Veřejné zakázky


  • U veřejných zakázek s hodnotou nad 500 tis. Kč bez DPH jsou informace (smlouva včetně případných dodatků a výše skutečně uhrazené ceny veřejné zakázky) uveřejňovány na profilu zadavatele, vedeného na TenderArena, ve lhůtách stanovených dle § 219, zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

  • Veškeré informace a podklady k veřejným zakázkám podléhajícím zákonu 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek jsou uveřejňovány na profilu zadavatele, vedeného na TenderArena.

“Studie proveditelnosti cyklostezky podél části ulice Hviezdoslavova v Praze 11 a studie proveditelnosti cyklostezky podél ulice U Modré školy v Praze 11“

Evidenční číslo zakázky ve VVZ:-----
Identifikátor VZ na profilu zadavatele:-----
Datum zveřejnění:22.9.2022
Lhůta pro odevzdání nabídky:7.10.2022 v 12:00 hodin
Druh zakázky:služby
Specifikace zadávacího řízení:Zakázka malého rozsahu
Stav zakázky:Aktivní zadávací řízení / veřejná zakázka neukončena
Oznámení zveřejnil:Václav Pacourek

Podrobnosti:

Zakázku lze zadat zájemci, který splní tyto předběžné požadavky a podmínky:

1.      Předmět plnění zakázky

Předmětem plnění zakázky je zpracování, projednání a dodání:

  • studie proveditelnosti cyklostezky podél části ulice Hviezdoslavova v Praze 11,  součástí studie bude napojení na síť místních komunikací v okolí včetně úpravy stávajících přechodů pro chodce přes ulice Anežky Malé, Anny Drabíkové a vjezdy na parkoviště prodejny CZC a ZŠ Mendelova

a

  • studie proveditelnosti cyklostezky podél ulice U Modré školy v Praze 11, která bude na jedné straně napojena na novou cyklostezku podél ulice Hviezdoslavova a na druhé straně bude napojena na již existující cyklostezku vedoucí podél ulice Novomeského.


 
Vytvořeno 16.2.2015 15:36:32 | přečteno 234504x | Charlie Root
load