK a.s., která má hydranty ve správě.

S pozdravem

Mgr. et Mgr. Pavel Krčílek, DiS. | Úřad městské části Praha 11
Odbor kancelář starosty – Oddělení krizového řízení
vedoucí Oddělení krizového řízení (obrana, policie)

sídlo: Ocelíkova 672/1, 149 00 Praha 4
pracoviště: místnost 4, Ocelíkova 672/1, 149 00 Praha 4
tel.: 267 902 138
e-mail: krcilekp@praha11.cz, web: www.praha11.cz
Hodnocení úředníků
Pavel Suk  |  25.8.2023 1:35:51
Dobrý den

Chtěl jsem se zeptat, kde se dá podat pozitivní hodnocení na práci konkrétních úředníků. Námitky vím, kam posílat, ale spokojené reakce nevím. Zatím, kdykoliv jsem potřeboval řešit něco s ÚMČ P11, byl jsem spokojen a velice mi pomohli.
Bylo by možné něco takového udělat, abychom mohli ocenit jejich práci, nebo někdy i vyjádřit návrhy na zlepšení?

Děkuji
Pavel Suk
Odpověděl: obcanskalinka Občanská linka - Praha 11  |  15.9.2023 12:00:32
Vážený pane Suku,
veškeré tyto podněty můžete adresovat tajemnici úřadu městské části Praha 11, která je souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků vedoucím úřadu.

S pozdravem...

Mgr. Radek Pištora | Úřad městské části Praha 11
vedoucí Odboru kancelář starosty

sídlo: Ocelíkova 672/1, 149 00 Praha 4
pracoviště: místnost 50, Ocelíkova 672/1, 149 00 Praha 4
tel.: 267 902 240
e-mail: pistorar@praha11.cz, web: www.praha11.cz
Strom, který škodí návštěvníkům hřiště.
Matěj Svoboda  |  8.9.2023 17:06:44
Dobrý den, každý den s kamarády chodíme na hřiště hrát fotbal. Hřiště se jmenuje lidově Zeleňák je u ulice Modletická směrem k ulici Bohuňova. Je zde strom takzvaný Rohovník obecný, kromě plodu karob, který má, má také velké trny. Strom zasahuje polovinou své koruny do hřiště a jelikož se na hřišti hraje s míčem, tak každý kontakt míče se stromem končí tím, že se míč propíchne. Propichování míčů není jediné negativum stromu, jeho listy i trny padají do hřiště a dělají nepořádek. Byli bychom velmi rádi za částečně zredukování nebo úplné pokácení stromu.

Předem děkujeme za odpověď
Návštěvníci Zeleňáku
Vážení návštěvníci Zeleňáku,

dřevina rostoucí v těsné blízkosti sportovního hřiště Modletická se nazývá dřezovec trojtrnný (Gleditsia triacanthos). Dřevina byla zadaná odbornému pracovníkovi, arboristovi, servisní organizace Jihoměstská majetková a.s. k obvodové redukci koruny tak, aby její větve byly zakráceny a zasahovaly nad sportovní hřiště co nejméně. Práce bude realizovaná dle harmonogramu práce předmětného arboristy. Děkujeme za pochopení.

S pozdravem

Bc. Lucie Jírovcová, OŽP
Odpadky na Chodovci
Markéta Bumbová  |  10.9.2023 8:31:38
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, kdy chystáte instalaci odpadkového koše na zastávce Chodovec, směr centrum? Vím, že není chybou úřadu, že se lidé neumí chovat, a odpadky zkrátka pohodí na místě, kde koš původně byl, ale je to jako procházka smetištěm. Děkuji.
Odpověděl: obcanskalinka Občanská linka - Praha 11  |  13.9.2023 12:11:55
Vážená paní Bumbová,

Odbor životního prostředí Úřadu městské části Praha 11 Vám děkuje za Váš zájem o udržování čistoty a pořádku na území MČ Praha 11. K věci sdělujeme, že pozemek parc. č. 3401/1, k. ú. Chodov, není ve vlastnictví ani správě městské části Praha 11. Vlastníkem pozemku je hl. m. Praha a správcem pozemku je Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., která byla na základě Vašeho podnětu vyzvána k provedení úklidu, který byl již zajištěn. Dále bude informován Dopraní podnik hl. m. Prahy s podnětem k možnému umístění odpadkového koše na přilehlou autobusovou zastávku „Chodovec“. Poprosíme Vás o trpělivost.

S pozdravem


Bc. Josef Juračák, DiS. | Úřad městské části Praha 11
Odbor životního prostředí – Oddělení odpadového hospodářství a ochrany ovzduší
samostatný odborný referent odpadového hospodářství a ochrany ovzduší

sídlo: Ocelíkova 672/1, 149 00 Praha 4
pracoviště: místnost 404, Vidimova 1324, 1325, 149 00 Praha 4
tel.: 267 902 367
e-mail: juracakj@praha11.cz, web: www.praha11.cz
Skládka v ul.Babická
Alexander Kuzmin  |  4.9.2023 13:00:03
Dobrý den, prosím kdy a jak hodláte řešit skládku na konci ul.Babická u sochy, budova Gemma? Vznikla, jak jistě víte, po přesunu stanoviště na tříděný odpad, po kterém celá ulice (odhadem alespoň 350 bytů) má nejbližší stanoviště na tříděný odpad až v Čenětické, což je pro 99% lidí úplně z cesty. Ve skládce už běhají krysy, vypadá to trochu jako v Africe. Opravdu nás nezajímá, že je za to zodpovědný Magistrát / Skanska / nekomunikující SVJ / mimozemšťané, toto do Prahy nepatří. Kdy prosím skládku zlikvidujete?

Děkuji.
Odpověděl: obcanskalinka Občanská linka - Praha 11  |  7.9.2023 12:29:41
Vážený pane Kuzmine,

Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 11 (dále jen OŽP) Vám ve věci nezákonně soustředěného odpadu na pozemku parc. č. 2332/222, k. ú. Chodov, nacházejícím se v soukromém vlastnictví, sděluje, že hledá řešení problematické situace s výše uvedeným nezákonně soustředěným odpadem již od července t.r. Tato situace vznikla z důvodu, že občané umísťovali svůj odpad do míst, odkud byly přemístěny sběrné nádoby tříděného odpadu z nevhodného umístění na obratišti pro osobní vozidla v ulici Babická. Dle sdělení silničního správního úřadu Odboru dopravy ÚMČ Praha 11 nemůže být na výše uvedeném obratišti umístěna jakákoliv překážka. Sběrné nádoby byly proto přesunuty před dům č.p. Čenětická 2218/2, což bylo nejbližší vhodné místo pro přesun nádob, které mohlo být využito ihned.

Synchronně s řešením úklidu výše uvedeného odpadu je v předmětné lokalitě řešen přesun sběrných nádob tříděného odpadu na výše uvedený znečištěný pozemek. Nádoby by měly být umístěny na vydlážděnou plochu výše uvedeného pozemku při ulici Pyšelská. Magistrát hl. m. Prahy však podmínil tento přesun úklidem výše uvedeného odpadu. Vzhledem k výše uvedenému a vzhledem k tomu, že OŽP neměl všechny potřebné podklady pro přesun těchto nádob a že OŽP plánuje provést přesun sběrných nádob a úklid výše uvedeného odpadu s co nejmenším rozestupem, aby bylo zabráněno vzniku nové „černé skládky“, OŽP čekal s řešením úklidu, až bude mít svolení k využití výše uvedeného pozemku pro účely kontejnerového stání tříděného odpadu od vlastníka pozemku. Toto svolení OŽP získal dne 06.09.2023 a obratem podal žádost o přesun sběrných nádob. Úklid výše uvedeného odpadu a přesun sběrných nádob budou pravděpodobně provedeny v termínu mezi 11.09.2023 a 15.09.2023. Prosíme Vás o trpělivost.

S pozdravem

Bc. Martin Chaun | Úřad městské části Praha 11
Odbor životního prostředí – Oddělení odpadového hospodářství a ochrany ovzduší
samostatný odborný referent odpadového hospodářství a ochrany ovzduší

sídlo: Ocelíkova 672/1, 149 00 Praha 4
pracoviště: místnost 404, Vidimova 1324, 1325, 149 00 Praha 4
tel.: 267 902 369
e-mail: chaunm@praha11.cz, web: www.praha11.cz
Trafačka Matúškova
Marta Groušlová  |  21.7.2023 14:13:00
Zajímalo by mne, zda stavebník, který už téměř 5 měsíců provádí demolici trafostanice
v ulici Matúškova má povolený zábor veřejné zeleně. Stav ke dni 21.7.2023.
Odpověděl: obcanskalinka Občanská linka - Praha 11  |  7.9.2023 8:46:59
Vážená paní Groušlová,
odpověď byla vyřízena, jako stížnost S/18/2023.Ing. Jarmila Preradová | Úřad městské části Praha 11
vedoucí Odboru výstavby

sídlo: Ocelíkova 672/1, 149 00 Praha 4
pracoviště: místnost 127, Vidimova 1324, 1325, 149 00 Praha 4
tel.: 267 902 340
e-mail: preradovaj@praha11.cz, web: www.praha11.cz
Školka
jarnik jarnik  |  5.9.2023 22:25:56
Dobrý den, můžu se zeptat jestli má Městská část Praha 11 nebo Praha dostatek školek?
Že pronajímá školku na jiné účely? Děkuji za odpověď Jarnik
Odpověděl: obcanskalinka Občanská linka - Praha 11  |  7.9.2023 8:42:58
Vážený pane,
MČ Praha 11 pravidelně umisťuje do MŠ všechny děti s pobytem na Praze 11 ve věku 3 – 6 let.


S pozdravem

Ivana Guthová | Úřad městské části Praha 11
Odbor školství a kultury – Oddělení koncepce a ekonomiky školství
vedoucí Oddělení koncepce a ekonomiky školství

sídlo: Ocelíkova 672/1, 149 00 Praha 4
pracoviště: místnost 414, Vidimova 1324, 1325, 149 00 Praha 4
tel.: 267 902 324, mobil: 776 618 223
e-mail: guthovai@praha11.cz, web: www.praha11.cz
Lavička v ul. Hviezdoslavova
Jana Fučíková  |  2.9.2023 21:12:09
Dobrý den, v červnu jsem vznesla dotaz, zda by bylo možné umístit alespoň jednu lavičku v ul. Hviezdoslavova 519 a 520 před hlavní vchod k lékařům. Doufám, že případný hluk omladiny, která občas sedává na lavičkách nebude vadit obyvatelům, ale senioři lavičku určitě využijí. Vaše odpověď byla, že se vše zadalo servisní firmě Jihoměstská majetková. Chtěla jsem se zeptat, kdy bude lavička umístěna před tyto vchody nebo jak dlouho realizace bude trvat. Děkuji za odpověď. Fučíková
Vážená paní Fučíková,

instalace lavičky v předmětné lokalitě byla u servisní organizace Jihoměstská majetková a.s. opětovně zaurgována. Práce bude realizována v nejbližším možném termínu s ohledem na harmonogram prací servisní organizace. Prosíme o trpělivost s instalací mobiliáře. Děkujeme za pochopení.

S pozdravem
Bc. Lucie Jírovcová, OŽP
load