Veřejné zakázky


 • U veřejných zakázek s hodnotou nad 500 tis. Kč bez DPH jsou informace (smlouva včetně případných dodatků a výše skutečně uhrazené ceny veřejné zakázky) uveřejňovány na profilu zadavatele, vedeného na TenderArena, ve lhůtách stanovených dle § 219, zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

 • Veškeré informace a podklady k veřejným zakázkám podléhajícím zákonu 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek jsou uveřejňovány na profilu zadavatele, vedeného na TenderArena.

"Správa a řízení nemovitého majetku"

Evidenční číslo zakázky ve VVZ:-----
Identifikátor VZ na profilu zadavatele:-----
Datum zveřejnění:6.3.2023
Lhůta pro odevzdání nabídky:27.3.2023 v 12:00 hodin
Druh zakázky:dodávky
Specifikace zadávacího řízení:Zakázka malého rozsahu
Stav zakázky:Veřejná zakázka byla zrušena
Oznámení zveřejnil:Václav Pacourek

Podrobnosti:


UPOZORNĚNÍ - dne 14/04/2023 aktualizováno, doplněna příloha - ROZHODNUTÍ o zrušení zadávacího řízení

_________________________________________________________________________________________________________

UPOZORNĚNÍ - dne 15/03/2023 doplněna příloha  "Dotazy účastníka - Odpovědi zadavatel"


Na základě požadavku účastníka zadávacího řízení doplněny odpovědi na otázky k zadávacímu řízení.

Uvedené dotazy mají dopad na lhůtu pro podání cenových nabídek.

Dochází k prodloužení termínu pro podání nabídek - nově termín 27/03/2023 do 12h, podatelna MČ Praha 11


___________________________________________________________________________________________________________

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11

se sídlem Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4

Vám nabízí možnost předložit nabídku na zakázku malého rozsahu

dle §27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

 

 "OKT OI 01/2023  Správa a řízení nemovitého majetku"

 

 Předmět plnění  zakázky

Městská část Praha 11 spravuje nemovitý i movitý majetek. Cílem veřejné zakázky je digitalizovat procesy správy a řízení nehmotného majetku.

Předmětem plnění veřejné zakázky je tvorba modulové platformy pro správu dat o nemovitém majetku městské části a zajištění projektového řízení správy tohoto majetku a to formou využití platformy Microsoft 365 (vícero spolu provázaných a spolupracujících modulů).

Požadované vlastnosti:

 • Počty i kategorie spravovaného majetku se mohou průběžně měnit a jejich definování bude v kompetenci městské části.
 • Definování přesného workflow bude plně v kompetenci městské části a může se průběžně měnit.
 • Nahrávání dokumentace (foto, text) a tvorbu dalších dokumentů přímo v prostředí aplikace a to prostřednictvím i mobilního zařízení.
 • Součástí platformy musí být možnost vytvářet manažerské reporty. Report bude zobrazovat:
  • stav akcí,
  • milníky,
  • plnění přidělených úkolů
  • čerpání časového a finančního fondu
  • avíza
 • Platforma musí obsahovat API rozhraní (pro komunikaci s ekonomickým systémem GINIS společnosti GORDIC).

Tyto a další parametry budou plně uživatelsky definovatelné.

Součásti dodávky bude zajištění fungování platformy prostřednictvím výpočetní techniky  úřadu (PC, notebook, mobilní telefony) a zároveň musí být platforma přístupná z jakéhokoli zabezpečeného zařízení (BYOD) pomocí řízeného uživatelského oprávnění (přístupy do aplikace a řízení přístupů k jednotlivým projektům a dokumentům).

Platforma musí být zabezpečená proti úniku dat dle platné legislativy.


Lhůta a místo pro podání nabídek

Nabídku musí uchazeč doručit nejpozději ve 12:00 hodin dne 24.03.2023 do podatelny Úřadu městské části Praha 11, Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4.

Přední strana obálky s nabídkou musí být označena takto:

NEOTVÍRAT

ZAKÁZKA

"Správa a řízení nemovitého majetku“

Zadní strana obálky s nabídkou musí obsahovat identifikaci uchazeče.

Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zakázku do podpisu smlouvy/objednávky.

Zadavatel si vyhrazuje právo měnit nebo doplnit další požadavky této výzvy shodně pro všechny uchazeče před uplynutím lhůty pro podání nabídek.


Na základě interních předpisů zadavatele výkon zadavatelských činností provádí Odbor správy majetku Úřadu městské části Praha 11.

 

Přílohy

- poptávkový list

- čestné prohlášení

- krycí list

- 15/03/2023 nově doplněn soubor "Dotazy účastníka - Odpovědi zadavatel"

 

 


 
Vytvořeno 16.2.2015 15:36:32 | přečteno 234541x | Charlie Root
load