Na obsah stránky

Jazyk:
 

Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Vyhrazení parkovacího místa pro osobní vozidlo osoby těžce zdravotně postižené

Vyhrazení parkovacího místa pro osobní vozidlo osoby zdravotně těžce postižené je umožněno v místě trvalého bydliště pouze pro držitele invalidního znaku 01 nebo 02.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

• Máte-li zájem o vyhrazení parkovacího místa, musíte být držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, můžete jednat osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě úředně ověřené plné moci nebo nezletilosti. • Byla-li Vaše způsobilost k právním úkonům omezena, nebo byla-li Vaše způsobilost k právním úkonům zcela odejmuta, jedná Váš zákonný zástupce určený soudem.

Na kterém úřadu můžete tuto situaci řešit:

Odbor správy majetku Úřadu městské části Praha 11, oddělení dopravy a silničního správního úřadu, Ocelíkova 672, Praha 4.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • Se svou žádostí se obraťte v úřední dny, tj. pondělí a středa od 8.00 do 17.30 hod. a úterý od 8.00 do 11.30 hod., na Odbor správy majetku Úřadu městské části Praha 11, Ocelíkova 672, Praha 4.

    V případě zhoršené pohyblivosti žadatele je možné projednat žádost ve vstupním bezbariérově přístupném pavilonu A, v prostoru u informační kanceláře. O tento způsob projednání je třeba požádat na recepci (vrátnici), která telefonicky informuje příslušného pracovníka odboru. Ten se do pavilonu A osobně dostaví a vyřídí se žadatelem potřebné záležitosti na místě.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

• Tiskopis „Žádost o vydání rozhodnutí ke zvláštnímu užívání pozemních komunikací“ vyplněný ve všech jeho bodech
• Výpůjční smlouvu uzavřenou s vlastníkem komunikace (ve většině případů s TSK hl. m. Prahy, obchodní oddělení, na základě zaslané písemné žádosti)
• Kopie průkazu ZTP nebo ZTP/P nebo sKarty
• Kopie rozhodnutí o příznání mimořádných výhod II. nebo III. stupně (přiznání příspěvku na péči nebo příspěvku na mobilitu)

• Kopie řidičského průkazu a technického průkazu vozidla
• Kopie evropského parkovacího průkazu

• Situační plánek se zakreslením místa stání vyhrazeného parkování

Formuláře:

  • Máte-li zájem užívat vyhrazené parkovací místo pro osobní vozidlo osoby zdravotně těžce postižené, vyzvedněte si tiskopis „Žádost o vydání rozhodnutí ke zvláštnímu užívání pozemních komunikací“ na Odboru správy majetku Úřadu městské části Praha 11, Ocelíkova 672, Praha 4. Své formuláře zveřejňuje Odbor správy majetku mimo jiné také na oficiálních internetových stránkách úřadu www.praha11.cz a v informačních kancelářích

Správní a jiné poplatky:

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Datum poslední aktualizace: 5.2.2015

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory - ZRUŠENO
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sobotní výtvarná dílna
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
Dopravní komise
Finanční výbor
Výbor pro územní rozvoj a životního prostředí
ZMT s Tomášem Kotrlým
Kino Zahrada dětem – Croodsovi: Nový věk
Koncertní pořad Big Bandu Pražského salonního orchestru
Turistický výlet pro seniory: Říčanskými lesy
Turistický výlet pro seniory: STÁLE SVĚŽÍ
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Po stopách protagonistů stavovského povstání
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Od Štěpána k Jindřichovi
Kino Zahrada dětem: Snežný kluk
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Od Štěpána k Jindřichovi
Lednové společenské odpoledne pro seniory s živou hudbou
CYKLOJÍZDA pro seniorky a seniory: Vzhůru na Vítkov
Promenádní koncert Pražského salonního orchestru
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load