Veřejné zakázky


  • U veřejných zakázek s hodnotou nad 500 tis. Kč bez DPH jsou informace (smlouva včetně případných dodatků a výše skutečně uhrazené ceny veřejné zakázky) uveřejňovány na profilu zadavatele, vedeného na TenderArena, ve lhůtách stanovených dle § 219, zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

  • Veškeré informace a podklady k veřejným zakázkám podléhajícím zákonu 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek jsou uveřejňovány na profilu zadavatele, vedeného na TenderArena.

„Vliv stavby Západní část místní komunikace U Nové dálnice, Praha 4 na okolní nemovitosti z hlediska hydrogeologických podmínek“

Evidenční číslo zakázky ve VVZ:-----
Identifikátor VZ na profilu zadavatele:-----
Datum zveřejnění:23.9.2022
Lhůta pro odevzdání nabídky:7.10.2022 v 12:00 hodin
Druh zakázky:služby
Specifikace zadávacího řízení:Zakázka malého rozsahu
Stav zakázky:Aktivní zadávací řízení / veřejná zakázka neukončena
Oznámení zveřejnil:Václav Pacourek

Podrobnosti:

Předmět plnění  zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování hydrogeologického posudku na vliv stavby Západní část místní komunikace U Nové dálnice, Praha 4 na okolní nemovitosti (dále jen Posudek).

Stavba má být provedena dle projektové dokumentace „Projektová dokumentace na Západní část místní komunikace U Nové dálnice, Praha 11“, zpracované spol. Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové, IČO 27466868, stupeň PDPS, datum 1/2018

Posudek bude zpracován v potřebném rozsahu tak, aby na jeho základě bylo možné posoudit vliv stavby na stavebně technický stav okolních nemovitostí a hydrologické poměry okolních pozemků.

 
Vytvořeno 16.2.2015 15:36:32 | přečteno 234541x | Charlie Root
load